ROZBOR KVALITY ŽIVOTA PODLE HODNOCENÍ PROJEKTU OBCE V DATECH

ČESKÁ TŘEBOVÁ NIC MOC....  ROZDÍLY JSOU VŠAK VELMI MALÉ.
Jaké město v ČR má nejvyšší kvalitu života? Není vyšší materiální úroveň vykoupená horší dostupností bydlení a špatným životním prostředím? Existují lokality, kde se koncentrují problémy? Na tyto otázky se směrem k české veřejnosti snaží na základě datové analýzy odpovídat tvůrci projektu Obce v datech.  Vyhodnocení se vztahuje k loňskému roku 2022, nejlepší z hodnocení byli odměněni v lednu t.r.
Jak si podle nich vede  Česká Třebová?
Které město má podle tohoto projektu  nejlepší hodnocení v našem kraji  a v  ČR?

Kvalita života v České Třebové 4,6  = 113. v ČR / 11. v Pardubickém kraji

Po vyhodnocení všech hlavních i vedlejších kategorií, je Česká Třebová statisticky 113. nejlepším místem k životu v rámci ČR. Pokud bychom chtěli být konkrétnější, co se dostupnosti zdravotní péče, zdravotního stavu obyvatelstva a životního prostředí týče, je na 94. místě v ČR. místě. V oblasti zaměstnanosti, ekonomické úrovně a vzdělání se řadí na 93. místo v republice . Zatímco svou dostupností služeb, dopravou, bezpečností a aktivitou a pohybem obyvatel patří podle vyhodnocení na až na 135. místo v republice.
Kvalitu života porovnává projekt  v 205 obcích s rozšířenou působností a Praze. Nejhorší v republice můžeme být tedy na 205. místě a nejhorší v kraji na místě patnáctém.
Data pro porovnání jsou podle autorů projektu získávány automatizovaným robotickým vytěžováním Big Dat a ve spolupráci s veřejnými institucemi a dalšími subjekty (např. Český statistický úřad, CERMAT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky, Úřad práce České republiky, Unie filmových distributorů, Cenová mapa a další).
 
Zdraví a životní prostředí  5,7  94. v ČR 7. v Pardubickém kraji
Materiální zabezpečení a vzdělání  4,8 93. v ČR 11. v Pardubickém kraji
Vztahy a služby  2,8 135. v ČR  10. v Pardubickém kraji
 
Jednotlivá hodnocení
Index praktických lékařů  1,2  194. v ČR  14. v Pardubickém kraji
Index dětských lékařů  2,5  193. v ČR  12. v Pardubickém kraji
Index dojezdu do nemocnice  6,7 126. v ČR  6. v Pardubickém kraji
Index lékáren  4,2 83. v ČR 7. v Pardubickém kraji
Index průměrné délky života  6,6 48. v ČR 5. v Pardubickém kraji
Index znečištění ovzduší  6,2  65. v ČR  4. v Pardubickém kraji
Index znečišťovatelů  4,9 84. v ČR  7. v Pardubickém kraji
Index chráněných území  0,4  170. v ČR  13. v Pardubickém kraji
Index nezaměstnanosti  7,0  82. v ČR 12. v Pardubickém kraji
Index nabídky pracovních míst na pracovních portálech  1,9  124. v ČR 12.  v Pardubickém kraji
Index nabídky pracovních míst na Úřadu práce  1,4 137. v ČR  14. v Pardubickém kraji
Index finanční dostupnosti bydlení  4,8 45. v ČR  2. v Pardubickém kraji
Index hmotné nouze  5,6 158. v ČR 14. v Pardubickém kraji
Index exekucí  6,4  139. v ČR 13. v Pardubickém kraji
Index kapacity mateřských škol  5,1  97. v ČR  9. v Pardubickém kraji
Index kapacity základních škol  5,1  123. v ČR 11. v Pardubickém kraji 
Index kvalitních středních škol  3,7  43. v ČR  1. v Pardubickém kraji
Index supermarketů  3,2 158. v ČR  13. v Pardubickém kraji
Index bankomatů 3,9 128. v ČR 8. v Pardubickém kraji
Index restaurací  2,0 173. v ČR  11. v Pardubickém kraji
Index kin  0,7 169. v ČR 12. v Pardubickém kraji
Index silniční sítě  3,4  162. v ČR  13. v Pardubickém kraji
Index železniční dopravy  3,4 30. v ČR 2. v Pardubickém kraji
Index sounáležitosti  3,5 137. v ČR 11. v Pardubickém kraji
Index zájmu o obecní a krajské volby  5,0 87. v ČR 10. v Pardubickém kraji
Index dopravní nehodovosti  6,9 95. v ČR 9. v Pardubickém kraji
Index hazardu  10,0  1. v ČR 1. v Pardubickém kraji
Index stěhování mladých  2,6 132. v ČR  7. v Pardubickém kraji
Index přírůstku obyvatelstva  3,4 125. v ČR 7. v Pardubickém kraji

Nejlepší celkové hodnocení v Pardubickém kraji má město Litomyšl:

Jak si Litomyšl vede v celorepublikovém měřítku? Po vyhodnocení všech hlavních i vedlejších kategorií, je statisticky 25. nejlepším místem k životu v rámci ČR. Pokud bychom chtěli být konkrétnější, co se dostupnosti zdravotní péče, zdravotního stavu obyvatelstva a životního prostředí týče, je na 9. místě. V oblasti zaměstnanosti, ekonomické úrovně a vzdělání se řadí na 25. místo. Zatímco svou dostupností služeb, dopravou, bezpečností a aktivitou a pohybem obyvatel patří na 94. místo v republice.

Výpočet indexů je založen na přístupech OECD a OSN k porovnávání kvality života a dalších matematicko-statistických nástrojích. Hodnoty indexů nabývají hodnot 0 až 10, přičemž obec, která se umístila v porovnání všech obcí na posledním místě má hodnotu 0 a ta, která se umístila na prvním místě, má hodnotu 10. Ostatní obce jsou dle relativního vztahu rozdistribuovány mezi 0 a 10. U dat neinterpretujeme kvalitu jednotlivých objektů, resp. subjektivní dostatečnost/nedostatečnost, ale jejich relativní počet/dostupnost vzhledem k obci v ČR s nejvyšším počtem/dostupností. Např. obyvatelé malé obce v blízkosti Prahy mohou mít dle našeho indexu nízkou dostupnost lékáren, ale dle jejich mínění je stav dostatečný, neboť dojíždí do Prahy, kde je počet lékáren vysoký. Naše výsledky je proto nutné vnímat v širším kontextu.


Více detailů k hodnocení vybraného města v České republice hledejte na webu www.obcevdatech.cz/