Českotřebovský deník 96/2023 (5.4.)  
Nové video Českotřebovského deníku:
Marta Demelová oslaví jubileum výstavou

  Na Bílou sobotu 8. dubna se zcela netradičně koná v českotřebovském Kulturním centru mimořádná akce - Jubilejní výstava obrazů českotřebovské výtvarnice Marty Demelové.
Vystaveny budou především obrazy z posledních pěti let, které dosud nebyly vystaveny a které byly  částečně také vypůjčeny od přátel. O tom, jak se taková výstava připravuje, co všechno obnáší  se můžeme dozvědět přímo od autorky výstavy a  také letošní jubilantky Marty Demelové v prezentovaném videu. Jsou zde i další  zajímavosti, které vznikly díky autorce právě v současném období.  Video je vlastně pozvánkou na výstavu PRIMAVERA 80, která bude otevřena ve Výstavní síni Kulturního centra od 8. do 30. dubna 2023. Můžeme ještě prozradit, že den autorčiných narozenin připadá právě na sobotu 8. dubna.  
Odkaz na krátké video je zde: https://youtu.be/X2mz-YnW6mc

Ve městě nemají Sociální služby žádné vozidlo umožňující převoz vozíčkářů !

Mluví se často o sociální izolovanosti málo pohyblivých osob, o potřebě zajistit bezbariérové přístupy do škol, na pošty, do úřadů, do vlaků. Připravují se strategické i střednědobé plány. Nicméně skutečnost zůstává tak, jak je v nadpisu. Město nemá žádnou možnost zajistit dopravu málo pohyblivým vozíčkářům,  lze snad pouze objednat sanitu. To je ovšem problematické. Ani senior doprava nic takového neumožňuje, ani stacionář. I kdyby si to chtěl takto postižený člověk zaplatit, zařídit to nelze.
Přitom nepohyblivým vozíčkářem se může stát den ze dne vlastně každý z nás a být tak stále odsouzen k tomu být doma nebo v sociálním zařízení, zavřený mezi čtyřmi stěnami.  Bylo by to vlastně týrání, pokud by se jednalo např. o nějakého jiného svěřeného živého tvora.
Vozíčkáři sami  pak po jisté době svoje vlastní vozidla upravená tak, aby je mohli používat, seženou. Rodiny musí vozit takto postižené děti do do školy, za kulturou nebo do stacionáře apod. Město však v této věci selhává a pokud potřebuje převézt  nějakého nepohyblivého pacienta k lékaři nebo na neodkladný převoz (např. klienty z Domova pro seniory), tak jedině objednanou sanitkou. Zdá se mi, že to je zapotřebí co nejdříve změnit. Tím, že mají vozíčkáři omezenou pohyblivost přece neznamená, že mají být zavřeni doma. Možnost přesunů a vyjížděk by se jistě pozitivně odrazila i na jejich psychickém a dál jistě i zdravotním stavu.
Takové vozidlo pro vozíčkáře "wheelchair user fiendly" přece není jednoúčelové! Dalo by se přece stějně dobře použít i pro další uživatele. Bude asi dražší, ale existuje košatý systém sociálních dotací a případně i sponzoring úspěšných firem. Myslím že je na čase takový požadavek nahlas vyslovit a něco pro něj udělat. (mm)


Dotace oblastním spolkům Českého červeného kříže pomůže podpoře dárcovství krve 

Radní Pardubického kraje tento týden schválili návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje oblastním spolkům Českého červeného kříže (ČČK) v kraji v celkové výši 140 000 Kč. Tradičně podpořili i akce v rámci projektu Světový den první pomoci na Orlickoústecku.
„Znamená to, že každý z oblastních spolků – v Chrudimi, Pardubicích, Ústí nad Orlicí a Svitavách obdrží na rok 2023 dotaci ve výši 35 000 korun, které využijí na podporu projektů bezpříspěvkového dárcovství krve,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.
Všechny čtyři oblastní spolky Českého červeného kříže jsou ze strany Pardubického kraje finančně podporovány pravidelně od roku 2004. „V roce 2020 jsme poskytované prostředky z rozpočtu kraje navýšili o 10 000 Kč u každého spolku, tedy na 35 000 korun ročně. Celkově se u podpora bezpříspěvkového dárcovství krve zvedla o 40 000 korun,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický s tím, že důvodem pro navýšení částky byla skutečnost, že došlo k růstu cenové hladiny a poskytovaná dotace nebyla v uplynulých letech navyšována.
Radní také schválili individuální dotaci 25 tisíc korun Oblastnímu spolku ČČK v Ústí nad Orlicí, a to na sérii akcí pod názvem “Světový den první pomoci“, kterou uspořádá během roku ve městech Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Vysoké Mýto, Lanškroun, Choceň a Králíky. „Jedná se o tradiční akci, kde se během programu se představí profesionální i dobrovolně složky integrovaného záchranného systému České republiky a další spolupracující organizace. Ve stanech první pomoci si bude moct veřejnost vyzkoušet, co si kdo pamatuje z první pomoci na realisticky znázorněných poraněních. Nebudou chybět ani soutěže na téma první pomoc a bezpečnost s doplněním o výtvarnou soutěž,“ vysvětlila náměstkyně Matoušková.


