Ohlédnutí za 62. Jabkancovou poutí 2023. Jaká vlastně byla?

Začíná advent.  Začínají tím pádem jiné předvánoční starosti. Už proto je zapotřebí udělat definitivní čáru za listopadovou Jabkancovou poutí. Připomeňme si pro sebe, že fenoménem je především sám jabkanec, bez něho by Jabkancová pouť nebyla tím čím je a vystupující umělci by se mohli třeba stavět na hlavu, ale nikdo by ta nimi ke Kateřině nepřišel. Takže vzniklo trvalé spojení jabkanec - kultura, ke které se přidala stále mohutnější "Jabkancová trřžnice" tak, jak je u každé pouti  vlastně zvykem. A co na tom, že je konec listopadu a tedy proto také šeredné počasí.  Bylo to skutečně v osobnostech zakladatelů, kteří dokázali vše skloubit a postupně pěstovat a rozvinout do současné podoby. Nemělo by být dnes problémem vyrábět jabkance ve velkém, ale  nebylo by u toho to spojení s lidovou zábavou a slavností jaké známe od Kostelíčka.  Tradičně se vracíme k dění na Jabkancové pouti na fotografiích, udělejme to i v letošním roce.  Martin Šebela obvykle posílá snímky po dávkách, tentokrát je máme k dispozici všechny najednou.   Podívejme se jaká byla letošní pouť. A už se můžeme těšit na další....(mm)