Českotřebovský deník 116/2023 (25/4) 
Srovnání nákladů na provoz městských knihoven v Pardubickém kraji          
Českotřebovská městská knihovna vychází ze srovnání jako mimořádně nákladné zařízení !

Srovnání provádím na základě služby Monitor MF ČR, která hodnotí nákladovost jednotlivých příspěvkových organizací měst. Všude však není knihovna jako samostatná příspěvková organizace zřízena, např. v Holicích, v Chocni nebo Letohradě. Proto nemám samostatná data o těchto městech. I tak ovšem srovnání s ostatními městskými knihovnami v kraji ukazuje, že v České Třebové vynakládáme na zajištění provozu městské knihovny mnohem více prostředků než jinde. 
Knihovna je ve své činnosti hodnocena velmi dobře, zajišťuje své služby na velmi dobré úrovni, ale na druhou stranu je na její činnost třeba vynaložit mnohem více prostředků, než v jiných městech. Tyto peníze lze započítat do městské režie,  která pak zmenšuje tzv. volné prostředky města na opravy a investice zlepšující život nás všech. Posouzení nákladovosti předkládám v samostatném rozsáhlém souboru ZDE  (7 stran A4)
Zde je navíc třeba dodat, že českotřebovská knihovna nemá žádné dotace, ze 100% je financována z rozpočtu města, ale v Ústí n. O., Svitavách, Chrudimi a Pardubicích jsou do financování započteny krajské dotace ve výši 1,9 - 2,6 mil. Kč. Srovnáním se zabývám proto, že činnost (a tedy i nákladovost) městských knihoven v jednotlivých městech obdobné velikosti lze velmi dobře porovnávat. Rozhodování o rozsahu financí a požadovaných službách je zcela v pravomoci městské  samosprávy. Je tedy zcela na nás, zda chceme mít i nadále nejnákladnější knihovnu v Pardubickém kraji.
Druhým důvodem je to, že se připravuje výstavba nové budovy městské knihovny za více než 130 milionů korun (s dotací EU). Využití nové budovy pravděpodobně přinese další nárůst mandatorních výdajů. Zdá se tedy, že je správný čas na skutečné nezávislé posouzení nákladovosti městské knihovny, které by ukázalo, co by se dalo s vysokými provozními náklady městské knihovny dělat. Domnívám se totiž, že je současně zapotřebí zahájit diskuzi i o tom, jak pro novou budovu městské knihovny zajistit také víceúčelové využití. (mm)

ZASTUPITELÉ V ÚSTÍ PROJEKT SDÍLENÝCH KOL NEPODPOŘILI

V sále Kulturního domu v pondělí 24. dubna po páté zasedalo zastupitelstvo města. Zřejmě nejsledovanějším bodem programu bylo schvalování projektu sdílených jízdních kol v Ústí nad Orlicí.
Po diskusi nebyla smlouva s dodavatelskou společností Nextbike Czech Republic schválena. Ta nabídla zajištění provozu 50 sdílených jízdních kol, které by veřejnost využívala od května do listopadu. Služba měla stát 830 tisíc korun s možností získání dotace z Pardubického kraje ve výši 350 tisíc korun.  Jde o obdobné podmínky jako v České Třebové. Ústí se ovšem projednávalo všechno nejdříve v rámci ankety s občany města. V našem případě byla příslušná částka nejdříve vložena do schvalovaného rozpočtu s tím, že bude dotace  ve výši 70%.  Projekt však dostal podporu napříč politickým spektrem. Nakonec není ještě dotace zcela jistá, ačkoliv dotační titul byl na Pardubickém kraji vytvořen. Zde máme šanci na 350 tis. korun  tedy  asi 42% z požadované částky. Jaro ovšem ukazuje, že četnost využití sdílených kol ve Třebové je vysoká. Na každý rok bude ovšem potřeba přijmout vždy nové rozhodnutí, jde o úhradu režijních nákladů zprostředkovatelské firmy. Při intenzivně prosazované potřebě úspor nákladů  města bude potřeba šetřit jistě znovu posuzována. Sdílená kola bez dotace by jistě nepatřila mezi základní potřeby města.
Ústečtí zastupitelé dále vyslechli zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Ústí nad Orlicí v minulém roce.  Taková zpráva se v českotřebovském zastupitelstvu již opravdu velmi dlouho neprojednávala. Nahrazovala ji řadou tabulek opatřená výroční zpráva, zpracovaná Petrem Balážem,  publikovaná v Českotřebovském zpravodaji v průběhu ledna.  Po jeho odchodu od městské policie však  nejsou ani tyto přehledné informace. 
Stejně jako před týdnem v České Třebové byly i na ústeckém dubnovém zastupitelstvu schvalovány také dotace. Do oblasti sportu byly radou města a zastupitelstvem schváleny dotace za více než 3 miliony korun, do sociálních služeb za zhruba 1,6 milionu korun a do oblasti kultury za více než 600 tisíc korun.  Jako každý rok i letos město podpoří částkou 200 tisíc korun Nadační fond "S námi je tu lépe!", který získává prostředky na nákup nových přístrojů a vybavení do Orlickoústecké nemocnice. V současné době je vypsána veřejná sbírka na projekt Bedside EEG monitorace - monitorování EEG u pacientů na intenzivní péči.  Také v Ústí řeší informace pro veřejnost prostřednictvím přímého videopřenosu z jednání zastupitelstva.

