Slavnostní odhalení obnovených křížků v Knapovci                

Na Květnou neděli 2. dubna 2023 v 15 hodin v Knapovci budou slavnostně požehnány tři obnovené sakrální objekty, na jejichž obnově se podílelo město Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj a obyvatelé Knapovce.

Na území Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce byla v březnu 2015 vybudována meditační stezka se šesti obnovenými křížky. V roce 2017 byla doplněna restaurovanou sochou Nejsvětější Trojice v Horním Houžovci a Božími muky u Dolského potoka v katastru Dlouhé Třebové. V roce 2022 se podařilo v Knapovci obnovit další tři objekty kulturního dědictví. Jedná se o sochu Panny Marie v areálu bývalého statku Aveny, nově umístěný křížek se třemi světci při cestě ke hřbitovu a kamenný pilíř s mariánskou soškou při cestě k vodojemu, všechny v katastru Knapovec. Na jejich obnově se finančně podílelo město Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, vlastníci objektů a obyvatelé Knapovce.

Na Květnou neděli 2. dubna 2023 zveme do Knapovce na požehnání uvedených tří sakrálních objektů. Sraz účastníků je v 15 hodin u sochy Panny Marie v areálu bývalého statku Aveny (pozemek p.č. 621/2). Odtud se průvod přesune k dalším křížkům. Součástí programu jsou zastávky se zamyšlením, modlitbou a zpěvem a zakončení v knapoveckém kostele sv. Petra a Pavla. Pro účastníky a veřejnost je zajištěné občerstvení v kulturním domě v Knapovci. Všichni jsou srdečně zváni.

Akci podporuje město Ústí nad Orlicí.  Zve PhDr. Jana Staňková a P. ThLic. Jan Pitřinec