Rekonstrukce společenského sálu technické školy v České Třebové by mohla začít příští rok


Rekonstrukce společenského sálu technické školy v České Třebové by mohla začít příští rok Pardubický kraj je v rámci svých středních škol vlastníkem dvou velkých společenských sálů. Jedním je Sukova síň Domu hudby v Pardubicích a tím druhým pak konferenční sál Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové. Rekonstrukce druhého ze sálu je nyní opět o krok blíže, jelikož krajští radní na svém pondělním jednání schválili zahájení výběrového řízení na stavební práce, které by podle projektové dokumentace měly vyjít na 68 milionu korun včetně daně.

 

 „Velký společenský sál v areálu Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové je využíván velmi hojně nejen pro potřeby školy, ale také pro různé konference, školení, burzy škol, ale také pro plesy, jelikož v rámci města není k dispozici sál s obdobnou kapacitou a možnostmi. Technologie sálu, ale i jeho stavebně technický stav jsou odpovídající době vzniku, a proto nutně potřebují kompletní obměnu, stejně jako tomu bylo v případě Sukovy síně Domu hudby v Pardubicích. Našim cílem je kultivovat nejen sál samotný, ale také prostory od školní recepce přes schodiště, mezipatro, kde jsou zasedací místnosti či sborovna, až po samotný společenský sál. Součástí investice je také rekonstrukce sociálních zařízení jak v prvním, tak i ve druhém nadzemním podlaží,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Předpokládané náklady celé investice jsou nyní podle projektové dokumentace 68 milionů korun včetně daně s tím, že s ohledem na výsledky výběrového řízení počítáme s rozložením stavby do let 2024 a 2025,“ řekl hejtman Netolický s tím, že kraj bude investici hradit ze svého rozpočtu. 

Podle radního Josefa Kozla se modernizací zvýší využitelnost sálu a tím i potenciální příjmy pro školu samotnou. „Česká Třebová je vzhledem k dopravní dostupnosti ideální pro pořádání různých tematických konferencí, jelikož škola nabízí také možnost ubytování. Samozřejmě se dnes očekává i určitý standard z hlediska technologického zajištění akcí, což bychom chtěli úpravami nejen sálu, ale i přilehlých prostor docílit. Každoročně se zde konají velké přehlídky středních škol pro žáky základních škol, ale také oblíbené TECHNOhrátky, kterými se také snažíme dlouhodobě zatraktivňovat technické školství v našem kraji. Navíc máme nově v areálu školy partnera, kterým je Českotřebovský podnikatelský inkubátor, což je opět další možnost pro využití nového sálu a prezentace inovačního prostředí v regionu. Připravovaná investice je tak nejen zlepšením prostředí pro školu, její zaměstnance a studenty, ale také pro externí subjekty, které mohou škole přinášet také zdroje v rámci hospodářské činnosti,“ uvedl radní Josef Kozel.