Českotřebovský deník 117/2023 (26/4) 
Peklák čeká na kontejnery  (a bikerská sezóna klepe na dveře)

Investice do kontejnerové sestavy a úpravy terénu je investice Eko Bi, s.r.o. Bude sloužit pro její účely na jejím pozemku. 

Rada města schválila spoustu dotací

Je to tak v každém roce. Dotace jsou udělovány v rámci schválených dotačních programů, do výše 50 tisíc korun je schvaluje rada města, větší dotace schvaluje zastupitelstvo města. Zde bylo na programu schvalování dotací pro podporu sportu a kultury, údržbu sportovišť apod. na programu 17. dubna.  Dotace jsou např. určeny pro význačné městské akce zapsaných spolků, např. na Jabkancovou pouť sportovní turnaje na částečnou úhradu s nimi spojených nákladů. Některé dotace jsou skromné, ukazují na to, že žadatelé jsou obeznámeni s potřebou úspor a chtějí, aby zbylo i na další,. Uvedu např. dotaci 6000 Kč na velkolepé plavecké závody O Třebovskou mašinku spojené s pronájmem městského bazénu, žádosti kynologů,  podporu sokolských akcí apod. Radě města je třeba poděkovat za schválení dotací pro podporu výměnných pobytů studentů českotřebovských škol se svými italskými protějšky, podobně i v případě mezinárodní spolupráce ochránců přírody. Na druhé straně se trochu divím 30 tisícové dotaci pro Orlické sportovní sdružení na akci mimo město a určené  též i částečně na krytí jejich mzdových nákladů. Na to běžně dotace nedáváme.

Zakázka na statické zajištění Malé scény zadána společnosti ISOTEP Libchavy

Předmětem veřejné zakázky je provedení bouracích prací stávající šatny a kavárny, statické zajištění základové spáry přilehlé části budovy Malé scény a realizaci nové dvoupodlažní přístavby šatny, kavárny s terasou a spojovací chodby mezi předsálím a zázemím za jevištěm. Není to málo práce a není vůbec laciná. Podnětem k realizaci je nutnost statického zajištění objektu, kde již od roku 2013 zatím nebylo možné zastavit sesedání části budovy, dosud svolené metody selhávaly. Nová metoda je důkladná a také nákladné. Podle projektu byl odhad ceny na tuto akci 13 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Od 15. března proběhla veřejná soutěž na zakázku, uzávěrka nabídek byla 4. března.
Podle hodnocení podala nejnižší nabídku  společnost ISOTEP, s.r.o. Dolní Libchavy za nabídkovou cenu 10 590 tis. Kč bez DPH.  bylo konstatováno, že tato společnost splnila vše co je nutné k realizaci zakázky na stavební práce "Přístavba kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová" a byla vybrána za zhotovitele.  Tak rozhodla rada města v pondělí 24. dubna t. r. a současně schválila rozpočtové opatření, ve které navýšila rozpočtové prostředky na tuto stavební akci tak, aby mohla být s vybraným dodavatelem podepsána smlouva o dílo. Proti projektové dokumentaci tedy došlo k určité úspoře. I tak se jedná  o velké peníze.
Vzhledem k tomu, že jde vlastně o záchranu stavby a příčina vznikla "z vyšší moci", tak jsem si představoval, že bychom měli pro realizaci této záchrané akce požádat i mimořádnou (krajskou) individuální dotaci. To zejména ve spojitosti s tím, že Česká Třebová patří mezi strukturálně postižené regiony a třeba malý příspěvek na statiku budovy by se hodil  Podobně přece reagoval Pardubický kraj při statickém zajištění havarované zdi  na hradu Svojanov (ve vlastnictví města Poličky). Myslím si, že takovou žádost můžeme stále ještě podat. Připomenu, že poslední rekonstrukce Malé scény firmou Agile v roce 2007 stála 15 mil. Kč a nyní jen tato záchranná akce, byť s určitým rozšířením možností Malé scény o spojovací krček foyer - jeviště bude (s daní) stát přes 13 milionů. A to ještě výběr zhotovitele dopadl dobře, s úsporou. Práce mají probíhat od června. (mm)  Foto: Prasklina v roce 2013.

