Českotřebovský deník 81/2013 (21/3)    
Pondělí 20. března 2023. Astronomické jaro začíná....

Den svatého Patrika na ZŠ Habrmanova


Sedmnáctého března jsme se v naší škole v rámci hodin anglického jazyka připojili k mnoha lidem po celém světě, kteří slaví Saint Patrick’s Day - Den svatého Patrika. Jde o  irský národní svátek, který připomíná tohoto patrona SMARAGDOVÉHO OSTROVA, jak se Irsku pro barvu jeho krajiny často přezdívá.
Šesté a sedmé ročníky se zahalily do zelené a vydaly se hledat poklad malého irského skřítka Leprechauna. Děti načítáním ukrytých QR kódů plnily nejrůznější úkoly v angličtině, hledaly čísla, irské mince nebo trojlístky. Kdo chtěl, vyzkoušel si pár krůčků irských tanců. Odměnou všem byl malý čokoládový poklad ukrytý na konci duhy.
Oslavy svátku svatého Patrika na ZŠ Habrmanova se vydařily. Šesťáci a sedmáci si z projektového dne odnesli mnoho nových informací a zážitků. Možná se tato jarní oslava v budoucnu stane naší novou tradicí.
Odkaz videa: https://youtu.be/qNyPcjq6ZRM
Mgr. Lucie, Škarková, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.

Kraj připravuje nákup pozemku pro stavbu záchranky v České Třebové

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání učinila důležitý krok v přípravě výstavby nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby v České Třebové, která by měla posílit dostupnost rychlé pomoci v oblasti mezi Českou Třebovou a Svitavami. Základna by měla stát v blízkosti silnice I/14 na výjezdu z města směrem na křížení se silnici I/43 spojující Lanškroun a Svitavy. O nákupu potřebného pozemku budou na svém nejbližším jednání rozhodovat krajští zastupitelé.
"Vedle vybudování nových výjezdových základen v Litomyšli a ve Svitavách jsme na základě konzultací s vedením Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje identifikovali navýšení počtu výjezdů v oblasti České Třebové. To vyžaduje aktivaci výjezdových skupin z Ústí nad Orlicí, Litomyšle či Svitav. Proto jsme se rozhodli, že prověříme možnosti výstavby základny přímo v České Třebové, které je nejen významným železničním uzlem, ale nachází se zde také celá řada průmyslových areálů a sportovišť, mezi které patří také sportovní areál Peklák, který je využívaný nejen v zimě pro lyžování, ale velmi hojně také v létě pro sjezdy na horských kolech, při kterých i dle sdělení lékařů dochází často k vážným zraněním,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Rada kraje proto schválila záměr nákupu potřebných pozemků. „Návrh na uzavření kupní smlouvy předložíme zastupitelstvu na jeho dubnovém jednání. Následně by byly předmětné pozemky předány se všemi součástmi a příslušenstvím k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje. Na nákup pozemků byl zpracován znalecký posudek, který je pro nás závazným v rámci jednání o pořizovací ceně. Celkem se jedná o 2 634 m2, které jsou znaleckým posudkem ohodnocené na 5,284 milionu korun včetně všech nákladů souvisejících s pořízením pozemku,“ řekl radní pro oblast majetku Alexandr Krejčíř.
Pozemek je dopravě velmi dobře dostupný. „V rámci prověřování potenciálně vhodných pozemků bylo důležité, aby byla oblast dobře dopravně dostupná s možností rychlého výjezdu na hlavní silnice. Jako takový byl identifikován pozemek v blízkosti silnice I/14 u benzinové stanice na výjezdu z města směrem na Třebovice a křížení se silnicí I/43, která spojuje Svitavy a Lanškroun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.


Gastronomické slavnosti, Starodávný jarmark v Litomyšli 

Na Smetanové náměstí  nová kulturní akce „Starodávný jarmark“. Během roku se uskuteční opakovaně v červnu a v září. a to ve dnech  10.06.2023 a 23.09.2023. V tu dobu budou platit na Smetanově náměstí dopravní omezení. V srpnu bude na litomyšlském náměstí se týdenní  akce "Kinematograf bratří Čadíků" od 1. do 6. srpna 2023  
Další venkovní kultruní (a komerční) akce ve venkovním prostoru na Smetanově náměstí a okolí budou „Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové“, které se uskuteční od 19.05.2023 12:00 hod. do 21.05.2023 23:59 hod.

