AKCE ZO ČSOP  PODORLICKO PRO VEŘEJNOST V DUBNU 2023         
"UKLIĎME SVĚT-  UKLIĎME ČESKO - UKLIĎME ČESKOU TŘEBOVOU 2023"

ČTVRTEK 23.3. – NEDĚLE 2.4.2023
TŘEBOVSKÝ PYTLOMAT 2023
V termínu od čtvrtka 23.3. do neděle 2.4. bude možné si v Pytlomatu před Ekocentrem Podorlicko vyzvednout pracovní rukavice, pytle, bezpečnostní pokyny k úklidu a drobnou odměnu. U pytlomatu budou v mapce vyznačená vhodná úklidová místa a místa odvozu. Do úklidu se můžete pustit tam, kde to máte rádi. Náměty na místa, kde by bylo potřeba uklidit, nám pošlete na adresu  balderon@centrum.cz  a tamtéž pak pošlete zprávu a fotografie z vašeho úklidu. Uklízecí týmy budou odměněny věcnými cenami. Fotografie zveřejníme na webové stránce https://www.csop-podorlicko.org/
Akci Pořádá ZO ČSOP Podorlicko ve spolupráci s Městem Česká Třebová a firmou Eko Bi, s.r.o.
 
ROK KONIKLECŮ – VÝSTAVA U EKOCENTRA DO 5.4. 2023

V České republice roste planě pět druhů konikleců.  Všechny patří mezi vzácné a chráněné druhy naší přírody. V Pardubickém kraji neroste žádný z nich. Přesto se s nimi můžete seznámit v České Třebové u Ekocentra Podorlicko  do 5. dubna.  Ochránci přírody, zde na zahrádce instalovali výstavní panely s informacemi a zajímavostmi o koniklecích.  Dozvíte se zde také o soutěži k Roku konikleců, o připravovaných exkurzích na naleziště konikleců. 
 
PŘEDNÁŠKA „VÝSADBA DŘEVIN V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ“

Čtvrtek 13.4. 2023 v 18:00
Přednášející Daniel Qěták Stach (člen rady Města Česká Třebová a firmy Arboristi ČT). Budeme se bavit o výběru prostoru, výběru a kvalitě sadebního materiálu, přípravě místa výsadby, výsadbě stromku a povýsadbové péči.
Pořádá ZO ČSOP Podorlicko.
Vstupné dobrovolné.
 
„HLEDÁNÍ JARA NA SMYSLOVĚ NAUČNÉ STEZCE“

NEDĚLE 16. 4. 2023 OD 13,30 v RYBNÍKU
Vycházka jarní přírodou s pozorovací soutěží na trase smyslově naučné stezky „ Údolím Skuhrovského potoka“. Účastníci dostanou průzkumný list a na stanovištích je čekají zajímavá pozorování a jarní hry.  V cíli budou pro účastníky odměny.
Start je od 13,30 do 15,00 hodin.
Začátek trasy je u prvního zastavení stezky u kurtů v Rybníku. 
Cíl je u restaurace Nad Hrází.       Startovné 50 Kč za průzkumný list.
Pořadatel ZO ČSOP Podorlicko
Akce je podpořena Pardubickým krajem, Městem Česká Třebová a Obcí
 
„DISTANČNÍ DEN ZEMĚ A DEN SKAUTINGU“

20.4. –30. 4. 2023 V PARKU ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ
Stejně jako v roce 2022 najdete na stromech v parku Československých Legií před poliklinikou  panely se soutěžními otázkami k tématu ochrany přírody a skautingu.
Připravují je členové ZO ČSOP Podorlicko a skauti a skautky ze střediska  Javor Česká Třebová.