Českotřebovský deník 91/2023 (31.3.)
Rušené pobočky České pošty k 1. červenci 2023

Česká pošta dnes na svých webových stránkách zveřejnila seznam poboček, které plánuje od 1. července uzavřít. V Pardubickém kraji se jedná o celkem 17 poboček v šesti městech. Nejvíce, celkem sedm poboček, uzavře pošta v krajském městě. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický v souvislosti s uzavíráním poboček upozorňoval na nutnost komunikace s místními samosprávami. Proto také bude chtít kontaktovat starosty dotčených měst s dotazem, zda tato komunikace ze strany České pošty proběhla a jaký bude v daných městech další postup s ohledem na zbývající pobočky.
„Od samého počátku debat na téma uzavírání poboček České pošty a propouštění zaměstnanců jsem upozorňoval na nezbytnost aktivní komunikace ke všem, kterých se tato opatření týkají. Jsou to starostové měst a obcí, ale samozřejmě také zaměstnanci jednotlivých poboček, kterých se bude rušení a následné propouštění dotýkat. V návaznosti na zveřejněný seznam poboček, které se mají k 1. červenci uzavřít, budu kontaktovat starosty šesti měst v našem kraji s dotazem, zda tuto informaci obdrželi s předstihem a jak s nimi bylo komunikováno. V regionu by podle zveřejněného seznamu mělo dojít k uzavření 17 poboček, z toho sedm se nachází v Pardubicích. Osobně odmítám vzdálení poštovní služby od občanů zvláště ve městech. Proto je nutné proti rušení poboček posílit a rozšířit služby na zbývajících pobočkách, na které se logicky přesune nápor klientů. Pro obce jsme navíc připravili nový dotační titul, kterým chceme pomoci s udržením pobočkové sítě ve formě Pošta Partner. Ta se může nacházet například v obchodě s potravinami nebo přímo na obecním úřadě,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Česká Třebová
-        Ústecká 205, Parník, 56002, Česká Třebová
Hlinsko
-        Chlum 24, 53962, Hlinsko
Chrudim
-        Medlešice 69, 53831, Chrudim
-        U Stadionu 810, Chrudim III, 53703, Chrudim
-        Topolská 1204, Chrudim IV, 53705, Chrudim
Pardubice
-        Dražkovice 25, 53333, Pardubice
-        Komenského 56, Pardubičky, 53003, Pardubice
-        generála Svobody 77, Rosice, 53351, Pardubice
-        náměstí Dukelských hrdinů 2233, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice
-        Jana Zajíce 983, Studánka, 53012, Pardubice
-        Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice
-        Na Drážce 1585, Bílé Předměstí, 53003, Pardubice
Svitavy
-        Bratří Čapků 351/1a, Lačnov, 56802, Svitavy
-        Tyrše a Fügnera 649/15, Předměstí, 56802, Svitavy
Ústí nad Orlicí
-        Sokolská 138, Kerhartice, 56204, Ústí nad Orlicí
-        Třebovská 140, Hylváty, 56203, Ústí nad Orlicí
-        Polská 1308, 56206, Ústí nad Orlicí
Poznámka. Připomeňme si, že nově vybavená pošta 03 na Parníku byla otevřena 1. října 2021 a bude nyní bude po 1 roce a 9 měsících dne 30. června 2023 zrušena. Takový jsme bohatý stát, abychom si toto mohli dovolit. Pošta ušetří  provozní náklady na investici a úpravu interiéru. Stavební úpravy pro přestěhovanou poštovní pobočku ovšem platilo město Česká Třebová. Ve smlouvě je tříměsíční výpovědní doba, tedy v pořádku, akorát jim to mohlo vyjít.  Do dneška 31. 3. však zatím výpověď z pronajatých prostor nedorazila. Napsat 300 výpovědí v tak krátké době je asi nad síly pošty. Město bude hledat dalšího nájemce. Prostor je nově upravený, nájmy jsou na Parníku nízké, věříme, že se přece jen nový nájemce sežene. Nikoho na ústředí pošty nezajímá, jak se na poštu, která má svoje vyhrazené služby, lidé z Parníka a Lhotky dostanou. Všude je na 1. místě ekonomika, ale na druhé straně jsou města hodnocena jako vhodná místa pro život třeba právě podle toho, jak mají lidí daleko na poštu, do nemocnice nebol k bankomatu.
Domnívám se však, že výjimku pro poštu na Parníku neseženeme. Myslím však, že  zachránit zachování poštovních služeb na Parníku a Lhotce bylo možné jen díky poště ve formě franšízy, např. se tak stalo na Chmelnici. Škoda, že Konzum tehdy nevytvořil podmínky pro franšízu  pošty také v prodejně na sídlišti Lhotka. Je otázka, zda by se nedala tato otázka takto nějak řešit, třeba i s příspěvkem  města. Na takovém řešení by mohli vydělat všichni, tedy jak občané z lokality, tak Konzum (přišlo by sem více zákazníků) a nakonec i pošta (poskytovala by potřebné služby na méně peněz). Domnívám se , že město by mělo přijít vyjednávat s nějakým konkrétním vstřícným návrhem. Aby se vyhovělo nařízení pošty o rušení poboček současně vznikl návrh jiné formy pro zachování služeb. Podle předchozích jednání s vedením družstva Konzum se mi zdá tato cesta reálná. Nakonec  podobně uvažuje i hejtman Martin Netolický, který zavádí krajský dotační titul...  V našem případě si počta může dovolit zrušit počtu jen proto, že Parník a Lhotka jsou součástí České Třebové. Kdyby byly samostatné samosprávné jednotky, nic takového by prosadit nemohla. (mm)
V  září 2021 jsme se chlubili:

