Českotřebovský deník 94/2023 (3/4)  


SPOLUPRÁCE S PARTNERSKOU OLAWOU POKRAČUJE

Polské město Olawa a Česká Třebová jsou partnery od roku 2 000 a jedná se tak o naši nejdelší mezistátní družbu. O tom, že zájem o další spolupráci i nadále trvá na obou stranách hraniční čáry, svědčí víkendová návštěva českotřebovských zástupců - starosty města Zdeňka Řeháka a Magdalény Peterkové. Magdaléna Peterková, jako představitelka našeho města v uplynulém čtyřletém období obdržela s manželem na olawskou slavnost osobní pozvání.
"Pozvání  nás velice potěšilo a velmi si ho vážíme, protože s panem starostou Frischmanem a jeho paní jsme si vytvořili pěkný přátelský vztah a naše setkání bylo srdečné," řekla pro Českotřebovský deník Magdaléna Peterková.  "Jsem ráda, že i já jsem mohla pozdravit olawské občany na velikonočním jarmarku a vedení Olawy poděkovat za dosavadní spolupráci, což zaznělo i na společném večeru všech delegací - německé, francouzské a té naší. Zároveň mě těší, že pan starosta hovořil o navázání na dosavadní spolupráci a jejím dalším rozšiřování."
Radost nad pokračováním partnerských vztahů s Olawou vyslovil i starosta města Zdeněk Řehák. „Jsem rád, že nás starosta Tomasz Frischmann společně se zástupci dalších partnerských měst Olawy přijal. Vzhledem k tomu, že se dnes jednalo o naše první setkání, byl jeho charakter spíše seznamovací, ale věřím, že již brzy se nám jistě podaří dát naší další spolupráci konkrétní obrysy. Považuji družbu za dobrou příležitost k výměně zkušeností a participaci na společných projektech,“ uvedl starosta města Zdeněk Řehák, který také pozdravil místní na městském rynku při velikonočním jarmarku.
Další příležitost k prohloubení vzájemných vztahů budou mít Tomasz Frischmann a Zdeněk Řehák již v květnu, kdy starosta města Olawa i zástupci slovenského Svitu a italského Agrate Brianza navštíví naše město při příležitosti slavnostního předávání Cen města Česká Třebová KOHOUT.

Sdílená kola s pochvalami

První možnosti využít novou službu "Sdílená kola" byla během dneška. přes studené počasí se našla řada zájemců, kteří si první projížďku na zapůjčeném kole chválili. 
 
Uvádím zkušenost Petra Skopala:  [12:59, 3. 4. 2023] Petr Skopal: Tak za mě super, velmi pevné kola, přesné řazení i brzdy, na město krásně ovladatelné, převody do lehka. Jel jsme s kolegou z náměstí ke Korádu. Registrace a instalace aplikace 1minutu, nahrání 50kč z platební karty. Pak výpůjčka načtením QR kódu a vrácení buď přes aplikaci, nebo je tam vzadu zámeček, kterým se pohne a přijde ti oznámení na mobil, že jsi kolo vrátil.
Vyzkoušeli i další, ohlasy jsou dobré. Snad bych jen upozornil na jednu nijak neuváděnou povinnost.   Kolo si můžete půjčit, ale všichni mladší než 18 let mají povinně jezdit s cyklistickou přilbou a ta se už ke kolu nepůjčuje. Tady vidím určitý problém. Místo trapných nápisů na kolech by měla být právě tato povinnost pro mládež a doporučení pro dospělé uvedeno velkými písmeny. (mm)

Komentář:  Českotřebovský Ámos na webu města nesplnil očekávání

Jde o prestižní ocenění pedagogickým pracovníkům působících  na školách v našem městě udělované již pátým rokem ke Dni učitelů. Nositelé tohoto ocenění jsou publikování např. na Wikipedii pod heslem Česká Třebová,  byli zvoleni většinou v pedagogických kolektivech škol, nebo dokonce žáky  nebo i  rodiči. Je správné, že se i nové vedení města k této nedávno zavedené tradici hlásí. Ovšem vyhlášení výsledků na webové stránce města považuji za nedostatečné.
Jde mi především o to, že vlastní zdůvodnění, proč byly pro ocenění na školách vybrány právě tyto osobnosti  v příspěvku na městském webu chybí. Není zde vlastní ocenění jejich práce a to není správné. Nemůže mně uspokojit ani sdělení, že medailony oceněných budou zveřejněny v květnovém Českotřebovském zpravodaji. (Tedy pozdě, ale přece). Kde jinde je pro zveřejněné těchto medailonků více místě než na internetu!
Znovu si připomínám dost výrazné negativní hodnocení školní přípravy mládeže na českotřebovských školách v celostátním srovnání publikované v roce 2021, a tedy i to, že právě českotřebovští učitelé mají ve svém působení složitější práci než jinde. A proto považuji za potřebné, abychom práci učitelů skutečně ocenili. A to  jistě platí zejména pro nositele udělených cen. Ocenění učitelů jako významný krok  k povznesení vzdělání převzal nakonec od města Česká Třebová i Pardubický kraj, který nyní každoročně uděluje Cenu Gustava Habrmana nazvanou "Učitel roku", jakousi obdobu našeho Ámose v krajském měřítku. A nad slavnostním vyhlášením cen Českotřebovský Amos převzal záštitu i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.  
Naštěstí  Českotřebovský deník iniciativně zaznamenal celý program předávání cen včetně vyjmenovaných zásluh a vyjádření vyznamenaných učitelů  včetně hudebního programu (odkaz je ZDE).  Na záznamu můžeme tedy získat ucelený dojem z této významné městské slavnosti. (mm)