Nová krajská dotace na podporu bikesharingu

Ještě tři měsíce mají obce s více než třemi tisíci obyvateli čas na podání žádostí o krajskou dotaci na podporu bikesharingu, tedy sdílení kol a elektrokol mezi uživateli. Pardubický kraj nabízí obcím uhrazení nákladů na prvních 15 minut jízdy, kterou mohou mít občané zcela zdarma. Žádosti lze podávat do 30. června.
Nadužívání individuální automobilové dopravy je problémem nejen velkých měst, ale i těch středně velkých. Často je problém s parkováním, příjezdy do centra, ale samozřejmě řešíme také znečištění ovzduší. Proto jsme se rozhodli, že připravíme dotační titul, který má motivovat obce k zavádění sdílené mobility za podmínek, které budou pro občany zajímavou alternativou ke standardním formám dopravy na kratší vzdálenosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Výše dotace činí 10 až 350 tisíc korun v závislosti na projektu, maximálně se jedná o 50 procent z celkové částky. O naši podporu mohou žádat obce se třemi tisíci a více obyvateli a finance lze použít pouze na úhradu nákladů spojených s provozem prvních patnácti minut sdílených kol a elektrokol. Tuto čtvrthodinu by neplatil občan, ale Pardubický kraj. Chceme tak podpořit udržitelnou mobilitu v obcích a nabídnout alternativy k cestování autem. Celkem máme vyčleněné milion korun a jsme zvědaví, jaký bude zájem radnic o tuto novinku,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.
O příspěvek na cyklostezky a dopravní hřiště byl zájem
Dotační program na podporu sdílení kol není jediným, kterým se Pardubický kraj snaží v oblasti dopravy radnicím pomáhat. Do konce ledna bylo možné podávat žádosti do programů na výstavbu cyklostezek a cyklotras, stejně tak se mohly obce pokusit získat finanční příspěvek na vybavení dětských dopravních hřišť. „Žádostí na dětská dopravní hřiště máme celkem sedm, jedná se o projekty se spoluúčastí kraje v celkové výši 800 tisíc korun. Na výstavbu cyklostezek a cyklotras se sešlo 11 žádostí a na tento účel máme připravených 3,5 milionu. Podané žádosti musíme posoudit v zastupitelstvu a rozhodnout, koho podpoříme,“ popsal zájem radnic o další možné zdroje spolufinancování náměstek Kortyš.
Více informací k dotačnímu programu najdete na https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-dopravy-a-bezpecnosti-silnicniho-provozu-/118542/


VASIL TIMKOVIČ BY SE DNES DOŽIL STOVKY

 
Starosta města dnes společně s Drahoslavou Timkovičovou Mokrou, která je vdovou po druhoválečném veteránovi a čestném občanovi našeho města, uctili památku Vasila Timkoviče. Ten se přesně před sto lety narodil v obci Skotarskoje na tehdejší Podkarpatské Rusi. Svoji spletitou pouť životem, která pana plukovníka zavedla až do našeho města, Vasil Timkovič zakončil v pondělí 2. ledna, kdy nás na věky opustil.
„Při lednovém smutečním obřadu jsem slíbil, že životní příběh pana plukovníka si budeme v našem městě připomínat. Považuji za symbolické, že jsme tak učinili právě zde, tedy u busty T. G. Masaryka v Parku Československých legií. Pan Timkovič se jako funkcionář Československé obce legionářské spolupodílel na tom, že dnes v České Třebové máme místo zasvěcené hrdinům zahraničního odboje. Společně se členy obce zahájíme debatu o tom, jak by mohlo vypadat pamětní místo určené přímo k uctění památky pana plukovníka v našem městě,“ uvedl po položení květiny a zapálení svíčky starosta města Zdeněk Řehák.