Ústí nad Orlicí se již připravuje na akci Město v pohybu 2023    Obchvat Kojic (u Chvaletic) : stavba slavnostně otevřena

Pardubický kraj slavnostně ukončil stavbu téměř tři kilometry dlouhého obchvatu Kojic v západní části Pardubického kraje. Pro obec to znamená úlevu od tranzitní dopravy, pro řidiče zase bezpečnější cestování po širší vozovce. Kojice jsou obec v okrese Pardubice v Pardubickém kraji, která leží asi 12 km východně od města Kolín na silnici spojující Kolín s Přeloučí a Pardubicemi. Kojice mají 425 obyvatel.
„Obchvat Kojic je první velkou stavbou, kterou se nám v letošním roce podařilo dokončit a uvést do provozu a jednoznačně patří vedle přivaděčů na dálnici D35 mezi ty nejzásadnější a v mnoha ohledech z hlediska přípravy a následné realizace mezi nejnáročnější. Pro řidiče se velmi výrazným způsobem zrychlí cesta mezi Pardubicemi a Kolínem a obyvatelům Kojic přestanou pod okny projíždět nejen osobní, ale také nákladní automobily, což bude mít pozitivní vliv na bezpečnost provozu a snížení hladiny hluku v obci, čemuž pomůže také vybudování protihlukové stěny v délce 330 metrů,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„Komunikace vede podél železničního koridoru a za obcí se napojuje na stávající silnici ve směru na Chvaletice a její obchvat. Pohodlí pro řidiče zaručuje rozšíření vozovky na 9,5 metru. Rozpočet stavby stoupnul nakonec až na 264,5 milionů korun bez DPH nejen kvůli zvýšení cen materiálů a válce na Ukrajině, ale i nepředvídatelným situacím na stavbě,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. Pro stavbu obchvatu byly ve hře dvě možnosti vedení trasy. Jedna by obcházela obec ze severní strany, druhá potom kopírovala železniční trať. Vybrána byla druhá varianta, která sice nezabírá louky, pole ani lesy, ale byla stavebně náročná. Část obchvatu totiž vede po náspu přes rybníky a mokřady a pro projektanty i stavebníky byla stavba výzvou. „Důležitá pro nás byla i ochrana přírody, proto byly umístěny zábrany proti pohybu žab a jiných obojživelníků do silnice a další opatření,“ dodal Kortyš.
Kraj získal výraznou finanční pomoc z EU
Stavba obchvatu se o několik měsíců protáhla kvůli nemožnosti provádět práce v místě přeložky elektrického vedení a následnému bourání objektů a dalším neočekávaným technickým skutečnostem, které se objevily. A byla také dražší, než se předpokládalo. Původní vysoutěžená cena činila 232 milionů korun bez DPH. „Pardubický kraj si na druhou stránku zabezpečil spolufinancování této stavby převážně z evropských fondů, konkrétně máme kryto z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 182 milionů korun bez DPH, tedy významnou část z finální částky. Podobné velké stavby by bylo pro krajský rozpočet velmi zatěžující realizovat bez přispění z evropských peněz, s důsledkem odkladu dalších potřebných investic, proto jsem rád, že jsme při zajišťování mimorozpočtových zdrojů financování také v tomto případě uspěli,“ řekl radní Ladislav Valtr pro regionální rozvoj a evropské fondy.
Pro obec znamená nový obchvat velkou úlevu. „Silnice II/322 je velice vytížená komunikace. Podle sčítání provedeného před zahájením stavby tam projíždělo 3600 aut za den, takže obchvat má smysl a doufám, že občanům i obci přinese zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.
„Jsme rádi, že stavba došla zdárného konce. Obec trpěla kamionovou dopravou a silnice na průtahu obcí byla v některých úsecích opravdu úzká. Některé domy jsou na ni vyloženě nalepené a majitelé už je ani neopravovali, zůstaly prázdné. Věřím, že otevření obchvatu bude velká úleva pro ty, kteří u průtahu obce žijí, a do opuštěných nemovitostí se opět vrátí život,“ uvedl starosta obce Kojice David Morávek.
Netradiční stavba byla výzvou
Obchvat se začal stavět v září 2021. Zakázku získaly společnosti Chládek & Tintěra, Pardubice a Metrostav Infrastructure. „Tato stavba pomůže snížit dopravní zátěž v centru Kojic, což zlepší životní prostředí a zvýší zároveň bezpečnost. Navíc díky snadnější a rychlejší přepravě zboží a pohybu personálu, bude přinášet toto dílo i ekonomické výhody místnímu regionu. Samotné předání do provozu je tak významným krokem pro rozvoj celého Pardubického kraje a jsem hrdý na to, že se nám podařilo tuto stavbu dokončit ve smluvním termínu a maximální kvalitě,“ řekl Richard Rakouš ze zhotovitelské firmy Metrostav Infrastructure.
„Samotné řešení přeložky silnice slibovalo velmi zajímavé a nelehké zakládání tělesa vozovky včetně doprovodných staveb. Díky zkušenostem, které společně s naším partnerem ve sdružení Metrostav Infrastructure máme, se celému týmu podařilo s nástrahami vypořádat a realizovat velmi zajímavou a netradiční stavbu. Pevně věříme, že souběh silnice s železničním koridorem je pro obec tím nejlepším řešením. Velké poděkování patří všem stavbařům, zástupcům investora, technickému dozoru a v neposlední řadě starostovi a občanům obce Kojice,“ doplnil Richard Čapek, ředitel divize Silniční stavby společnosti CH&T Pardubice.
V Pardubickém kraji v současné době rostou i další obchvaty – Rokytna a Dašic. Ředitelství silnic a dálnic v zimě zahájilo také stavbu severovýchodního obchvatu krajského města. Více informací k opravám silnic najdete na dopravním portálu Pardubického kraje na webové stránce doprava.pardubickykraj.cz.