Obce v problémových mikroregionech obdrží
na své rozvojové projekty přes 19 milionů korun

Jedním z cílů Pardubického kraje je podpora rozvojových projektů v problémových regionech. V letošním roce bylo podáno 23 žádostí na podporu investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí. Celkově bude na 20 vybraných projektů uvolněno přes 19 milionů korun. Dalších téměř 800 tisíc si rozdělí čtyři žadatelé na zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích v období 2021-2027. Finální schválení dotací je v kompetenci krajského zastupitelstva, které o nich bude jednat na svém dubnovém jednání.
„V rámci Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027 máme na základě vícekriteriální analýzy identifikovány obce a části území, které spadají mezi takzvané problémové či jinak specifické. Těm se snažíme systematicky pomáhat i v rámci standardních dotačních titulů v různých oblastech od kultury, přes sociální záležitosti až po projekty zlepšující životní prostředí. Kromě toho již několik let vyhlašujeme samostatný dotační program na podporu rozvojových projektů obcí, které pomáhají zlepšování podnikatelského prostředí,“ uvedl krajský radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.
Zájem o dotační titul ze strany obcí oproti loňskému roku výrazně narostl. „Celkem jsme přijali 23 žádostí s celkovou požadovanou výší dotací přesahující 30 milionů korun. Oproti loňskému roku se jedná o trojnásobný nárůst počtu žádostí i požadavků na celkovou výši dotace. Vzhledem k výraznému navýšení jsme se rozhodli posílit tento dotační program a podpořit 20 žádostí s celkovou požadovanou podporou přesahující 19 milionů korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Mezi úspěšné žadatele o krajskou dotaci se řadí například Jevíčko, Biskupice, Bezděčí u Trnávky, Červená Voda nebo Poříčí u Litomyšle.
Druhým podprogramem v rámci podpory problémových mikroregionů je podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích v období 2021-2027. „V rámci tohoto podprogramu jsme přijali čtyři žádosti s celkovou požadovanou podporou 796 tisíc korun. Jedná se o projekty Svitav, Červené Vody, Králíků a Moravské Třebové,“ řekl radní Ladislav Valtr s tím, že schválení dotací je v kompetenci Zastupitelstva Pardubického kraje, které o nich bude rozhodovat na svém nejbližším jednání 18. dubna.

Kraj má připraveny velké přeshraniční projekty.
Unie zaplatí až 80 procent nákladů

Pardubický kraj se dlouhodobě snaží využívat všech dostupných dotačních programů, a to jak státních, tak evropských. Jedním z nich je operační program přeshraniční spolupráce INTERREG Česko – Polsko 2021 – 2027. Do něj chce kraj podat žádost na modernizaci silnice II/311 Mladkov - Jablonné nad Orlicí, na přeshraniční jízdy parních vlaků a vybudování železničního muzea v Dolní Lipce a na úpravy vnitřního prostoru vchodového objektu tvrze Bouda.
„Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG Česko – Polsko se v minulosti využíval méně, jelikož vždy je nutné na polské straně najít adekvátního partnera, který by svým projektem vyhovoval nastaveným parametrům výzvy. V rámci stávajícího programového období máme v tuto chvíli připravené tři projekty, u kterých bychom chtěli podat plnou žádost o dotaci, která by mohla v rámci těchto projektů dosáhnout až 80 procent způsobilých výdajů,“ uvedl krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.
První z připravených projektů se týká rozvoje tvrze Bouda. „Naším cílem je komplexní úprava vnitřního prostoru vchodového objektu tvrze Bouda do podoby z roku 1938, a to včetně repliky dobových padacích vrat do vjezdu pro nákladní automobily, periskopů a zaměřovací optiky přístrojů či výstroje pancéřových zvonů. Vše bude doplněno o nábytek, lafetace, zbraně a vybavení. V tuto chvíli činí předpokládané náklady 21,5 milionů korun,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že partnerským projektem je na polské straně Podziemne miasto Osówka nedaleko města Gluszyca.
Druhý projekt je připraven na společné přeshraniční jízdy parních vlaků včetně úprav a dobudování zázemí pro jejich provoz v Dolní Lipce, Dzieržoňově a Javořině Slezské. „Pro tento projekt jsme měli od samého počátku na polské straně jasné partnery, kterými jsou Nadace pro ochranu průmyslového dědictví Slezska a město Dzieržoňov. Náklady na přeměnu areálu depa v Dolní Lipce na železniční muzeum jsou v tomto případě kalkulovány zhruba na částku přesahující 71 milionů korun,“ sdělil radní Valtr.
Třetí projekt s názvem „Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka II“ v sobě skrývá modernizaci silnice II/311 z Mladkova do Jablonného nad Orlicí, kde je na polské straně partnerem Kladsko. „Pokud vše půjde podle našich představ, tak bychom chtěli zahájit stavební práce nejpozději v roce 2025. Předpokládané náklady projektu činí v tuto chvíli 171 milionů korun. Evropská dotace by nám mohla přinést až 136 milionů korun,“ řekl hejtman Martin Netolický. Podle radního Valtra je tato komunikace zajímavá tím, že ji využívají zaměstnanci z polské strany hranice pro dojíždění do zaměstnání. „I na základě komunikace se zaměstnavateli chceme do budoucna prověřit možnosti pravidelného přeshraničního autobusového spojení tak, aby například polští zaměstnanci z Jablonného nad Orlicí a okolí mohli využít společnou autobusovou dopravu a nikoliv individuální přepravu osobními automobily. Jsem přesvědčený, že tento krok v dané oblasti ulehčí situaci i českým zaměstnavatelům,“ vysvětlil kroky kraje radní Ladislav Valtr.


Na ústředním hřbitově v Brně se konal pohřeb Generála Emila Bočka


Dne 25. března 2023 zemřel válečný veterán a bývalý český stíhací pilot britského Královského letectva (RAF) Emil Boček, bylo mu 100 let. Při této příležitosti bych rád zveřejnil fotografii, kterou mi darovala paní kpt. v. v. Božena Ivanová, veteránka druhé světové války a čestná občanka města Česká Třebová.
Vladimír Hampl ml.