FOTOGRAFIE PRO PAMĚTNÍKY

Šatny u stadionu Na Skále, postavené brigádnicky v šedesátých letech, už zmizely. Hned po dostavbě je stihl požár, zřejmě od komína, žádné ústřední topení zde nebylo, využívaly se nepravidelně.  Po dokončení ovšem sloužily také jako provizorní učebny rozmáhajícího se střední odborného učiliště železničního, prostoty pro výuku se nedostávaly, velká budova, které stále říkáme "internát"  byla využita tehdy jako železniční studentský domov a to ještě studenti železniční průmyslovky dojížděly z Brandýsa nad Orlicí. Dnes by se taková budova, postavená ovšem na poněkud posunutém místě jistě hodila, nový obnovený stadion je stále bez potřebného šatnového objektu.

Limity pro stavbu jednotlivých přivaděčů k D35 je třeba odstranit
Měla by to zajistit  vláda novým usnesením 

V pátek se uskutečnilo jednání zástupců Pardubického kraje s představiteli Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury. Hovořilo se o odstranění limitů pro stavbu jednotlivých přivaděčů dálnice D35 a o možném navýšení prostředků na jejich stavbu.
„Domluvili jsme se, že Ministerstvo dopravy předloží na vládu usnesení, na jehož základě budou odstraněny limity na stavbu jednotlivých přivaděčů při zachování celkového limitu 2,7 miliardy korun. Původně celou problematiku řešilo pouze memorandum, ale po dohodě bude rozvolnění zakotveno přímo v usnesení vlády,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš. Jednání by měla pokračovat letos v červnu, kdy se bude hovořit o navýšení tranše pro letošní rok. „V tu chvíli budeme vědět, jak postupují jednotlivé stavby přivaděčů. Pokud by šlo všechno podle plánu, žádali bychom navýšení alespoň o 180 milionů korun a letos bychom tak prostavěli celkem 760 milionů korun,“ uvedl Kortyš.
Původně bylo pro letošní rok na stavbu přivaděčů připraveno 350 milionů korun a 233 milionů kraj převedl z minulého roku. Pardubický kraj má na stavbu přivaděčů přislíbeno celkem 2,7 miliardy korun. „Tato částka byla nastavena před několika lety a už neodpovídá současným cenám zhotovení staveb. O navýšení celkové částky na stavbu přivaděčů budeme i nadále jednat,“ dodal¨Kortyš.

.


Vyjádření Tomáše Zdechovského k Matouši Bulířovi a jeho pseudokauze

Matouše Bulíře jsem do minulé neděle neznal a o jeho činnosti na Ukrajině jsem neměl žádnou informaci. Poté, co mě ve svém videu vyzval, ať se jedu podívat na Ukrajinu, jsem se začal ptát na sociálních sítích, jestli toho člověka někdo zná. Podotýkám, že jsem byl na Ukrajině od vypuknutí války několikrát. Troufám si tedy tvrdit, že mám i na základě kontaktů s ukrajinskou stranou daleko lepší informace než on.
Po zhlédnutí jeho videí jsem usoudil, že je to jen šiřitel zavádějících informací, který honí čísla na Facebooku. Stačí si ta videa prohlédnout. Jsem rád, že se ukázalo, že Bulíř lhal. Jeho videa pochopitelně rozčílila Čechy, kteří na Ukrajině denně nasazují své životy. Musel přece tušit, že čeští bojovníci jeho videa na Ukrajině uvidí. Musel očekávat nějakou reakci. Zveřejňováním videí z Ukrajiny ohrozil i životy svých kolegů.
Chtěl bych zdůraznit, že jsem nikdy nikoho nenabádal k fyzickému napadení jiného člověka. Fyzické útoky neschvaluji, nikdy jsem neschvaloval. Bulíř se svými příznivci rozehráli nebezpečnou hru. Jeho fanoušci mě nejprve obvinili z jeho údajné smrti, o pár dní později mě Bulíř přes svého advokáta obvinil z organizace útoku na jeho osobu. Snahu ruských dezinformátorů spojit mě s jeho údajnou smrtí, považuji za prasárnu největšího kalibru. Všechna tato obvinění jsou absolutně za hranou.
Kvůli této pseudokauze čelíme od pátku s rodinou výhružkám smrtí. Není opravdu nic příjemného číst zprávy o tom, abych raději dával pozor na své děti či si hlídal záda. Všechny tyto zprávy a komentáře na sociálních sítích s policií monitorujeme. Budu se bránit všemi dostupnými prostředky.
Tomáš Zdechlovský, europoslanec