Českotřebovský deník 109/2023 (18/4) 
Nové video Českotřebovského deníku: Orientační závod Přívrat 2023

V loňském roce uspořádal agilní oddíl orientačního běhu Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Česká Třebová vydařený Východočeský pohár v orientačním běhu s centrem na Pekláku. Pro tento závod byly využity nově vydané mapy.
V letošním roce se centrum obdobného závodu přesunulo na náves v obci Přívrat, kde bylo pro závodníky zajištěno vše, co bylo zapotřebí.  Závod byl vyznačen na kratších než klasických tratích vedených v zalesněné části Javorníku přiléhající této obci.
Počasí se na závod částečně umoudřilo, ale po několikadenních deštích byl terén v lese mezi Přívratem a Českou Třebovou nasáklý vodou jako houba…. Start závodu byl situován v lese u přívratské hájenky…
Závody proběhly úspěšně. Je to velká zásluha  malého kolektivu  členů oddílu orientačního běhu českotřebovské Lokomotivy a především předsedy oddílu Luďka Pilgra, který  měl  se zajištěním nejvíce starostí. Všechno klapalo dobře do posledního detailu.
Odkaz na video je ZDE

Uvádím, ještě také video z obdobného závodu v loňském roce, který se konal 9. dubna 2022 na Pekláku v České Třebové

Odkaz na loňské video zde

Ženy z Taneční školy na pohárové soutěži 

V sobotu 15. dubna se v nedalekém Rychnově nad Kněžnou, konala tradiční pohárová soutěž O Rychnovský pohárek. Taneční školu reprezentovaly Ženy s choreografií Swing City, kterým patří velký respekt - musely si udělat čas v kolotoči pracovních a rodičovských povinností.  Společenský dům v Rychnově zaplnilo na 1400 tanečníků z celých východních Čech, které doprovázeli i rodiče. Tím se sál obsadil do posledního místa. Úvodního slova se ujal hlavní organizátor soutěže Josef Solár, dále místostarostky Rychnova nad Kněžnou Mgr. Jana Drejslová a Ing. Dana Spejchalová spolu se senátorem Mgr. Janem Grulichem.
 
Po té se již strhl boj o medailové pozice, kterému dohlížela odborná porota ve složení: Prossová Šárka, Milá Lenka, Šimková Olga, Petra Válková, Pokorná Petra, Uhlířová Jana, Laliová Aneta, Laliová Karolína, Štíchová Kateřina, Król Petr, Zemánek Marek, Valtrová Věra, Slezáková Tereza, Poláčková Jessika.
Po celodenním maratonu tance se na taneční parket dostala choreografie Taneční školy. Ženy proti sobě měly dva týmy. Protože výkony všech seniorských choreografií byly velice vyrovnané, udělila nakonec porota všem 1. místa.
Šárka Prossová , Taneční škola Česká Třebová

Národní památkový ústav slaví 20 let 

Jedním z dárků pro veřejnost je o nadcházejícím víkendu vstup na prohlídky zdarma pro děti a mládež.
Na Pardubicku je dočasně uzavřen zámek Litomyšl. Rok Harrachů přináší řadu akcí nejenom v Čechách a na Moravě, ale také ve Vídni Národní památkový ústav si letos připomíná 20 let své existence. Je odbornou organizací památkové péče, má statut výzkumné organizace, přispívá k ochraně a obnově památek, a to nejen těch, které sám spravuje. Patří mezi nejvýznamnější kulturní instituce v zemi. Vznikl 1. ledna 2003 sloučením Státního ústavu památkové péče a Státních památkových ústavů působících v krajích.
V rámci tohoto výročí budou mít všechny děti, kterým ještě nebylo 18 let, o víkendu 22.–23. dubna, jenž bezprostředně následuje po Mezinárodním dni památek, vstupné na prohlídky zdarma. Stejná akce se bude opakovat na Mezinárodní den dětí 1. června. Výjimkou jsou o nadcházejícím víkendu kastelánské prohlídky na hradě Grabštejn, které nejsou určeny dětským návštěvníkům a kde je vstupné jednotné pro všechny zájemce. Shodně tak se platí vstupné na sobotním setkání automobilových veteránů v sychrovském parku, ovšem s tím, že ti, kteří navštíví sychrovský zámek, vstup na setkání veteránů neplatí.
Na objektech byla aktualizována a rozšířena nabídka pro rodiny s dětmi a také pro školy – podrobně zde: https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-deti S novou soutěží pro školy, kdy vítězná třída přespí na hradě, přichází správa hradu Bezděz https://www.hrad-bezdez.cz/cs/akce/91765-poznavame-bezdez Zajímavou novinku nabízí správa hradu a zámku Frýdlant pro cizince – audioguide v německém a anglickém jazyce zdarma ke stažení do mobilních telefonů před prohlídkou.
Na Pardubicku byl z provozních důvodů dočasně uzavřen zámek Litomyšl, jsou odbavovány pouze předem objednané zájezdy. Prosíme návštěvníky, aby sledovali web objektu, kde budeme informovat o obnoveném provozu. Nadále zůstává uzavřen hrad Litice.
V rámci 13. ročníku projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů, který je letos zaměřen na rod Harrachů, se koná velké množství doprovodných akcí, a to nejenom na objektech Národního památkového ústavu, ale i na dalších zapojených pracovištích, kterých je v současné době přes třicet. Na 22. dubna je naplánována komentovaná procházka Vídní po stopách Harrachů pod vedením PaedDr. Jana Luštince. Akce se koná pod záštitou velvyslance České republiky v Rakousku Jiřího Šitlera a organizuje ji Klub česko-slovenských turistů v Rakousku. Podrobnosti k akci a kompletní přehled všech doprovodných aktivit v rámci projektu Harrachové – vznešenost zavazuje naleznete zde: https://npu.cz/cs/o-nas/projekty/po-stopach-slechtickych-rodu/90194-harrachove-vznesenost-zavazuje
Plánované akce na objektech naleznete zde https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/prehled-kulturnich-akci