VYJÁDŘENÍ STAROSTY: ČESKÁ TŘEBOVÁ SI ZHORŠENÍ DOSTUPNOSTI POŠTOVNÍCH SLUŽEB NEMŮŽE DOVOLIT

Vážení Třebováci, mnozí z Vás jistě již z médií a dalších zdrojů zaregistrovali informaci o rušení poboček České pošty. Musím potvrdit, že také já obdržel dopis od pověřeného zástupce generálního ředitele Miroslava Štěpánka, ve kterém jsem byl informován o zrušení pobočky Česká Třebová 3 na adrese Ústecká 205. K tomuto uzavření by mělo dojít od soboty 1. července. Mrzí nás, že se zástupci městské samosprávy v této věci dosud nikdo nekomunikoval, a že jsme tedy tímto způsobem postaveni před hotovou věc.
Dostupnost poštovních služeb pro obyvatele žijící na Parníku a Lhotce tím nesporně utrpí. Problémem však není pouze docházková vzdálenost, ale také rychlost odbavení, se kterou jsou již nyní na hlavní poště v České Třebové problémy. Raději si nechci ani představovat, jak by se situace zhoršila, kdyby souběžně se zrušením pobočky na Parníku nedošlo k personálnímu posílení stavů hlavní pošty.
Zároveň jsem dnes obdržel e-mail od hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, který je rovněž členem dozorčí rady České pošty. Pan hejtman nabízí zprostředkování jednání mezi zástupci samospráv, kterých se rušení poboček týká, a pošty. Na tuto nabídku, za kterou děkuji, jsem se bez dlouhého váhání rozhodl odpovědět kladně a doufám, že vůle k jednání bude také na straně České pošty.  Zdeněk Řehák,  starosta města

Parnická pošta vznikla v roce 1894. 130 let se nedožije


 Pošta na Parníku vznikla až v roce 1894. Do té doby nosil parnický posel došlé zásilky z pošty v České Třebové na nádraží. Příjemce na Parníku musil zaplatit 2 krejcary za kus. Dopisů docházelo málo a noviny odebíral jen ředitel textilní továrny HPS. Parnická pošta byla zřízena výnosem Ředitelství pošt a telegrafů v Praze v domě 114, který vlastnila továrna HPS a ta poskytla místnosti zdarma. Zde pak pošta fungovala jako pošta Česká Třebová 3 až do 25. září 1996, tedy přesně 102 roků. Prvním parnickým poštmistrem byl jmenován František Žabka z Pěčína.  Za prozatímní  propůjčení místa musel složit kauci 2000 zl., ale natrvalo byl ustanoven až po pěti letech v r. 1899.

