Rekonstrukce statiky Malé scény - zakázka zadána                          
Předmětem této veřejné zakázky je statické zajištění severozápadní části budovy Malé scény. Na akci byla vypracována  projektová dokumentace s položkovým výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvedena ve výši 13.000.000,- Kč ale bez DPH
Jde o stavební práce vymezené návrhem smlouvy a projektovou dokumentací s výkazy výměr, kterou zpracovala projekční kancelář Ing. František Málek Litomyšl. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Projektová dokumentace řeší bourací práce stávající šatny a kavárny, statické zajištění základové spáry přilehlé části budovy Malé scény a realizaci nové dvoupodlažní přístavby šatny, kavárny s terasou a také spojovací chodby mezi předsálím a zázemím za jevištěm. Stavební práce budou prováděny za částečného provozu budovy Malé scény. Prostor, kde budou prováděny stavební práce bude stavebně oddělen, tak, aby bylo možné v budově Malé scény realizovat program, možná v poněkud omezeném rozsahu (Nebude k dispozici např. stávající šatna).
Pro rekonstrukci objektu bude třeba odstranit původní část přístavby kavárny na jihozápadě objektu. Jedná se o především o odstranění základů v této části a místnosti v 1.NP o celkovém rozsahu cca 50 m2., která je v současné době na tomto místě umístěna. Po odstranění stávající přístavby kavárny bude na vzniklém místě vybudována nová přístavba, která je předmětem projektové dokumentace. Pro umístění nové části budovy a retenčního objektu nebude třeba kácení dřevin.
Na místě byl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum. IGP stanovuje geologický profil, hladinu podzemní vody a příčiny vzniku poruch stávajícího objektu. Návrh předmětného nového objektu přístavby zohledňuje závěry průzkumu.
Architektura a dispozice objektu odpovídá standartu a potřebám divadla, uživatelům a městu.
Rekonstrukce objektu proběhne výhradně na jihozápadě stavby, kde bude kompletně odstraněna stávající část budovy (základy, 1.NP o rozsahu 50 m, střecha nad touto částí) a na tomto místě bude postavena nová část. Ta bude obsahovat v 1.PP (dvě sklepní místnost 0.01 a 0.02 a místnost se schodištěm 0.03) a 1.NP s kavárnou (1.01 kavárna + šatna), terasou (1.02 terasa kavárny). Součástí 1.NP bude i chodba (1.03 chodba). V rekonstruované části budovy bude použit jako povrchový materiál cetris desky a to včetně venkovních dveří. Na západě místnosti 1.01 bude prosklená stěna s dvěma dveřmi a skleněné zábradlí. Prosklená stěna bude i na rozhraní místností 1.01 a 1.02, tentokrát jen s jedněmi dveřmi. Skleněné zábradlí bude i po obvodu terasy kavárny (1.02). Střecha nad místnostmi 1.01, 1.02 a částí 1.03 R1 (sklon 1 a 1,3%) bude mít atiku s oplechováním, jako povrchový materiál bude použita PVC fólie. Střecha R2 (sklon 2%) nad části místnosti 1.03 bude mít jako povrchový materiál plechovou krytinu.
Předpoklad zahájení prací je 1. června 2023.
Českotřebovský deník se projektem rekonstrukce Malé scény zabýval již v loňském roce, rekonstrukci jsme představili ve ve spolupráci, s Mgr. Josefem Kopeckým, současným ředitelem Kulturního centra, který ve funkci místostarosty tuto zakázku pomáhal připravovat. Chceme-li se více dozvědět o tom, jak se bude vše v Malé scéně měnit, je možné si znovu video pustit  na odkazu ZDE, je zde více podrobností. Jedním z přínosů realizace této přístavby je současně možnost procházet z foyeru Malé scény přímo do prostoru za jevištěm bez rušení programu v sále, což je důležité pro účinkující nebo i techniky.
Přesto si dovolím upozornit ještě na problém, který tím vznikne. Průchod zavede procházející osoby do klimatizovaného prostoru, ve kterém je trvale umístěno drahé koncertní křídlo Petrof  a velký pohyb lidí v tomto prostoru tedy nebude žádoucí. Žádné opatření, které by mělo tento negativní vliv způsobený průchodem osob jsem v projektové dokumentaci nenašel,  projekt pouze řeší samotnou přístavbu  staticky ohrožené části budovy.

Statické problém části budovy nad Kozlovskou ulicí se začaly projevovat již v roce 2012.  Obrázky jsou z roku 2013, přes několik zásahů, při kterých byla budova zajišťována ocelovými výztuhami se statika objektu stále zhoršuje a vyžaduje nové náročné řešení. Budují-li se tak velké základy, je dobře že jsou současně využity ke zvýšení hodnoty celé budovy, která bude mít malou kavárnu a spojovací chodbu k jevišti ...

Fotografie. vlevo - přestávkový prostor Malé scény při rekonstrukci 2007 - prasklina není. Vpravo  - 1. oprava  praskliny byla v roce 2013 


Vlevo první oprava praskliny v r. 2013. - stěna bez omítky  - Vpravo - prasklina se znovu rychle objevila i po náročné opravě a zvětšuje se