Českotřebovský deník 108/2023 (17/4) 
Nové video Českotřebovského deníku:
Komorní orchestr Jaroslava Kociana na festivalu Bennewitz 2023 

Letos pořádá město Česká Třebová jubilejní 25. ročník hudebního festivalu Bennewitz, poprvé byly tedy festivalové koncerty uspořádány v roce 1998. Stalo se tak díky iniciativě pana Oldřicha Tomeše a jeho kontaktům ve Státní konzervatoři Praha. Jsem rád, že jsem měl čest Oldřichu Tomešovi se zajištěním začátku tohoto festivalu pomáhat. Podařilo se zajistit, aby se na schůzce kulturní komise, konané tehdy obvykle v divadelní klubovně v Národním domě, aby byl schválen navržený program festivalu na kterém tehdy hrála hlavní roli právě pražská konzervatoř. To proto, že přívratský rodák Antonín Bennewitz, ke kterému se stále hlásíme, byl dlouholetým ředitelem této školy. A tak zahajovací koncert prvního ročníku zajistil Komorní orchestr pražské konzervatoře. Je významné připomenout, že na všech ročnících českotřebovského festivalu vystoupil vždy Komorní orchestr Jaroslava Kociana. Je tedy logické, že ani v letošním ročníku nechybí a připravil skutečně vynikající hudební program,
Z koncertu Českotřebovský deník uvádí dvě ukázky - část Symfonie č. 5 B dur F. Schuberta a Koncert a moll pro housle a orchestr op. 53 Antonína Dvořáka se sólistou Leošem Čepickým. KOJK na ukázkách řídí Jana Cecilie Mimrová a Bohuslav Mimra. Odkaz na video je ZDE
 

Jednalo zastupitelstvo města
Dotace pro sportování mládeže a pro trenéry mládeže schváleny 


 

Integrovaný plán rozvoje území SO ORP Česká Třebová

Na jednání ZM 20.02.2023 obdrželi zastupitelé na stůl materiál – Integrovaný plán rozvoje území SO ORP Česká Třebová. Jedná se o strategický a důležitý dokument. Bylo dohodnuto, že na jednání ZM 17.04.2023 bude tento materiál prezentován jeho zpracovateli. Samotnou prezentaci přivezli zpracovatelé přímo na jednání ZM. Pro doplnění uvádím, že o výše uvedeném jednala rada města již v lednu  t.r. a schválila zapojení města Česká Třebová do přípravy a realizace Integrovaného plánu rozvoje správního obvodu ORP Česká Třebová a především  zřídila řídící výbor jako výkonný orgán Integrovaného plánu rozvoje území SO ORP Česká Třebová dle předloženého návrhu. Za město Česká Třebová jsou nominováni do řídícího výboru Zdeněk Řehák a obě místostarostky Bc. Zuzana Nejedlá a Mgr. Petra Válková. Zmíněný dokument - integrovaný plán po jeho představení vzalo na vědomí také zastupitelstvo města. Tuto informaci považuji za neúplnou, bude třeba ji více konkretizovat. Osobně to považuji za poloinformaci, kterou se pokusím z dostupných materiálů doplnit. (mm) Odkaz na jednání zastupitelstva ZDE

 

Memorandum o spolupráci s městem Poděbrady

Na základě doporučení rady města ze dne 03.04.2023 projednalo zastupitelstvo města Memorandum o spolupráci uzavírané s městem Poděbrady.  Města Česká Třebová a Poděbrady získala v roce 2022 titul Evropské město sportu 2023. Na základě společného jednání zástupců obou měst bylo navrženo uzavření memoranda o spolupráci v oblasti sportu.
Spolupráce je navržena zejména v oblastech:
- Oboustranná finanční participace na společně pořádaných sportovních akcích
- Vzájemná výměna informací
- Medializace výstupů vzájemné spolupráce
- Vzájemná podpora při komunikaci s třetími stranami
- Vzájemná pomoc a participace na dotačních titulech
Memorandum je uzavíráno na dobu určitou do 31.12.2026.
Cílem uzavření bylo co možná maximálně využít dosažení titulu Evropské město sportu 2023 nejen pro vnější propagaci, ale také pro zitenzivnění procesu vedení mládeže ke sportovním aktivitám. Titul byl městu udělen na podzim loňského roku na základě šetření provedené pověřenou agenturou ACES v letních měsících loňského roku. P o získání titulu nechyběly hlasy, které tento historický úspěch města Česká Třebová zlehčovaly. Je proto velmi dobře že se podařilo v radě města najít  podporu pro to, aby bylo město Česká Třebová  jako evropské město sportu také prezentováno na nejrůznějších úrovních. A k tomu dobře pomůže i nově uzavřené Memorandum s městem Poděbrady, které má podobné cíle jako České Třebová.


