Z českotřebovského nádraží zmizela tzv. řetězovka             


AKTUÁLNĚ
V roce 1957 se nad českotřebovským nádražím rozprostřela pavučina trolejového vedení, které je nutné pro elektrický provoz lokomotiv. Troleje byly zavěšeny nad nádražím na vysokých stožárech masivními převěsy, tzv. "řetězovkou". Ač je to k nevíře, řetězovka zde přežila obdivuhodných 65 let. Minulý rok začaly výluky, kdy byl postaven les sloupů s novými bránami a trolejové vedení bylo převěšeno z řetězovky na tyto brány. Práce s přestávkami probíhaly téměř rok a hlavní část prací na úpravě zavěšení trolejí ukončily dvě noční výluky 10/11. a 11/12. dubna, kdy byly sneseny řetězovky z vysokých sloupů. Sloupy tak ztratily svůj význam a čeká je rovněž odstranění.  Pavel Stejskal  
Tak to bylo donedávna
Dnes už převěsy nepotřebujeme