Potřebuje Česká Třebová znovu vstoupit do Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko?

Moje odpověď: nepotřebuje. Jednejme s sousedem - s destinační společností "Českomoravské pomezí"!

Jak se dá zjistit na FB profilu města, tak existuje tlak z vedení města, aby Česká Třebová obnovila členství tam, kde své členství zrušila. Výhody žádné nejsou, jsou snad slíbeny. Česká Třebová dál zůstane na okraji dění, na které nebude mít vliv...
Aby bylo vše srozumitelné, tak je třeba nejdříve napsat co to vlastně v nadpise uvedená destinační společnost OHP je a jak vznikla.
Jde o zájmové sdružení právnických osob a bylo založeno v roce 2009. Od svého vzniku používá toto sdružení přízvisko destinační společnost k vyjádření záměrů ve své činnosti. Těmito záměry jsou podpora vzrůstu cestovního ruchu v destinaci Orlické hory a Podorlicko (DSOH), iniciace spolupráce mezi podnikatelskou sférou, samosprávou a neziskovými organizacemi, realizace projektů na podporu rozvoje regionu a mnoho dalšího. Sídlo společnosti je v Rychnově nad Kněžnou, mimo náš okres a také mimo náš kraj.
Rajón spravovaný destinační společností OHP rozdělen do dvou krajů. Převahu má oblast začleněná do Královéhradeckého kraje. To vše stěžuje plánování i komunikaci. Začlenění do destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko nás v rozpočtu města stálo cca 150 tisíc korun. Česká Třebová své členství v této společnosti ukončila v minulém volebním období ukončila. Vše se stalo po zvážení toho, co nám členství v této "vzdálené" společnosti přináší. Užitek nebyl dlouhodobě nijak patrný, proto bylo v zastupitelstvu města v r. 2020 odhlasováno, že město vystoupí. Ušetřili jsme a o nic jsme nepřišli.
O tomto tématu jsem již psal, neboť téma bylo z posledního únorového jednání zastupitelstva města staženo. Psal jsem s jistou. úlevou, neboť jsem se domníval, že se vše řádně prodiskutuje včetně jiných nabízených možností. Zdá se, že to byl jen taktický odklad. Uplynulý víkend  přinesl další ročník Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday world, pořádaného nyní v Praze Letňanech.  Zde náš kraj prezentovala také destinační společnost Východní Čechy. Dříve prezentovala celé východní Čechy, letos se prezentace krajů od sebe oddělily, Pardubický kraj se prezentoval zvlášť, za svou prezentaci "Východočeskej svět" byl také oceněn.
A v souvislosti s návštěvou starosty na veletrhu je znovu na světě  myšlenka, že Česká Třebová nemá zůstávat sama a že pro ni bude znovu začlenění  "Orlickým horám" velmi přínosné, a že to vystoupení města je potřeba přehodnotit. Souhlasím s tou první částí, ano přehodnoťme, zda opravdu není třeba naše město propagovat současně s větším regionem, navíc ve spolupráci s profesionály.  Ale daleko  blíž máme do sousední oblasti spravované destinační společností "Českomoravské pomezí", kam patří města Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová Polička a Vysoké Mýto. Právě sem má Česká Třebová nakročeno a ne do Orlických hor !
Pro Českou Třebovou  bude daleko vhodnější, kdyby se ucházela o členství v obdobné destinační společnosti "Českomoravské pomezí", kam patří města Litomyšl, Vysoké Mýto, Polička, Svitavy a Moravská Třebová. Propagace tohoto regionu se mi zdá daleko lépe propracovaná a v daleko bližším vztahu k České Třebové. Je-li zde Moravská Třebová, proč tedy ne Česká Třebová, jde o města, která se společně mohou podporovat a doplňovat. Můžete prozkoumat jejich prezentace - jsou na velmi vysoké úrovni. Společných témat je celá řada. Česká Třebová zde může působit i jako vstupní brána do lokality a to v případě Orlických hor nikdy nebude, tam budeme hrát vždycky až druhé housle.
A spokojena by měla být i zastřešující společnost Východní Čechy, která pořádá propagační výstavy, účastní se veletrhů, vydává Turistické noviny pro východní Čechy. Z oblasti přece nikam neutečeme, jen "přestoupíme" tam, kam patříme. (mm)
1. obrázek: Vybarvená  DS Orlické hory a Podorlicko má sídlo mimo okres a také větší plochu
2. obrázek  Pardubický kraj: Proč nepřejít do červené oblasti Českomoravského pomezí?