Nová kremační linka složena v městském krematoriu.  Složitý logistický úkol splněn


Ve středu 12. dubna byli sousedé bydlící  na sídlišti rodinných domků Na Slunečné svědkem podívané, která se často neopakuje. Právě tudy vedla jediná možná zásobovací cesta pro transport a překládku nové kremační pece a dalšího příslušenství. Na tuto  investice se poměrně dlouho čekalo, resp. byla tak nějak odkládána i když bylo jasné, že životnost stávající kremační pece  už nelze prodloužit žádnou další generální opravou.  Prostory v městském krematoriu již byly  nejméně od léta připraveny  tak, aby bylo novou kremační linku (s hmotností 15 tun)  jednoduše umístit.. Pro její přesun bylo třeba rozšířit vstupní otvor od  severovýchodní strany. Všechno bylo dobře změřeno a spočítáno.

Nový dodavatel kremační linky byl vybrán ve výběrovém řízení, musel splnit přísné podmínky. Jde o společnost ISOTEP , s.r.o. Libchavy, cena dodaného zařízení, která obsahuje i servis je 10 475 tis. korun bez DPH. Nová kremační pec se ovšem v Libchavách nevyrábí, byla přivezena z výrobního podniku TABO-CS, s.r.o.  v Olomouci. Zařízení obsahuje špičkovou technologii spalování, která zaručuje, že exhalace z nově instalovaného zařízení  budou splňovat všechny předepsané limity škodlivin a nebude se jednat ani o hlučné zařízení. Současně po instalaci a převedení do běžného provozu, k čemuž má podle uzavřené smlouvy o dílo dojít  nejpozději do 150 dnů po podpisu smlouvy bude stará kremační linka odstavena  a zrušena. To znamená, že se nebudou opakovat situace, kde se nad komínem krematoria vznášel při problémovém spalování černý kouř. Současně uzavřená servisní smlouva zajišťuje, že zásah servisního technika musí nastat do 80 minut po nahlášení problému. To všechno bylo stanoveno v podmínkách výběrového řízení. Provozovatelem zůstává pohřební služba  Česká Třebová, součást městské společnosti Eko Bi. Podle stále platného omezení se ani na nově dodaném zařízení nebude realizovat větší počet spalů než je 1000 ročně. TO je další garance toho, že  se v okolí městského krematoria pro obyvatele životní prostředí nezhorší, naopak nová technologie přinese zlepšení situace.

Z dnešního odpoledního transportu kremační linky prostřednictvím výkonných jeřábů uvádím několik fotografií. Mám natočené také krátké video, které bude publikováno během zítřka

Stávající kremační linka, která dosluhuje a bude odstraněna. Vedle ní (na místě původní kremační pece) je připravené místo pro nové zařízení .