POKRAČOVÁNÍ OSUDU BÝVALÉ POPOVY CHALUPY Č.P. 331 V KOBYLÍM DOLE


Dne 2. května 2021 nám českotřebovský deník přinesl informaci o částečné demolici velmi nevzhledného domu hyzdícího okolí v Kobylím dole. Jak se sami v tuto chvíli můžete přesvědčit, stavba byla zlikvidována a zůstala stát pouze zadní přístavba, která v současné době slouží jako zázemí majiteli pozemku. Pozemek byl zkultivován a zatravněn.
Majitel zažádal o nové připojení inženýrské sítě k pozemku prostřednictvím firmy ELMO. Vše se podařilo a v současné době je již umístěn elektrický rozvaděč a opravená vodovodní přípojka.
Před demolicí majitel zažádal o odkoupení části sousedícího pozemku ve vlastnictví města, který po desetiletí využívala a zpravovala jeho rodina jako zahradu, tato žádost však byla zamítnuta.

V letošním roce se podala nová žádost se zpracovaným záměrem pro výstavbu rodinného domu viz foto. V současné době se čeká a doufá, že město ocení snahu mladého majitele o znovuobnovení života v této lokalitě výstavbou rodinného domu navazujícího na centrum města. Věříme, že rozum zavelí a dá se prostor mladým lidem, kteří chtějí stále bydlet v České Třebové.
Miroslav Reichl

Poznámka: Jak mě potvrdil starosta města Zdeněk Řehák, tak žádost majitelů o odkoupení dosud užívané části parcely je skutečně  registrována a projednává se v majetkové komisi. Jde o majetek města, proto bude žádost dále projednána v radě města a v zastupitelstvu města, zřejmě na dubnovém jednání.