Srovnání nákladovosti knihoven v kraji - ohlas                   

Reaguji na váš článek „Srovnání nákladů na provoz městských knihoven v Pardubickém kraji“ ze dne 25. 4. 2023, a to zejména na část pojmenovanou „Další problémy v městské knihovně (dle mého názoru)“. Jsem ráda, že jste i v samotném názvu uvedl spojení „dle mého názoru“. Jiní to vidí jinak. Jsem jedna z nich. Vámi uvedené problémy vidím jako velké klady knihovny a ne problémy.

V Koncepci rozvoje knihoven pro roky 2021 až 2027 s výhledem do roku 2030 jsou uvedeny tři tematické pilíře. Podle nich by se knihovny měly profilovat jako opora občanské společnosti a přirozená centra místních komunit, jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce a jako správci kulturního a znalostního bohatství. (zdroj: Tři pilíře Koncepce – Koncepce.knihovna.cz. Koncepce.knihovna.cz [online]. Copyright © [cit. 26.04.2023]. Dostupné z: https://koncepce.knihovna.cz/tri-pilire-koncepce/)

Knihovny v dnešní době by už dávno neměly plnit jen funkci půjčování knih. Novodobé knihovny mají být komunitními centry, které poskytují bezpečný prostor všem bez rozdílu. Každý může do knihovny přijít a strávit v ní svůj čas smysluplně. Knihovna v České Třebové nám tohle umožňuje. Do knihovny jsem chodila jako malá, do knihovny chodím se svými malými dětmi a věřím, že mé děti do knihovny budou chodit i nadále (stejně jako já), časem i beze mne, protože vědí, že to je pro ně příjemné místo, kam rády chodí, kde rády tráví čas, kde je pro ně vytvořený krásný prostor a kde se cítí vítané.

Vámi první jmenovaný problém – „Pořádají se akce, na které knihovna nemá dobré podmínky“. Máte pravdu, že knihovna dlouhodobě řeší malé prostory, takže kulturní akce v knihovně nejsou možná ideální, ale knihovna si s tím dokázala poradit a dokáže si prostor upravit podle potřeb. Návštěvnost těchto akcí jasně ukazuje, že lidé to jako problém nevidí a hlavně že lidé do té knihovny chtějí na takovou akci přijít. Knihovna svým působením vytváří komunitu lidí, kteří nechodí do knihovny jen za knihami, ale chodí tam trávit svůj čas smysluplně a pro ně ve známém prostředí. Naše děti do knihovny velmi rády chodí na divadelní představení, protože to tam znají, těší se na pohádku a vědí, že po pohádce na ně čeká doprovodný program od knihovnic.

Druhý jmenovaný problém – „Knihovna zřizuje zájmové kroužky, které s její činností nesouvisí (Robokroužek)“. Podle vás možná nesouvisí, podle mého souvisí hodně. Opět bych mohla psát o novém pojetí knihoven a jejich funkcích ve společnosti, vytváření komunitního místa apod., ale nebudu to opakovat. Podle mého i toto patří do knihovny. A proč zrovna roboti? Knihovny by měly vzdělávat, podněcovat k myšlení. Doba se mění a děti vyrůstají s technologiemi. Proto je důležité na to reagovat a učit je s nimi pracovat. Robotické hračky rozvíjí logické myšlení, kritické myšlení a řešení problémů, podporují kreativitu. Technologie jsou nezastavitelný trend ve společnosti a dobré knihovny na to začaly včas reagovat. Robokroužek opravdu není jen výmysl třebovské knihovny. A proč dělat zájmový kroužek v knihovně? Protože knihovna má své čtenáře, má svojí komunitu dětí, kteří v ní chtějí trávit čas a je to pro ně známé prostředí. Je to prostor, do kterého mohou kdykoliv přijít a nejsou ničím limitováni. Robokroužek v DDM není, i když je podle mého po těchto kroužcích poptávka. Nebrala bych to tedy jako konkurenci, ale jako doplnění služeb ve městě.

 V knihovně se koná také Jógování v knihovně, které je určeno pro věkovou kategorii 60+. Opět můžeme říct, proč v knihovně? Proč si nejdou někde do tělocvičny? Možná by bylo nejlepší se účastníků Jógování zeptat, proč chodí na kroužek do knihovny a ne do tělocvičny, než nad tím vynášet své soudy.  

Třetí bod – „Lze také posuzovat i dobu otevření knihovny pro veřejnost a navzájem porovnávat“. Podivujete se, proč je dětské oddělení otevřeno dopoledne, když jsou děti ve škole. Byl jste se někdy dopoledne podívat v knihovně? Dopoledne je knihovna hodně využívána maminkami s malými dětmi, a to nejen při pořádání Knižního klubíčka. Se svým prvním synem jsem začala chodit do knihovny od jeho 9 měsíců, s dalšími dětmi od miminka. Málokdy se mi stalo, že bychom tam byli sami. V současné době, když se podíváte na plánované uzavírky dětského oddělení, tak zjistíte, kolik vzdělávacích programů knihovna dělá pro mateřské a základní školy. Dětské oddělení dopoledne rozhodně nezeje prázdnotou. Proč je uzavřeno dětské oddělení v pátek odpoledne a v sobotu by byl asi dotaz přímo na knihovnu, která to určitě dokáže zdůvodnit.

Naprosto chápu, že šetřit se musí a město nemá bezedný rozpočet. Můj názor ale je, že knihovna v České Třebové odvádí velmi kvalitní práci a hlavně velmi důležitou práci, co se týče dětí a mládeže. Knihovna nespí, ale reaguje na nové trendy, neustále přináší něco nového, velmi dobře a rychle reaguje na současnou situaci, což se ukázalo třeba v době covidu. Neberme knihovny jen jako půjčovny knih, jen těmi už dávno nejsou. Dobré knihovny jsou mnohem víc.

Martina Křížová