Českotřebovský deník 89/2023 (29/3)  
Nové video Českotřebovského deníku:
Videoochutnávka z koncertu HRAJEME DOMA

  Koncert Hrajeme doma je v cyklu koncertů Základní umělecké školy velmi oblíbený, také v letošním roce zaplnil Malou scénu.
V programu bylo 20 koncertních čísel, ve kterých vystoupili žáci školy společně se svými rodiči, nebo jinými rodinnými příslušníky.
Program byl tradičně velmi pestrý a zajímavý.
Českotřebovský deník připraví kompletní záznam z koncertu, jako ochutnávku nyní uvádíme dvanácti minutový výběr z vystoupení tak, aby posloužil s prvním seznámením a umožnil porovnat s minulými ročníky, které máme v našem youtubekanále Českotřebovského deníku také k dispozici. Další krátká videoukázka byla také publikována na facebookovém profilu Českotřebovského deníku. Odkaz na video je https://youtu.be/La_9IVmxPsE

Připomeňme si koncert hrajeme doma v předchozích letech

Záznam z loňského koncertu z 23.3. 2022 (vlevo)
Loni měl koncert 17 programových čísel, ve kterých vystoupilo celkem 41 interpretů.  Na čardáš Janíčkovců jistě ještě mnozí vzpomínáme.  Právě zde si jej můžeme znovu pustit. Janíčkovci pak stejný Čardáš také naplno spustili při prvním ročníku udílení cen Gustava Habrmana v sále na Skalce.  V letech 2020 se obdobný koncert nekonal.

Záznam z koncertu Hrajeme doma 4. března 2020 (vpravo) Koncert se stihl ještě před covidovou pandemií. I tenkrát byl již tradičním hudebním večerem, na kterém vystupují žáci českotřebovské ZUŠ se svými rodinnými příslušníky se stal součásti hudebního kalendáře i v letošním roce 2020 . A byl to večer velmi úspěšný. Jeho příprava vyžádala v "hudebních domácnostech" mnoho sil. Neméně důležitá byla péče učitelů školy, kteří koncert připravili vlastně mimo své povinnosti. Na tomto koncertu vystoupilo 33 účinkujících.

Děti z MŠ U Koupaliště si rozšiřují znalosti v  Městské knihovně

V úterý  28. března 2023 navštívily děti ze třídy Veverek Městskou knihovnu, která si pro ně připravila tematický vzdělávací program „ K Velikonocům patří kohoutek a slepička“.
Děti se dozvěděly o zvycích a tradicích, které neodmyslitelně patří k Velikonocům. Např. co to jsou jidáše, jak se peče mazanec, naučily se vázat pentličky na pomlázku, hledaly ztracená vajíčka podle obrázků, zobaly jako malá kuřátka (uchopení malých částí pomocí pinzety). Nejvíce děti zaujala pohádka O slepičce a kohoutkovi, kde byly vtaženy do děje, formou doprovodu na hudební nástroje.
Děkujeme knihovnicím paní Klusoňové a paní Chlebounové, za příjemné jarní dopoledne a budeme se těšit na další akce.
Děti a učitelky z Veverek

MŠ U Koupaliště má provizorní parkoviště 

Zejména po rozšíření kapacity zdejší mateřské školy o jednu další třídu vznikají často problémy rodičů vezoucích své děti do školky nebo odvážejících ze školky s parkováním, protože místo pro tento účel zde není. Na tuto situaci sice pamatuje připravená urbanistická zástavbová studie počítající s výstavbou rodinných domků v lokalitě, ale zatím  nové vedení tento záměr nepřijalo a tak se záměr dále ztrácí v mlze, byť se jedná o 433 let nevyužité městské a navíc snadno přístupné pozemky. Problém s parkováním může nyní vyřešit provizorní úprava zpevňující terén tak, aby se vozidla nebořila do bláta a přitom bylo zajištěno vsakování dešťových srážek, kterou vybudovala společnost RYDO a která navíc připravila i možnost průchodu před parcelu směrem k pivovarskému rybníčku a na Litomyšlskou silnici.  Současně byla provedena úprava svahování k plotu mateřské školy. I tato úprava terénu byla velmi potřebná. Proto chválíme. Fotografie byly pořízeny 27. března. (mm)

Konec ledové sezóny na zimáku

Svědčí o tom velké hromady sněhu (ledu) vyhrnuté z plochy zimního stadionu. Ještě v neděli se bruslilo a nyní  se ledová plocha změnila na bílou hromadu, které díky studenému počasí dobře drží. K zimě  se přidal i silný vítr a výsledek špatně ukotvený kontejner se octl až uprostřed komunikace k parkovišti u zimáku....