 

Nabídka sociálního bytu

Město Česká Třebová podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 1 volný byt č. 20 o velikosti 1+1 v čp. 2086 na Semanínské ulici v České Třebové. Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději ve středu 10.05.2023. V České Třebové dne 29. března 2023 Ing. Jiří Smrčka v. r. vedoucí odboru majetku města

Rekonstrukce Kubelkovy ulice zahájena

Jako každá stavební akce ve městě přináší motoristům některá omezení, je třeba sledovat aktuální informace.   Omezení by měla trvat 4 měsíce, tedy od začátku dubna do poloviny prázdnin. Pak má být modernizovaná komunikace opět průjezdná. práce budou probíhat potom na chodnících.  Na Zacharovec  se tedy z Brázdova neprojede. Objížďka platí i pro autobusovou linku na Přívrat , Řetovou, Sloupnici a Vysoké Mýto, která jezdí po hlavní I/14  přes Dlouhou Třebovou.
Výlukový dočasný jízdní řád  je vyvěšen, přináší ho také Českotřebovský deník ZDE

Pardubický kraj si neziskovky hýčká, pomáhají řešit mnoho věcí  

Představitelé Pardubického kraje a Koalice neziskovek Pardubicka se setkávají nad novinkami v této oblasti se zástupci neziskovek jednotlivých okresů kraje. V minulých dnech to byly neziskovky z Chrudimska a Pardubicka, v květnu proběhnou setkání s neziskovkami ze Svitavska a Orlickoústecka.
„Velmi nám záleží na dobré spolupráci, protože neziskovky nám pomáhají řešit mnoho problémů. Zapojují se do dobrovolnictví, sociálních a zdravotních služeb, ochrany přírody, volnočasových aktivit rodin a dětí, zdravotní prevence a do mnoha dalších aktivit. My jim k tomu chceme vytvářet dobré podmínky, nabídnout vzdělávání, dotační možnosti a podpořit je třeba i ve  fundraisingu, na který kraj poskytuje jednu z dotací,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Každoročně je v této oblasti hodně nových možností a také lidé se v neziskovkách mění, proto je dobré vše jednou za čas aktualizovat. „Seznámili jsme neziskovky se servisem KONEPu. Máme k dispozici nové webové stránky www.nevládky.cz a Burza filantropie a informační zpravodaj Konepák. Členství v organizaci KONEP přináší různé výhody. Připravujeme vzdělávací semináře a naše regionální dobrovolnické centrum shromažďuje poptávku po dobrovolnictví,“ vyjmenovala základní body ředitelka Koalice nevládek Pardubicka Jana Machová.
V letošním roce pokračuje Burza filantropie 21. června, Den dobrovolnictví 28. června a Galavečer dobrovolníků 4. prosince. Neziskovky se zapojují také do Dne kraje, ten bude letos 9. června. Adventní výstava výrobků sociálních služeb a sociálních podniků se v budově reálky Pardubického kraje uskuteční 29. listopadu.


Duben ve Skutči ovládne opereta 

Celkem pět koncertů a představení nabízí dubnový program festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.  Jednoznačně největší zájem je o operetu Mamzelle Nitouche, která bude brzy vyprodaná.   
Slavný příběh o klášterní chovance Denise a varhaníkovi Célestinovi uvidí festivalový návštěvníci v neděli 23. dubna v Kulturním klubu Skuteč. Zbylý dubnový program se odehrává na jiných místech ve Skutči, ale také v Chrasti a v Luži. Netradiční koncertní prostor nabízí skutečské muzeum, kde bude možné již 5. dubna zažít Noc v Opeře. Slavné árie i skladby operních skladatelů zde „vyzpívá“ klarinet Anny Paulové s doprovodem klavíru, za který usedne Lukáš Klánský. O týden později, 12. dubna se festival přesouvá do skutečského kostela, kde svůj autorský pořad Vivat Musica představí Petr Hostinský (varhany) a Pavel Herzog (trumpeta). Zajímavostí je žánrové rozpětí protagonistů, protože oba také působí v populární kapele Sto zvířat.  
V neděli 16. dubna proběhne koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti, v němž nově připravený program uvedou pěvecké sbory Slavoj z Chrudimi a skutečský Rubeš, společně s nimi pak sopranistka Helena Hozová. V jejich podání zazní sborová díla V. Nováka, ale i B. Martinů, P. Ebena či M. Raichla.
Po zmiňované operetě, se kterou přijede Moravské divadlo Olomouc, uzavře dubnový program 27.04. koncert Chlapeckého pěveckého sboru Bonifantes v kostele na Chlumku v Luži. Jedinečné místo, skvělé renomé sboru i atraktivní program složený nejen z duchovní hudby slibují působivý zážitek.
„Program našeho festivalu je stejně proměnlivý a pestrý jako aprílové počasí. I v koncertech klasické hudby pravidelně zaznívají improvizace či zajímavé aranže, abychom oslovili i publikum, které má z „vážné“ hudby obavy,“ říká k dubnovému programu Lenka Frídlová z pořadatelského týmu.
Podrobnosti k uvedenému představení i programu celého festivalu najdou zájemci na webu www.hudebniskutec.cz, vstupenky lze koupit na www.vstupenkyskutec.cz.