Staré letecké fotomapy města Česká Třebová z roku 1954                         
Seriál Fotografie pro pamětníky byl zatím dočasně přerušen, chtěl bych pokračovat ve fotoprezentaci historie fotbalu a mám slíbené některé autentické podklady. Zatím  na ně počkám. Jako náhradu uvádím fotoseriál historické letecké mapy města pořízené v roce 1954, kde pohledy na město představuji po částech.  Snímky jsou tedy cca 70 let staré. V roce 1954 jsem právě začal chodit do první třídy základní školy, přesněji do 1. B. třídy 1. osmileté střední školy dukelských bojovníku" a můj třídní byl pan učitel Komárek. Snímky ukazují, že v  té době se ve městě od války ještě mnoho nezměnilo.  Pouze v Borku byla v plném proudu výstava vojenských kasáren, stavěla se také transformační stanice 110kV na Semanínské ulici a na železnici probíhala výstavba tzv. "Suezu".  Na Skalce už byla postavena budova internátu pro železniční mládež.  Na snímcích je patrné fotbalové hřiště na Farářství a u parnické továrny, Herzánův a Beranův most, když lávka v Jiráskově ulici již byla stržena. V Benátkách bylo čisté údolí, pouze na jeho začátku stály čtyři tzv. Choceňské baráky. Nedovedu posoudit činnost na ploše dnešního stadionu Pod Jelenicí (snad skládka pro stavbu Suezu?). Volné plochy jsou pro dnešní sídliště Křib, U stadionu, sídliště Lhotka.  Trávník zůstal v té době prakticky bez úprav. Rýsovala se trasa Riegrovy ulice. Na kopečku U dnešní budovy Policie ČR se v zimě běžně sáňkovalo, pro volný sport byl tzv. Hrdličák.

centrum města

  Herzánův most a jeho napojení

Volné plochy pro sídliště Lhotka, Beranův most

Centrum obce Lhotka

  Javorka

Stavba kasáren v borku a transformační stabnice 110 kV, DSepo má ještě 3 kominy.

Kasárna detail