 

Kraj po úpravách otevře školní areál na Skalce veřejnosti

V pondělí se ve společenském sále Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana konal pracovní workshop, kterého se zúčastnili zástupci Pardubického kraje, města Česká Třebová, personálu školy i veřejnosti. Setkání moderoval vedoucí odboru rozvoje krajského úřadu. Cílem workshopu tak bylo načerpat podněty od obyvatelů města a dalších zainteresovaných osob.
„Areál na Skalce patří vedle Přelouče, Králíků a Svitav  mezi pilotní projekty na proměnu veřejných prostranství v areálech našich příspěvkových organizací. Dlouhodobě se jako kraj snažíme čerpat veškeré dostupné dotační tituly, které jsou určené pro kraje, města a obce. V případě Skalky řešíme nyní primárně hlavní část mezi školní budovou, dílnami a tělocvičnou. Naším hlavním cílem je nejen v tomto případě otevřít areály u krajských budov veřejnosti a nabídnout návštěvníkům možnost odpočinku v příjemném prostředí. Na výsledném řešení budeme vždy spolupracovat také s veřejností a s renomovanými architekty,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
 „Jsem rád za tuto aktivitu našeho zřizovatele, kterým je Pardubický kraj. Areál školy na Skalce je rozlehlý, rádi se o něj podělíme s veřejností, pokud to nijak neomezí naši výuku a provoz internátu s jídelnou. Umím si představit, že to ocení například rodiče dětí využívajících nedaleká sportoviště, kteří zde mohou počkat, než skončí trénink. Jistě by si sem cestu za odpočinkem ale našli také rodiny s kočárky nebo senioři,“ uvedl před setkáním ředitel školy Jan Kovář.
Aktuálně předpokládaným termínem realizace je rok 2025. Jednání mělo pracovní ráz, věřím, že z něho budou veřejnosti předány nějaké konkrétní závěry. Škoda, že nebyli pozváni všichni zastupitelé.
Starostou města byl např. zmíněn nedostatek v přístupnosti areálu Skalka  ze strany od Benátek. Je to ovšem již dříve řešený problém, existuje řada studií, jak jej vyřešit. Jde o pozemky města a právě zde byla tedy příležitost, aby město přišlo se svým vlastním návrhem projednaným se zastupiteli. Pro popsaný workshop již např. bylo možné přijít s nějakým předjednaným řešením. Připomínám, že projektové studie na tento prostor byly z velké části placeny i z rozpočtu města a stály dost peněz. Měly by být proto využity. Proto se mi nezdá dostatečná uvedená informace o tom, že  se město "bude zabývat tím, zda je nějaký rozumný způsob zajištění dostupnosti v našich možnostech...“  Myslím asi tak: cíl - tedy propojení  Skalky a Benátek  tu je od roku 2009. Realizace nebude jednoduchá, může být třeba na etapy. Využijme to, co bylo připraveno, jde o to vybrat tu nejužitečnější variantu.
(Zdroj: webová stránka města Česká Třebová)
Fotografie v článku zachycuje stav areálu v roce 2014, kdy zde ještě nestála hala Skalka, místo ní byla kotelna


Filmový festival Jeden svět v Malé scéně v České Třebové

Každoročně v jarním období tisíce žáků a studentů vyráží do kin na největší festival dokumentárních filmů o lidských právech ve světě. Jeden svět přináší příběhy lidí z různých koutů světa a otevírá témata z oblasti lidských práv, například život v nedemokratických režimech, válečné konflikty nebo nejrůznější sociální či environmentální témata.
Součástí Jednoho světa jsou i speciální dopolední projekce vybraných filmů pro základní a střední školy. Po projekcích filmů následují debaty s odborníky, kde se mladí diváci dozví více o daném tématu a mají možnost vyjádřit svůj vlastní názor.
Celý článek najdete na odkazu ZDE


Poslední lyžovačka a konec ! 

Lyžařská střediska v Pardubickém kraji končí o víkendu sezonu. Závěrečné lyžování si mohou lidé užít na Dolní Moravě a ve skiareálu Buková hora. Technici se pustí po ukončení lyžovačky do nutných revizí, oprav A i když meteorologové hlásí na příští týden ještě ochlazení a na horách možná i sněžení, na situaci v Dolní Moravě to nic nezmění. Na sjezdovkách je třicet centimetrů sněhu.
Naposledy se rozjedou vleky také na Bukové hoře. Sezonu tady zakončí v sobotu  bar s jarním lyžováním. Sněžný bar bude od 10 hodin otevřený na hraně Mlýnická na vrcholu Bukové hory.  Tečku za letošní sezonou na Bukové hoře udělají nedělní závody. Jedná se o veřejný lyžařský závod O  cenu Bukové hory
  