Křižovatka v Moravské Třebové bude přehlednější

Křížení silnic II/368, III/3711 a místní komunikace Čs. Armády v Moravské Třebové čeká proměna. Rekonstrukce za 11 milionů korun bez DPH zajistí lepší propustnost pro dopravu. Upraví se také zázemí pro chodce, v plánu jsou nové chodníky či veřejné osvětlení.
Rekonstrukce bude probíhat nedaleko centra města na území památkové rezervace. „Tato křižovatka dlouhodobě způsobuje dopravní problémy a není komfortní ani pro motoristy, ani pro chodce. Jsem rád, že jsme v letošním rozpočtu našli potřebné peníze na její opravu,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. Stavba je rozdělena na dvě etapy. Opravovat se totiž budou nejen jednotlivé silnice, ale také vjezd na autobusové nádraží, chodníky, osvětlení nebo dopravní značení. Rekonstrukce křižovatky se koordinuje se stavbou obchodního centra a piaristického nároží, tyto projekty mají na stavbu navazovat.
Pro nás je tato oprava velmi důležitá, protože na této křižovatce vznikají svízelné dopravní situace. Je to křížení dvou krajských silnic, obě jsou nyní poměrně úzké. Děkuji Pardubickému kraji, že v letošním roce vyčlenil peníze na rekonstrukci,“ sdělil starosta Moravské Třebové Pavel Charvát. Přípravy opravy trvaly dlouho kvůli velice komplikovaným majetkovým vztahům. „Trvalo to více než pět let. Kvituji, že na opravu konečně došlo a zlepší se jak podmínky pro řidiče, tak pro chodce. Těším se na to,“ dodal Charvát.
Autobusové nádraží, které na křižovatku navazuje, zůstane během první etapy oprav v provozu, během prázdnin se přestěhuje o několik desítek metrů dál. V této fázi se totiž bude opravovat přímo vjezd na nádraží. Před samotnou stavbou museli projektanti zkontrolovat a vtyčit plynovod. Ten je uložen zhruba 1,2 metru pod zemí, stavební práce budou probíhat ve vrstvách do jednoho metru. Předpokládaná doba rekonstrukce je 20 týdnů, začít se má v květnu.


Urgentní příjem Pardubice:  harmonogram stavby se plní

Novou dominantou Pardubické nemocnice, i když stále ještě v rozestavěném stavu, je pavilon centrálního urgentního příjmu. Průběh výstavby této největší stavby v historii Pardubického kraje bedlivě sledují také krajští radní. Ti na svém pondělním jednání obdrželi informační zprávu k postupu prací k dubnu letošního roku. Prozatím bylo ke konci února v rámci stavby proinvestováno téměř 840 milionů korun včetně daně.
„Zcela zásadním pro nás je závazek dodavatele, že harmonogram stavby je v tuto chvíli plněn. Momentálně jsou řešeny například rozvody ve všech podlažích objektu a rozvody páry v kolektoru. Dále probíhá montáž hliníkové fasády, výtahů, keramických obkladů či konstrukcí pro vestavby operačních sálů ve čtvrtém podlaží a skladba střešního pláště. Zároveň je betonován heliport a rampy. Ke konci února bylo v rámci stavby proinvestováno téměř 840 milionů korun včetně daně,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace na nadzemní koridor spojující nový pavilon s budovami 19 a 27.
Paralelně s výstavbou pavilonu jsou řešeny také technologie, a to jak na ty s vlivem, tak bez vlivu na stavbu. „V případě vybavení s vlivem na stavbu jsou již po dokončení výběrových řízení podepsány smlouvy. V současnosti uzavíráme aktualizované technické požadavky na napojení vysoutěžených sterilizátorů, angiolinek, CT a RTG. Společně s tím připravujeme doplnění harmonogramu montáží technologií s požadavky na jednotlivé termíny a rozsah stavebních připraveností dílčích prostor,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.
Žádná stavba takového rozsahu se neobejde bez dílčích úprav, které je nutné v průběhu stavby řešit. „Je zcela běžné, což zná každý, kdo byť jen opravoval byt či rodinný dům, že se v průběhu realizace objeví dílčí úpravy, které je nutné řešit operativně v průběhu. Soupis změnových listů víceprací i méněprací je nám pravidelně předkládán. Jedná se například o záměnu proskleného zábradlí na neveřejných schodištích za ocelové, stavební úpravy pro instalaci nápojových automatů, měniček mincí a automatů, stavební úpravy pro instalaci zdravotnické technologie centrální sterilizace či stavební úpravy pro instalaci zdravotnické technologie pracoviště angiografie,“ vyjmenoval náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek, který čtvrtletně informační zprávu o  průběhu výstavby Centrálního urgentního příjmu Radě Pardubického kraje pravidelně předkládá.