Ohlédnutí za Memoriálem Pepíka Vaverky - turnajem ve hře PRŠÍ

V sobotu 22.4. 2023 sluníčko volalo po turistice, procházkách, práci na zahrádce, cyklovýletech a jiném využití krásného počasí, které na tento den bylo meteorology předpovídáno a jejich předpověď do puntíku vyšla. Ale ve spolkové chatě v Hliníkách od 10 hodin dopoledne výkřiky "prší" bylo slyšet až do odpoledních hodin. Konal se zde již 13. ročník "Memoriálu Josefa Vaverky" karetního turnaje v "Prší" pro ženy a dívky od 18 ti do 99 ti let. Počet startujících byl o něco menší, ale i 16 zúčastněných si tento turnaj užilo tak, jak se správný turnaj užít má, tj. s chutí, radostí, vervou, taktickým nasazením, ale hlavně s cílem pobavit sebe i spoluhráčky. Jarní termín není pro tento turnaj tradiční, ale byl zvolen z důvodu delší odmlky způsobené Covid-19, velkou nemocností a dámy již netrpělivě vyhlížely termín, kdy se konečně sejdou a užijí si "karbanickou sobotu". 14. ročník tohoto turnaje proběhne již v tradiční termínu, t.j. v listopadu tohoto roku kolem svátku Kateřiny. Jako každým rokem, i letos byly připraveny odměny pro všechny zúčastněné, diplomy, účastnické listy, věnec pro vítězku, výborná kuchyně a nezbytná hudební kulisa. Tímto děkuji Městskému úřadu, firmě Spolsin, Českým drahám i samotným účastnicím za poskytnuté sponzorské dary, dále děkuji manželům Jiráskovým za diplomy a účastnické listy, paní Zdeně Buchtové za vytvoření věnce pro vítězku, provozovatelce "Spolkové chaty Hliníky" Janě Hýblové se synem za výborný oběd i celodenní výtečnou obsluhu a panu Rajskému za hudební kulisu, kterou všem zpříjemnil již tak velice vydařenou sobotu až do večerních hodin. Veliké poděkování také patří panu Richardu Knietlovi a Davidu Buchtovi, kteří měli úlohu nejdůležitější, tj. rozlosování a celkový průběh turnaje včetně vyhodnocení. A na závěr první tři vítězné ženy: 1. Snítilová Jana, 2. Poláková Marie, 3. Hrůšová Jiřina. 13. ročník je za námi, ať žije ročník 14.!
Za krásnější polovinu "Klubu Hliníky" zapsala Renata Klaclová. Odkaz na video ZDE

Také letos pořádá nezisková organizace Veselá věda  příměstský tábor

Tábor je určen pro budoucí prvňáčky a školáky na 1. stupni ZŠ, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme se jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti chemie, biologie i fyziky. 
 
A co nás čeká letos?  4 dny plné bádání, pozorování a pokusů:
prozkoumáme lidské tělo: Jak funguje srdce? Proč máme v těle játra?
zjistíme, co se dá poznávat v kuchyni (chutě, barvy a vůně v potravinách)
vypravíme se také ven za opylovači: Budeme zkoumat, jak žijí a co pro nás dělají.
Při cestě za "Veselovědní nobelovkou" se dozvíme mnoho zajímavého o životě a objevech nositelů Nobelovy ceny :)
plus 1 celodenní prázdninový výlet
 
Kde:   Ekocentrum Podorlicko,  Podbranská 959, Česká Třebová, 560 02
Kdy:  21.-25.8.2023 a 28.8.-1.9.2023
 
Více informací na webových stránkách www.veselaveda.cz, kde najdete i on-line přihlášku v naší táborové registraci
Další informace: Tábor se koná od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00. Je zajištěn teplý oběd, svačina a pitný režim. Součástí programu je celodenní výlet.  Cena tábora 2970 Kč týden. Je možné hlásit se na jednotlivé dny.