Telegraf byl na Parníku zřízen 2. června 1896, pobočná ústředna a veřejná hovorna  v roce 1923. Mimo továrnu HPS byly tehdy na telefon připojeny stanice  u firmy Jindra a Šrefl v Brázdově 237, na Obecním úřadě v Parníku a v dělnickém potravinářském společenství v čp. 168. V roce 1924 byly další stanice v čp. 97 (Truhlářství Ant. Jasanského, v r. 1925 v drogerii Jana Fajta. Na přípojku musela přispět obec částkou 440 Kč a dále dobrovolně přispěli i telefonní účastníci 250 - 500 Kč. Od telefonní správy   dostávali majitelé stanic od roku 1925 "Hovornici", tj. dnešní "Zlaté stránky" a to zdarma. Tříminutový hovor mezi Č. Třebovou a Parníkem stály 0,60 Kč, ostatní hovory podle vzdálenosti. Do Ústí, Svitav a Lanškrouna 2 Kč, do Pardubic 3 Kč, do Prahy 5 Kč. Pilný hovor stál 3 x více a bleskem 9 x více než obyčejný hovor.


Fotografie pro pamětníky 


Tentokrát  se odchýlím od historie fotbalu a zaměřím se na parnickou poštu a tamního poštnistra Karla Votroubka.

S parnickou poštou je spjatý osud poštmistra Karla Votroubka, zavražděného v Drážďanech v roce 1943. Po válce mu byla na tehdejší parnické poště na domě čp. 114 u vjezdu pro parnické textilky odhalena pamětní deska. Byla to velká slavnost s velkou účastí veřejnosti,  na které zpíval pěvecký sbor Bendl řízený Jindřichem Pravečkem - viz fotografie:

Pošta se pak stěhovala a spolu s poštou se také stěhovala pamětní deska. V roce 2010 byla umístěna uvnitř vchodového prostoru domu čp. 205,  kde byla parnická pošta umístěna a v roce 2021 (o 11 let později) byla pamětní deska přemístěna do nového prostoru parnické pošty. Sice ve stejném domě, ale s vchodem od křižovatky s ulicí Palackého. Nyní bude parnická pošta k 1. červenci 2023 zrušena. Jaký bude další osud této pamětní desky?  Zaslouží si místo na poště - tedy té Nádražní (aspoň do doby kdy ji nezruší?)....


Mobilní jeviště pořízené pro Týden sportu prodáno

Kupujícím je ProVize z.s. Jičín zastoupený paní Monikou Crhovou. Předmětem prodeje je kryté jeviště, 16 ks stavitelných podpěrných noh k jevišti a krycí plachta k jevišti. Smluvní strany si ujednaly kupní cenu ve výši 20 500 Kč, slovy: dvacet tisíc pět set korun českých. Předmět prodeje vykazuje známky opotřebení odpovídající jeho stáří. Některé podlážky jsou zkroucené a rozpraskané, některé nosníky jsou prohnuté. K předmětu prodeje také není k dispozici certifikát prokazující bezpečnost jeho používání. Kupující tento stav akceptuje. O předání a převzetí předmětu koupě pořídí obě smluvní strany protokol... Kupní smlouva byla podepsána 29.3. 2023.
Spolek Pro Vize vznikl v roce 2014, v roce 2019 prošel obnovením činnosti s obměnou osob v jeho tříčlenném výboru. O předmětu působení spolku není nic podrobnějšího známo, pouze nic neříkající formulace "výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona".


Dodávka a montáž kontejnerů lyžařské školy a půjčovny kol areálu Peklák
Krátké video z přípravy lokality pro stavbu

