Srovnávací výzkum Město pro byznys 2022 vyhodnocen   
Česká Třebová je skokanem roku -  ze 14. místa je letos druhá !
Město pro byznys je srovnávací výzkum, který sledujeme každý rok. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou jsou od loňského roku ještě doplněny výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.
Hodnocení bylo provedeno zvlášť pro každý kraj, pro všechna města s rozšířenou pravomocí. V Pardubickém kraji se tak do krajského žebříčku hodnotí 15 měst, bodové hodnoty se neuvádějí. Letos se výzkum konal po třinácté.  Některá hlediska  jsou pro každé město dána, některá hlediska se hodnotí za celý ORP. Město může samo ovlivnit jen některé sledované věci.

Jasným vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Pardubickém kraji stalo statutární město Pardubice, stejně jako ve všech předchozích ročnících. Na druhé příčce se v kraji umístila Česká Třebová a na třetí Hlinsko. Srovnávací výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Tisková zpráva o hodnocení letošního roku je ZDE

Srovnávací výzkum Město pro byznys již čtrnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.
Letošní výsledky tohoto srovnávacího výzkumu nás mohou potěšit, ale současně vzbuzují pochybnosti, jak je možné, aby se během roku výsledková tabulka, zaměřená na stejné ukazatele tak rapidně změnila, jako se stalo při porovnání výsledků vyhlášených v letošním a loňském roce.
Nyní vyhlášené výsledky se vztahují k loňskému roku 2022.
Česká Třebová je v loňském hodnocení 15 měst Pardubického kraje na krásném druhém místě! Loni jsme nad výsledky kroutili hlavou, to byla Česká Třebová v kraji předposlední !
Uveďme přehled pořadí měst v kraji v posledních 9 letech (Zdroj - archiv Českotřebovského deníku)

      Rok 2021                          2020                                   2019                                  2018         
     Rok 2017                          2016                          2015                     2014                    2013   
Celé v přehledu sledované období začala Česká Třebová na samém chvostu tabulky - bezpečně na posledním místě v kraji. Teprve od roku 2016 se postupně zlepšila a drží se uprostřed tabulky. V loňském hodnocení ta rok 2021 jsme zase spadli na místo předposlední. loni se však stal "zázrak" a Česká třebová se vyšvihla na stříáb rnou příčku v krajském hodnocení! Některá kritéria jsou pro nás nepříznivá samotnou polohou města a charakterem pracovních činností a nemůžeme je změnit. Takový handicap města v centru kraje nemají a někdy tedy získávají body nezalouženě. Která kritéria hodnocení se ve sledovaném výzkumu používají je zřejmé z následujícího přehledu:
 
Kritéria hodnocení
Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 29 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí:
Podnikatelské prostředí – 16 kritérií (40 % hodnocení)
Přístup veřejné správy – 13 kritérií (60 % hodnocení)
 
1) PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ – 16 kritérií
• podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
• podíl firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
• podíl malých a středních firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s méně než 250 zaměstnanci na 100 ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
• vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
• vývoj počtu fyzických osob podnikajících (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
• vývoj počtu právnických osob (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
• index stáří (poměr obyvatel ve věku do 15 let ku obyvatelům nad 65 let), čím mladší populace, tím lépe
• vzdálenost k dálniční síti; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu
• cena stavebních pozemků (průměrné kupní ceny stavebních pozemků v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu, hodnoceno podle odchylek od mediánu
• změna ceny stavebních pozemků (meziroční rozdíl ceny); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
• nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných osob); údaj je za celé ORP; čím nižší nezaměstnanost, tím je město hodnoceno lépe
• poměr vystěhovalých a přistěhovalých; údaj je za celé ORP; čím více je přistěhovalých, tím je město hodnoceno lépe

• dlouhodobá nezaměstnanost (podíl osob s délkou evidence nad 1 rok z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím nižší je mezi nezaměstnanými podíl evidovaných déle než 1 rok na pracovním úřadě, tím je město lépe hodnoceno
• průměrný měsíční plat; údaj se vztahuje k okresu; hodnoceno podle odchylek od mediánu, (data dodala společnost Profesia, provozovatel portálu platy.cz)
• změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno
• počet dokončených bytů na 1000 obyvatel; údaj je za celé ORP, čím více, tím je město hodnoceno lépe
 
2) PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY – 13 kritérií (60 % hodnocení)
• kapitálové výdaje (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
• podíl výdajů na veřejnou dopravu  (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
•  podíl výdajů na vzdělávání (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
•  podíl výdajů na bydlení (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
•  podíl výdajů na sociální péči (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
•  podíl výdajů na kulturu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
•  podíl výdajů na sport (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
• likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
• dluhová služba / běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu dluhová služba / běžné příjmy (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
• podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému městu
• test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
• úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); údaj se vztahuje k hodnocenému městu; pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny
• daň z nemovitostí pro podnikatele (místní koeficient dle novely zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí a výpočet daně z nemovitosti pro jednopodlažní prodejnu o rozloze 100 m2 umístěné v nejdražší části obce/města); údaj se vztahuje k hodnocenému městu.

  • Detailní rozpracování do tabulek pro jednotlivá kritéria zatím není k dispozici.  
  • Můžeme je ale porovnat za předchozí dva ročníky srovnávacího výzkumu za r. 2021  a 2020.