MARTIN NETOLICKÝ INFORMUJE O ZÍSKANÝCH  DOTACÍCH          

TŘEBOVÁ JE AKTIVNĚJŠÍ V DOTAČNÍCH TITULECH PODANÝCH NA KRAJ

Na sociálních sítích byl zveřejněn text zaměřený na dotace, uvádí komentovaný přehled dotací od Pardubického kraje, kde byly dotace právě v minulém týdnu schváleny:
"Jak jsme avizovali v našem volebním programu, jednou z priorit 3PK pro prosperující Českou Třebovou je větší využívání všech možných zdrojů mimo rozpočet Město Česká Třebová, které budou dávat smysl. Nemá jít o honbu za dotacemi, ale využívat možností, které podpoří plánované aktivity města a jeho organizací.
Již na konci minulého a na počátku letošního roku byly podány žádosti do všech možných titulů, které vyhlásil Pardubický kraj. Přestože bylo vedení města ve funkci teprve několik měsíců, byly podány žádosti o podporu ve výši několika milionů korun. "Když jsem viděl v minulých letech aktivitu některých srovnatelných měst, která žádala všude možně i o drobnější částky na Pardubický kraj, pak je dobře, že se Česká Třebová začala od nich inspirovat. Platí jednoduchá zásada, kdo nežádá, nedostane," řekl hejtman Martin Netolický.
V úterý 18. dubna zasedli krajští zastupitelé, kteří schválili návrhy hodnotících komisí a poskytli dotace v jednotlivých oblastech. Město Česká Třebová obdrží podporu z rozpočtu Pardubického kraje v celkové výši 2,725 milionu korun, což je konkrétní projev výrazně vyšší aktivity v oblasti dotací. Do této částky není započítána podpora poskytovaných sociálních služeb příspěvkovou organizací Sociální služby Česká Třebová nebo ostatních žadatelů z řad neziskových organizací včetně spolků, apod.
Přinášíme přehled aktivit podpořených z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2023:
PAMÁTKOVÁ PÉČE
Repase čtyřkřídlých špaletových oken - 80 tis. Kč
Kaple Panny Marie Na Horách - 100 tis. Kč
Krucifix Svinná - 50 tis. Kč
Restaurování sousoší Nejsvětější trojice Skuhrov - 40 tis. Kč
KULTURA
Fenomén Švabinský - 15 tis. Kč
Pohádkový listopad - 10 tis. Kč
ČT Kohoutek - 20 tis. Kč
Festival Benewitz - 30 tis. Kč
Festival Pololáník - 30 tis. Kč
Městské muzeum - 30 tis. Kč
PROGRAM OBNOVY VENKOVA
Dětské hřiště v Kozlově - 135 tis. Kč
REGIONÁLNÍ ROZVOJ - Podpora rozvojových projektů v problémových regionech
Terapeutické centrum Parník (rekonstrukce městského objektu pro účely podnikání) - 1,5 mil. Kč
CESTOVNÍ RUCH, SPORT
Oprava map sportovišť, Stojany Krok za krokem - 50 tis. Kč
Oprava povrchu a tvaru terénních cyklostezek, nákup 6 skříněk pro úschovu věcí veřejnosti (Peklák) - 245 tisíc Kč
DOPRAVA
Příprava projektové dokumentace cyklostezky Česká Třebová - Semanín - 390 tisíc Kč
Byla také podána žádost o podporu projektu sdílených kol. Podle podmínek může být poskytnuta krajská dotace až ve výši 350 tisíc Kč. Vyhodnocení se předpokládá v průběhu letních měsíců."

Oceňuji především získanou dotaci na Teraupetické centrum Parník

  • Jde o úpravu vnitřních prostor městského domu čp. 205 na Parníku, ve kterých do roku 2021 sídlila Pošta 03 a prostory následně vyměnila za menší  přístupné z ulice Palackého. Město pro poměrně velké prostory (o celkové výměře cca 140 m2)  našlo uplatnění  v rámci zajímavého projektu společnosti RPC Klumparova, s.r.o.  za účelem zřízení Rodinného teraupetického centra Parník.   Město vyjednalo s žadatelem pronájem za cenu 750 Kč/m2 a zavázalo se prostory upravit  z vlastních zdrojů, tedy z prostředků společnosti TEZA. Díky nově zřízenému dotačnímu titulu Pardubického kraje zaměřeného na podporu rozvojových prostředků pro účely podníkání bylo nyní možné získat dotaci Pardubického kraje ve výši 1, 5 mil. korun. Tuto částku tedy Teza ušetří a o to větší  práci bude moci realizovat na dalších městských bytových domech. Jedná se o nejvyšší hodnotu ze seznamu výše uvedených dotací, která má pro město Česká Třebová  největší přínos. Tato dotace se však  vlastně nepatří do srovnání s dotacemi v předchozích letech, protože takový dotační titul  dosud nebyl vypsán. (mm)