Zadavatelem společnost Eko Bi oznamuje, že v rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídka dodavatele Smart Module s.r.o., Chrustenice, 267 12 Loděnice s celkovou cenou 3.995.921,56 Kč bez DPH. Odůvodnění výběru vybraného dodavatele Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH. Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek a vybrala účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Dodavatel Smart Module s.r.o. splnil veškeré požadavky stanovené směrnicí a zadávací dokumentací.
Předpokládaná hodnota  při zadání výběrového řízení byla 4 miliony bez DPH, dodavatel se tedy do tohoto limitu zázračně těsně vešel. Věřme, že termín dodávky bude bez zpoždění. Stavební přípravy na akci byly zahájeny již koncem února jistě s tím, aby stavba sloužila již v letní sezóně.  Podle zadání  je montáž  stanovena  nejpozději do 24.04.2023. Termín montáže v místě plnění od 14.04.2023 do 24.04.2023. Můžeme nabídnout současný stav staveniště ukázku přípravných prací v areálu, ze které je zřejmé, kde  nová sestava kontejnerů vznikne. Jejich instalace předpokládala úpravy na dětské sjezdovce. To vše lze vidět z krátkého videa pořízeného také pomocí dronu.
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž 6 ks modulů 5000 x 2990 mm a 1ks modulu 3000 x 2990 mm a vnitřní výškou 2500 mm. Kontejnery nemusí mít stohovatelné provedení. Kontejnerová sestava obsahuje: 3 x kontejner kancelář, 1 x kontejner denní místnost, 1x kontejner lyžárna, 1x kontejner místnost pro klienty a 1x malý kontejner sklad pomůcek. Vstupní dveře do kanceláře a prostoru pro klienty budou vybaveny dveřmi posuvnými, otevírání na fotobuňku, minimální šířka průchodu 1100 mm, vnitřní dveře budou provedeny s dřevěnými obložkami, barva dveří i obložek v odstínu dřevo (buk), barva oken, vstupních dveří a vnějších stěn bude šedá, okna budou vybavena žaluziemi. Specifikace obsahuje řadu dalších detailů.


Školy, nemocnice, záchranka a dálnice. Společné projekty kraje a Litomyšle

V rámci pravidelných cest po regionu navštívil v úterý hejtman Pardubického kraje Martin Netolický město Litomyšl. Se starostou Danielem Brýdlem a místostarostou Radomilem Kašparem řešil mimo jiné oblasti středního školství, zdravotnictví, ale také dopravy v návaznosti na budování dálnice D35.
Pardubický kraj v Litomyšli zřizuje tři střední školy a speciální základní školu, a proto bylo téma školství jedním ze společných témat jednání. „Do všech našich školních budov a areálů se snažíme investovat také za přispění evropských fondů dlouhodobě a Litomyšl není výjimkou. Proto jsme například na gymnáziu opravili a zateplili historickou fasádu školní budovy, vyměnili okna, nechali odvlhčit budovu a vyměnili střechu nad tělocvičnou. Celkově se pohybujeme na částce téměř 49 milionů korun. K tomu nesmíme zapomínat na projekty na zahradnické a technické škole či na pedagogické škole,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Ten s vedením města řešil společný projekt na vybudování nových parkovacích míst u Střední školy zahradnické a technické. „Ve spolupráci s krajem připravujeme vybudování přibližně 12 parkovacích míst pro studenty středních škol u zemědělské školy. Jedná se o pozemky, které jsou z části městské a z části krajské. V tuto chvíli jsme se krajem domluveni, že bychom se na předpokládaných nákladech ve výši 700 tisíc korun podíleli rovným dílem,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Obdobným společným projektem kraje a města bylo vybudování více jak 70 parkovacích míst v areálu Litomyšlské nemocnice. Právě jeho další rozvoj byl jedním z dalších témat schůzky. Kraj v areálu nemocnice připravuje úpravu parku, jeho otevření a zatraktivnění celé oblasti pro širokou veřejnost.
Krajských aktivit v oblasti zdravotnictví se týká také budování nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje na výjezdu z Litomyšle. „Na vybudování nové výjezdové základny v předpokládané hodnotě 48 milionů korun chceme získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. V tuto chvíli předpokládáme, že by stavba mohla být dokončena na podzim 2024 a s městem, které návrh podporuje, jsme se domluvili na bezúplatném převodu pozemku,“ vysvětlil hejtman.
Dlouhodobým problémem Litomyšle je doprava, respektive zatížení tranzitní dopravou na silnici I/35, která prochází samotným centrem města. „Již v tuto chvíli řešíme období po dokončení dálnice D35 v blízkosti města. Proto společně s architekty připravujeme požadavky na Ředitelství silnic a dálnic ČR pro úpravu silnice před převodem na kraj. Pro nás je důležité, abychom komunikaci, která nyní půlí město, začlenili do každodenního života Litomyšle a tranzitní dopravu přesunuli na dálnici,“ sdělil starosta Daniel Brýdl. 


  •