Muzeum železničních modelů v Chocni

V České Třebové existovala prodejna železničních modelů, kde se při troše štěstí dal koupit služný sortiment železničních modelů ve velikostech HO a TT. Takové prodejny však nebyly ledaskde, další byla např. v Pardubicích, nebo v Poličce. Zásobování modely záleželo i na dodávkách zahraničního obchodu, a tak se nedalo nakupovat podle obrázků v katalozích východoněmeckých firem PIKO a Zeuke. Téměř v každé domácnosti měli alespoň na kratší dobu ovál kolejí, kde se dokolečka proháněla lokomotiva s několika vozy. Podle zájmu většinou chlapců, ale i jejich tatínků se zájem o modely rozvíjel, mnohdy nakonec koleje a mašinky skončily v krabicích ve sklepě a až po mnoha letech se občas tyto poklady objeví pro chvilkovou potěchu vnoučat. Mnohé z těchto vláčků byly ve velikosti TT.

Nyní ve výpravní budově stanice Choceň vzniká muzeum, které bude zaměřeno na železniční modelářství, konkrétně na modely o velikosti TT a podle toho ponese název: Muzeum TT modelů. Rozvoj muzea je rozdělen do několika etap, první etapa právě probíhá a pakliže vše půjde podle plánu, otevře se již 1. května 2023.

Železniční modelářství vzniklo před více jak 130 lety a za zemi vzniku můžeme počítat Německo. Zde vznikla celá řada menších i větších firem, které vyráběly vláčky v různých velikostech. Zprvu to byly spíše hračky, vzdáleně připomínaly své velké vzory a výrobním materiálem byl hlavně plech. K pohonu byly používány pružinové strojky, ale také klasické topení pod kotlem lokomotivy, kdy byly využívány lihové, nebo petrolejové hořáky. Tyto vláčky byly poměrně drahé a mohly si je dovolit jen děti z lépe situovaných rodin. Po první světové válce pokračoval rozvoj této odbornosti, přibyli další výrobci a vláčky se vyráběly v dalších zemích, nejen v Evropě, ale i třeba v Americe. Velkým pokrokem bylo využití elektřiny k pohonu lokomotiv a dalšího příslušenství. Vláčky se začaly proměňovat ve skutečné modely, lokomotivy, vozy a příslušenství se už začaly podobat svým velkým předlohám.

Skutečný rozvoj železničních modelů přineslo použití umělých hmot, které zaznamenalo velký rozvoj po 2. světové válce. Zvyšování výroby modelů, zmenšování a sériová výroba umožnila zlevnění a tím i dostupnost pro širší dětskou veřejnost. Vznikly tak různé velikosti a ty začaly podléhat mezinárodním normám NEM. Železniční modely se vyráběly už v meziválečném období i v Československu. Nejznámějšími modely vláčků jsou asi od firmy Merkur, která pokračovala s výrobou a rozvojem i dlouho po 2. světové válce. Ale firem, které vyráběly kratší, či delší dobu železniční modely bylo na území Československa více. Zastavení výroby modelů a doplňků na našem území bylo zapříčiněno mezinárodnímu úmluvami v rámci RVHP, kdy železniční modely v rámci polytechnické výchovy mládeže mělo vyrábět východní Německo (NDR). Zde měli s výrobou modelů zřejmě větší zkušenosti, a tak českoslovenští kluci a železniční modeláři byli odkázáni na dovoz výrobků tohoto žánru právě z NDR. Z devizových důvodů se modely ze západní Evropy nedovážely. V NDR se vyráběly základní tři velikosti: HO a N firmou PIKO a velikost TT firmou Zeuke, později transformované do Berlinen TT Bahnen. Zde bylo výrobců modelů a doplňků hned několik desítek, některé firmy se zabývaly doplňky, jako byly domečky, návěstidla atd, jiní výrobci vyráběli i lokomotivy a vozy, převážně však ve velikosti HO.

Právě rozvojem ve velikosti HO se modeláři, kteří preferovali velikost TT, cítili odstrčeni. Velikost TT vznikla v roce 1946 v USA, ale příliš se zde nerozšířila a na výjimky se nakonec vyráběla právě v NDR. V současnosti se výrobou modelů a doplňků právě pro velikost TT znovu zabývá celá řada výrobců nejen v Německu, ale i v dalších státech Evropy. Velikost TT je srovnatelná detaily, jízdními vlastnostmi a sortimentem s velikostí HO, která je nerozšířenější minimálně v Evropě. V samotném Německu se velikost TT vyrábí, byť pod hlavičkou jiných firem od roku 1958 a právě Muzeum TT modelů v Chocni přiblíží modely z produkce NDR, ale měla by zahrnout i produkci dalších firem, které se touto velikosti zabývaly.

Nezávisle na otevření Muzea TT modelů v Chocni proběhne v Městském muzeu v České Třebové 18. května 2023 Seminář o železnici, který bude věnován právě železničnímu modelářství.

                                                                                                                                             Pavel Stejskal


Obr. 1:                  Domácí kolejiště ve velikosti TT.
Obr. 2:                  Domácí kolejiště ve velikosti TT
Obr. 3:                  Srovnání velikostí HO, TT a N. Prostřední lokomotiva je ve velikosti TT.
Obr. 4:                  Titulní strana katalogu Zeuke z roku 1966.
Obr. 5:                  Titulní strana katalogu Zeuge z roku 1972