Ústecká čvachta podruhé   V neděli 23. dubna se v Ústí nad Orlicí konal již druhý ročník přespolního běhu Ústecká čvachta. Akce se zúčastnilo 32 odvážných závodníků, kteří se vydali na terénní běh, kde se střídaly asfaltové povrchy s lesními a polními cestami. Některé úseky byly dokonce rozbahněné, což běhání přidalo na náročnosti. Trasa téměř 8 kilometrů dlouhého závodu vedla z Dukly přes Knapovec, Wolkerovo údolí zpět na start u auto myčky pod Duklou.
V kategorii mužů zvítězil Jiří Kyral, který trať zvládl za výborných 30 minut a 58 sekund. Na druhém místě skončil Michal Kubišta s časem 31 minut a na třetím místě se umístil Lukáš Kovář s časem 32 minut a 26 sekund.
V kategorii žen se nejlépe umístila Lenka Flídrová, která trať zvládla za 40 minut a 10 sekund. Na druhém místě skončila Ludmila Hájková s časem 41 minut a 53 sekund a na třetím místě se umístila Květa Brožková s časem 45 minut.
Akci přálo pěkné jarní počasí a všichni účastníci si užili zajímavou trať. TZ

Trafostanice u Automatických mlýnů je zbouraná, začíná odklízení

Přední stěnu Automatických mlýnů až do minulého týdne částečně zastiňovala menší nevzhledná budova trafostanice. Ta byla po odstranění technologií o víkendu zbourána a Pardubický kraj nyní připravuje renovaci zbylé čelní fasády i prostor před ní.
Původně, v době vzniku mlýnů, stál na místě menší domek s vodní turbínou. S postupným rozšiřováním mlýnské výroby byl pohon vodou nahrazen elektrickým pohonem, pro který byla zřízena na místě domku trafostanice. Ta svou konečnou podobu získala při přestavbě a rozšíření v šedesátých letech minulého století.
„Samozřejmě jsme s jejím dalším provozem na tomto místě neuvažovali, ale odstranění nebylo jednoduché. Museli jsme počkat, až vyroste nová trafostanice v zadní části areálu a vše bude přepojené. Potom jsme teprve mohli zadat projekt na odstranění staré budovy,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.
V tomto týdnu vybraná firma likviduje a třídí suť a odváží ji k řízenému skládkování. „Už nyní ale odborníci začínají s pasportizací stavu dříve zakryté čelní fasády, abychom co nejdříve mohli přistoupit k nutným opravám a dočištění,“ dodal Línek.

Policejní technika zkrátí uzavírky silnic po dopravních nehodách 

Pardubický kraj v oblasti krizového řízení dlouhodobě podporuje základní složky integrovaného záchranného systému formou dotací a věcných darů. S technikou a vybavením, kterou z krajské podpory pořídilo v posledních letech krajské policejní ředitelství, se v pondělí seznámil hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje Martin Netolický. Za poslední tři roky se jednalo o finanční podporu ve výši čtyř milionů korun.
„Krajskému ředitelství policie se dlouhodobě snažíme pomáhat při pořízení techniky, která je určitou nadstavbou pro výkon služby a může výrazným způsobem pomoci nejen při odhalování protiprávní činnosti, ale také záchraně lidských životů. Od roku 2020 jsme z krajského rozpočtu poskytli částku čtyři miliony korun. V loňském roce jsme částkou jednoho milionu korun pomohli vybavit vozidlo, které je určené pro velitele policie při různých typech zásahů jako například při pátracích akcích po pohřešovaných osobách. Dále jsme podpořili nákup robotizované měřící stanice pro dokumentaci dopravních nehod. Díky této moderní technice se výrazným způsobem urychlí zaevidování místa dopravní nehody a tím pádem se také zkrátí doba uzavírek, což je určitě pozitivní zpráva pro řidiče,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Za velmi důležitý počin považuji nákup automatických externích defibrilátorů, kterých má policie v regionu 24, a to především v regionech, kde není v těsné blízkosti výjezdová základna zdravotnické záchranné služby a může účinně pomoci ještě před příjezdem zdravotnické posádky. Takto policisté obdrželi již přes 700 výzev k výjezdu s AED. Díky této technice se podařilo hlídkám zachránit čtyři lidské životy. Každý takový případ nám ukazuje, že tato podpora má smysl,“ uvedl hejtman s tím, že defibrilátory mají na svých stanicích také profesionální hasiči, což pomáhá zefektivňovat celý systém první pomoci.
V předchozích letech kraj pomohl Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje s nákupem radaru Ramer, pořízením monitorovacího a pátracího vozidla, otevřením služebny na Dolní Moravě, nákupem zobrazovacích stěn umístěných na integrovaném operačním středisku v Pardubicích či vybudováním preventivně informačního centra, které slouží mimo jiné pro přednášky žákům základních a středních škol.