Pardubický kraj zahájí modernizaci přivaděče Choceň – České Libchavy

Silnice II/312 patří mezi významné silniční tahy v regionu, protože je budoucím přivaděčem k dálnici D35. Na tuto komunikaci celostátního významu bude přivádět dopravu z Choceňska a Žamberecka, silnice je však důležitá i lokálně. Pardubický kraj proto letos zahájí její modernizaci ve dvou etapách, a to České Libchavy – Rozsocha a Choceň – Mostek. Pardubický kraj v pondělí 27. března oficiálně předal stavební firmě staveniště první etapy v úseku České Libchavy – Rozsocha.  
Podle sčítání z roku 2020 po silnici II/312 v trase Choceň – České Libchavy denně jezdí zhruba 1800 vozidel v obou směrech, včetně nákladních aut. Což samozřejmě znamená velké zatížení, komunikace je poškozena a je potřeba s jejím stavem něco udělat. Cílem modernizace 12kilometrového úseku je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v řešené trase a úprava míst, která lze v současné době považovat za nebezpečná či nepřehledná. V celé délce je zachováno stávající vedení silnice, avšak v některých místech dochází k jejímu rozšíření a samozřejmě opravě povrchu. Stavbu jsme rozdělili na tři menší úseky, v letošním roce chceme začít a dokončit dva z nich. Celkem má podle smlouvy modernizace stát 204 milionů korun bez DPH. S financováním nám pomůže Státní fond dopravní infrastruktury, který poskytuje 100% dotaci,“ představuje projekt náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.
Stavební firma nejprve v dubnu začne v části České Libchavy – Rozsocha. Práce na tříkilometrovém úseku mají stát 47 milionů korun bez DPH a skončit do konce letošního roku.
V červenci následně kraj zahájí práce v druhé etapě Choceň – Mostek. Modernizace 3,5 kilometru silnice vyjde podle odhadů na 55 milionů bez DPH, dokončena má být do konce letošního roku.
Třetím a posledním úsekem plánované modernizace silnice II/312 je trasa Mostek – Rozsocha o délce 5,5 kilometru. Zde se s realizací počítá na rok 2024 a náklady dosahují podle smlouvy výše 87 milionů bez DPH. Stavba by se měla podle odhadů dokončit v příštím roce. Rozdíl mezi celkovými náklady ve výši 204 milionů korun bez DPH a součtem nákladů jednotlivých stavebních etap je dán tím, že do celkových nákladů jsou uvedeny ceny projektových příprav a další položky, které přímo nesouvisí s fyzickou realizací stavby.
Jsme v kontaktu s kolegy ze samospráv z Choceňska a Žamberecka, víme, že stav silnice je kvůli velké dopravní zátěži špatný. Proto jsme vyšli vstříc připomínkám starostů a úsek Choceň – Mostek opravujeme o rok dříve, než bylo původně v plánu. Modernizaci silnice komplikuje fakt, že v tomto území se nám sbíhají i záměry Správy železnic, vede tu objízdná trasa a letos se má ještě opravovat most v Chocni. Je tu hodně akcí na malém území, ale podařilo se nám najít se všemi partnery shodu a pokusíme se práce dokončit v co nejkratším termínu. Dojde nejenom k opravě povrchů, ale ke zvýšení bezpečnosti například osazením nových svodidel, obnově dopravního značení, úpravě křižovatky se silnicí III/3127 na Podlesí a u vjezdu od Českých Libchav do Rozsochy je navržena vjezdová brána, tedy malý ostrůvek v komunikaci, který má za úkol zpomalit přijíždějící vozidla,“ dodává k jedné z nejvýznamnějších dopravních staveb letošního roku hejtman Martin Netolický.


800 milionů korun navíc na rekonstrukci veřejného osvětlení a prodloužení termínu pro podávání žádostí

Ministerstvo průmyslu a obchodu navýšilo alokaci na rekonstrukci veřejného osvětlení o 800 milionů korun. Zároveň resort prodloužil termín pro podávání žádostí do programu. Žádosti bude možné podávat až do 31. 12. 2024.
Navýšili jsme také alokaci, žadatelům poskytneme až o 800 milionů korun více. V programu tak nyní máme celkem 2,5 miliardy korun, je to zatím největší částka poskytnutá na podporu investičních akcí pro rekonstrukce veřejného osvětlení,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: Tímto krokem podporujeme samosprávy, které se rozmýšlejí a dotazují se u nás, zda je dost prostředků, zda stihnou zpracovat žádost a zda se to vyplatí.“
Prodloužením tak vzniká větší časový prostor na kvalitní projektovou přípravu nových projektů a jejich projednání ve vedeních samospráv.
 V dosud podpořených projektech bylo zatím čerpáno 850 milionů korun, to představuje 62 % způsobilých výdajů na investici. Po realizaci těchto projektů dojde k celkové úspoře min. 28 850 MWh elektrické energie každým rokem následného provozu. Tato úspora při dnešní ceně za elektrickou energii představuje snížení každoročních výdajů příjemcům podpory zhruba o 130 mil Kč.