Lukáš Hurt odstoupil z funkce člena Osadního výboru Kozlov

Již dne  2.3.2023  byl  na českotřebovskou radnici doručen  dopis  Lukáše  Hurta,  kterým  informuje zastupitelstvo města, že s okamžitou platností ukončuje své členství v Osadním výboru Kozlov. Přitom Osadní výbor v Kozlově začal pracovat v novém složení teprve před pár měsíci. proto lze hodnotit takové rozhodnutí spíše jako unáhlené, do funkce v Kozlově byl zvolen zastupitelstvem města, jistě s vědomím zvoleného. K výkonu funkce však nelze nikoho nutit, to je samozřejmé. Odstoupení člena zvoleného do osadního výboru je třeba akceptovat. Osadní výbor bude dále pokračovat ve své činnosti v počtu zbývajících pěti členů.
Připomeňme, že nový osadní výbor v Kozlově po volební období 2022 -2026 byl zřízen usnesením zastupitelstva města dne 12. prosince 2022  a pracoval ve složení  Jaroslav Pakosta - předseda, Martina Kolářová, Jan Stránský, Miloslav Pirkl, Lukáš Krejčí, Lukáš Hurt. Posledně jmenovaný se tedy vzdal členství v osadním výboru již po necelých třech měsících od zvolení.  Právě odstupující Lukáš Hurt přitom získal v podzimních komunálních volbách ve svém volebním okrsku v Kozlově ze všech kandidátů  3PK ( a vlastně vůbec) nejvíce hlasů  (24). Přestože má v Kozlově tak velkou  podporu, tak z osadního výboru rychle odstoupil a na webové stránce města již bylo jeho jméno odstraněno před pondělním jednáním zastupitelstva.


Cotatcha Orchestra s Lenkou Dusilovou představí novinky na Jazz fest Polička

Zcela novou skladbu s názvem Tsumaranai i další novinky představí 22. dubna v rámci Jazz Fest Polička big band Cotatcha Orchestra s hostující zpěvačkou Lenkou Dusilovou.
„Tsumaranai znamená v japonštině znuděný. Všichni se někdy nudíme a vypadnout z jednotvárnosti je docela oříšek, proto každá část skladby končí v momentě, než se stane nezáživnou. Takový švédský stůl na pár minut, jak trefně během zkoušek okomentoval pianista Martin Konvička, jenž je právě autorem této skladby, “ říká kapelník Jiří Kotača.
Cotatcha Orchestra kombinuje nejazzové žánry se zvukem big bandu a improvizací vynikajících sólistů. Nový materiál volně navazuje na debutové album Bigbandová elektronika, současný zvuk je však elektroničtější, což je dané použitím padů, živé elektroniky na sólových nástrojích i rozšířeného využití programované elektroniky a samplů.
Mezinárodní big band Cotatcha Orchestra založil před devíti lety trumpetista Jiří Kotača. Vize hrát neotřelou a originální bigbandovou hudbu se zcela naplnila, debutová deska Bigbandová elektronika byla nominována na Cenu Anděl a  zvolena nejlepší jazzovou nahrávkou roku 2020 Českým rozhlasem Jazz. Cotatcha Orchestra začínal s převzatými kusy, postupně se však propracoval k vlastnímu oceňovanému autorskému repertoáru i spolupráci s řadou českých i zahraničních umělců.
Kromě Poličky vystoupí Cotatcha Orchestra v nejbližší době 21. dubna v Kulturním centru Trisia v Třinci a 5. června v brněnském Cabaret Des Péchés s programem Cotatcha Orchestra & Jan van Duikeren: Thad Jones 100, Woody Herman 110.


Debata v Červené Vodě:
Polská vláda počítá s výstavbou dálnice D8 do Boboszówa až na české hranice

Prodloužení rychlostní silnice z Kladska do Boboszówa bylo ve čtvrtek jedním témat na Česko-polské konferenci v polském Dzierzoniówě. Polská vláda do svého vládního programu výstavby vnitrostátních silnic do roku 2030 s výhledem do roku 2033 zahrnula také komunikaci dálnice S8 v trase Kłodzko - Boboszów v délce 45 kilometrů.
Polská strana na záměru intenzivně pracuje, i když je zatím naprojektováno pouze z Wroclawi do Klodzka. Další projekční práce budou zahájeny poté, co se polská strana dohodne s českou na konkrétním místě nového hraničního přechodu u Boboszówa. Tato jednání nyní probíhají na úrovni ministerstev dopravy. Poláci zatím uvažují o modelu rychlostní silnice s dvěma vozovkami a dvěma pruhy v každém směru. Postaveno by mohlo být po roce 2030.
Návaznost na české straně se nyní neřeší. Není zatím jasné, kde bude přechod, kam bude pokračovat doprava, jestli přes Červenou Vodu nebo jinudy. Neví se, jestli to vyvolá nové stavby na české straně (zatím se o žádných nehovoří). Pokud by se navázalo na historické plány vedení silnice Svitavy - Kladsko (což není jisté), pak je trasa hrubě naznačena ve veřejně přístupném územním plánu obce Červená Voda.