NOVINKY V PRACOVNÍM PRÁVU 

Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás pozvali na další regionální setkání na téma „NOVINKY V PRACOVNÍM PRÁVU", které se koná ve středu 10. května 2023 od 9:00 hod. v Pardubicích (Krajský úřad Pardubického kraje, nám. Republiky 12, Pardubice – zasedací místnost ED2002). Svoji účast potvrďte prosím na e-mail: hornikova@khkpce.cz nejpozději do 5. 5. 2023.
Vstup je pro členy KHK PK zdarma.  Pro nečleny je vstupné 300,-/osoba (vč. DPH).


CELOSTÁTNÍ VÝZVA NÁJEMNÍ BYDLENÍ PRO SAMOSPRÁVY


V celostátní výzvě Nájemní bydlení je alokováno 500 milionů korun pro samosprávy na výstavbu nových nájemních bytů, a to ve formě dotace či zvýhodněného úvěru. Podání žádostí je možné od 15. 5. 2023, výzva poběží kontinuálně.

Státní fond podpory investic připravil na výstavbu bytů 800 milionů korun. Větší část podpory - půl miliardy korun - je vyhrazena obcím. O 300 milionů korun mohou žádat spolky, charity i soukromí investoři. Státní fond podpory investic spadající pod MMR chce programem Nájemní bydlení podpořit hlavně rozšíření obecních bytových fondů. Stejně jako další kroky resortu v této oblasti přispěje k tomu, aby bylo bydlení v Česku dostupnější.

Program se řídí nařízením vlády č. 107/2023 Sb., v platném znění.

Podmínky pro poskytnutí podpory:

Podporu lze využít:

 • na výstavbu bytového domu s nájemními byty;
 • na stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne nájemní byt (netýká se prostor v rodinném domě);
 • na nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne nájemní byt (nikoliv v rodinném domě);
 • stavební úpravu rodinného nebo bytového domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne bytový dům;
 • stavební úpravu bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, kterou vznikne nájemní byt způsobilý k bydlení.

Výše dotace:

 • až do 25 % celkových způsobilých nákladů.

Výše úvěru:

 • až do 90 % celkových způsobilých nákladů.

Celková výše podpory:

 • kombinace dotace a úvěru až do 90 % celkových způsobilých nákladů,
 • nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice a prahovou hodnotu stanovenou předpisem EU;
 • nesmí přesáhnout nevyčerpaný limit podpory malého rozsahu.

Úroková sazba:

 • ve výši základní sazby EU pro ČR snížené až o 3 procentní body;
 • nejméně ve výši 1 % a nejvýše ve výši 3 % p.a.;
 • fixní po celou dobu splácení úvěru.

Splatnost úvěru:

 • 30 let.

Podání žádosti:

Žádost o podporu je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím Klientského portálu SFPI. K přihlášení je potřeba v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektrické identifikaci, ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace. Podrobné informace o tom, jak při přihlašování postupovat, najdete v uživatelské příručce, která je k dispozici na portálu zde.

K 30. 4. končí příjem žádostí v programu Nájemní byty

V souvislosti s plánovaným otevřením nového programu Nájemní bydlení bude ukončen příjmem žádostí o úvěr ze stávajícího úvěrového programu Nájemní byty. Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma byl otevřen na základě nařízení vlády č. 2/2021 Sb. Posledním dnem, kdy je možné podat žádost o úvěr z tohoto programu, je 30. duben 2023.