Kruh přátel hudby Česká Třebová na cestách

Členové a příznivci Kruhu přátel hudby Česká Třebová na návštěvě

firmy Petrof a Filharmonie Hradec Králové
První jarní den se uskutečnil zájezd členů a příznivců Kruhu přátel hudby Česká Třebová do Hradce Králové. Dopoledne si zhruba padesátka účastníků prohlédla jednak prostory, kde se vyrábějí klavíry zmíněné světoznámé značky, jednak Muzeum Petrof a Showroom Petrof. Skvělou součástí exkurze byl zasvěcený, často až do nejmenších podrobností jdoucí výklad paní Ivany Petrofové a její kolegyně.
Po obědě v Petrof Café pokračoval program výletníků návštěvou zkoušky hradeckých filharmoniků se sólisty (zpěv, klavír, varhany) z Hudební katedry Pedagogické fakulty UHK v sále Filharmonie. Bylo zajímavé sledovat práci dirigenta a konstruktivní reakce hudebníků. Poté následovala komentovaná prohlídka budovy Filharmonie, a to včetně běžně nepřístupných zákoutí. Provázel pracovník PR oddělení, Českotřebovák Alois Neruda. K očividné spokojenosti účastníků zájezdu přispěl také luxusní autobus společnosti Arnold, který řídil sám pan majitel, s nímž byla výborná spolupráce. Akce se konala za podpory partnera KPH ČT – firmy LDM, spol. s r. o., za což jí patří velký dík.  Jaroslav Plocek, předseda KPH
Fotoreportáž Jaroslava Plocka z 21. března 2023                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze v muzeu a ve firmě PETROF

 

   Filharmonie Hradec Králové