Doc. Mgr. František Preisler - 75 let                                    

Dne 30. dubna t.r. oslaví významné životní jubileum ředitel Kulturního centra doc. Mgr. František Preisler. Do  České Třebové patří jako člen významného rodu Preislerů, který měl velký podíl na formování kulturního života České Třebové v posledních více než sto letech.  
"Od dětství jsem byl přesvědčen, že budu dělat divadlo – budu hercem a tak jsem v roce 1966 jel dělat zkoušky na DAMU. Dokonce jsem pro to přesvědčil i Honzu Kanyzu. Kanyza nakonec  přijat byl, mne se to nepodařilo.... Tak jsem složil přijímací zkoušky na JAMU v Brně  - obor operní režie," říká František Preisler při vzpomínání.  Ještě během studií se v r. 1972 oženil s Vlastou Ployharovou, sólistkou olomoucké opery,  v roce 1973 se narodil  syn František....
Umělecké působen doc. Františka Preislera lze rozdělit do čtyř etap: Olomouc (1973 - 1983), zahraničí (Estonsko + Jugoslávie), Brno (1983 + 1992) a opět zahraničí (Slovinsko). V brněnské etapě byl František Preisler šéfem Janáčkovy opery (gigantu o 300 zaměstnancích), zároveň působil pedagogicky na JAMU a byl vedoucím Komorní opery. "Šéfování v Brně bylo velmi náročné, ale také plné krásných zážitků. Režijně jsem nastudoval 8 oper na velké scéně Janáčkova divadla a stejné množství na scéně Komorní opery. Celkově mám na svém kontě 69 premiér oper, operet a muzikálů...," vzpomíná František Preisler.
Vztah k hudbě se prolínal i v rodinném životě, manželka byla vynikající sopranistka, syn František byl vynikajícím dirigentem o jehož angažmá stály přední velké orchestry. František byl mimořádný talent, v oblasti hudby a divadla uměl vše a všechno se mu dařilo. Ale také jej to velmi spalovalo...  "Naše umělecká spolupráce nebyla příliš častá, ale byla skvělá. Nezapomenutelným zážitkem byla naše příprava a realizace inscenace Madame Butterfly pro Taiwan. Zkoušeli jsme v Praze, několik sólistů bylo z ND v Praze, výtvarná stránka a agentura  byla původem z „ostrova“. Tam jsme vše dolaďovali, zkoušeli a uskutečnili asi 6 představení v různých částech ostrova..."
Pak je tu ještě další etapa českotřebovská.  
Do České Třebové  přichází František Preisler v r. 2001 na základě konkurzu na pozici ředitele Kulturního centra, aby pak působil v této pozici dalších 14 let. Z jeho iniciativy se podařilo rekonstruovat varhany v kostele sv. Jakuba a také ve sv. Kateřině, díky spolupráci s bývalým kolegou z JAMU doc. Zdeňkem Pololáníkem vznikl varhanní festival a předtím sotva vytvořený hudební festival Antonína Bennewitze dosáhl nebývalého rozmachu.... 
Připomeňme  zavedení divadelního předplatné, (předtím nebylo), ve kterém byly v programové nabídce také opery, operety nebo muzikály, Udržely se dobré podmínky pro práci DS Hýbl i Velkého swingového orchestru, vznikla výtvarná skupina Maxmilián. Podařilo se realizovat rekonstrukci Malé scény, díky tomu mohl pokračovat v práci i Loutkářský odbor, což je již v regionu spíše rarita. Díky jeho kontaktům se podařilo získat nejen dotace na rekonstrukci varhan v rotundě sv. Kateřiny, ale také na úpravu chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově. Podařil se nákup kvalitního koncertního klavíru, nutností byla digitalizace kina. Jako významná osobnost se František Preisler také aktivně zapojil do dramaturgie a programu festivalu Smetanova Litomyšl, díky tomu se v České Třebové konaly dva externí koncerty Smetanovy Litomyšle.
Doc. Mgr. František Preisler i dnes sleduje zejména kulturní dění v našem městě, i když se jej již přímo neúčastní. Do dalších let mu přeji především hodně zdraví  a spokojenosti.
Milan Mikolecký