Českotřebovský deník 122/2023 (1/5) 
Nové video: Čarodějnice u hasičů

Lidé odpradávna věřili, že filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května patří mezi nejmocnější z celého roku. Úzce spjatou ji měli především se zaháněním zlých čarodějnic a nebezpečné černé magie. Čarodějnice, které byly považovány za Satanovy služebnice se podle pověr měly shlukovat na čarodějných sabatech na kopcích a vrcholcích, kde prováděly děsivé nebezpečné magické rituály. Aby před jejich temnou kouzelnou mocí ochránili sebe a své hospodářství, začali zapalovat co největší ohně. Velké vatry měly zabránit čarodějnicím v kouzlení a zachránit celou vesnici před zlými kouzly.
Kdo jiný by měl pálit ohně než hasiči. A tak se slavilo u požárních zbrojnic, např. na Lhotce a hlavně v Chorinově ulici u Starého náměstí, kam přišla opravdu spousta lidí. Uvádíme ukázku video prezentace.
 
Třetí samostatná výstava Marty Demelové skončila 

Byla otevřena od 8. dubna, ode dne autorčiných narozenin. Výstava měla jubileum také ve svém názvu, "Primavera80". Byla to třetí samostatná výstava Marty Demelové. Všechny tři se konaly v Kulturním centru a všechny tři se konaly v dubnu. Ta první byla před 25 lety v dubnu 1998 v té původní výstavní síni ve II. patře budovy, která byla tehdy vyvzdorovaná vlastně navíc nad původní záměr. Záměr vznikl v roce 1996, kdy se ukázalo, že Česká Třebová vlastně vůbec nemá kde vystavovat výtvarné práce svých výtvarníků, nebo tematické expozice městského muzea. (Výstavní síň byla v České Třebové již v 80. letech v prostorách krytu CO na Novém náměstí. Potom ale technické podmínky pro vystavování rozhodly o jejím zrušení. V úvahu pro výstavy tehdy přicházel pouze malý sál Národního domu, kde však byla restaurace a řada dalších akcí, na trvalé vystavování se nehodila. Jednou zde ale  muzejní výstava byla a to s problémy. Musela být jen krátkodobá a ochranu artefaktů před zcizením nebo poškozením tehdy řešil ředitel městského muzea Jiří Pištora ve spolupráci s městskou policií. Ve výstavních prostorách musel držel službu městský strážník.  V září roku 1996 se podařilo zorganizovat deseti denní ivýstavu "Třebováci vystavují" ve všech prostorách staré českotřebovské radnice v době, kdy se zde nekonaly žádné svatební obřady. Tehdy zde byla v I. poschodí obřadní síň města. Plakát na výstavu mám přiložen, byly zde práce  většího počtu českotřebovských výtvarníků.  Dobře si na vše pamatuji, neboť jsem organizaci a její zajištění  měl na svých bedrech. Výstavu tehdy hlídali dobrovolníci, zpravidla učitelé v důchodu. Zájem veřejnosti byl obrovský. Výstavu tehdy navštívilo přes 2500 návštěvníků !
To ukázalo na potřebu vyřešit samostatnou výstavní síň.  A podařilo se to.  "Stará výstavní síň" byla otevřena v roce 1998. Tento výstavní prostor vlastně ještě existuje, je to chodba nad foyerem s přístupem do velkého sálu, dnes je zde dílna a materiály pro propagaci. Právě tudy se chodí do projekční kabiny. Sám jsem na vybavení věnoval na vybavení, na které tehdy už nebyly púeníze dřevo na lišty kolem stěn, které zdarma upravil do potřebné podoby truhlář Radko Jasanský. Na lišty bylo pak přivedeno tehdy jednoduché přímé osvětlení. Ale výstavní síň zde byla a konala se zde celá řada výstav až do další přestavby Kulturního centra v roce 2002.  Vernisáže se tehdy konaly před pokladnou naproti vstupu do velkého sálu Kulturního centra. Ale byli  jsme spokojeni,  Česká Třebová ale tehdy konečně získala aspoň nějaký výstavní prostor.  I když - výstavní síň jsme v České Třebové už měli v krytu CO na Novém náměstí.  Dočasně v 80. letech. Technické závady na objektu tuto etapu ukončily.
Ze staré výstavní síně v II. poschodí Kulturního centra uvádíme také fotografie.  A právě zde se konala v dubnu 1998 první samostatná výstava Marty Demelové.  Od té doby pak Marta Demelová vystavovala  asi 15x společně se skupinou Maxmilián, také byla vedoucí této skupiny. Další výstava se konala před 5 lety s názvem Marcialonga  a letos zmíněná Primavera80".... (mm)

Novinky ve městě - Znovu se otevírají dva obchody

V Nádražní ulici byla před nedávnem uzavřena prodejna vietnamského obchodníka, majitelé chtěli objekt prodat. Cena byla vysoká, nereálná. Nakonec se jim však přece jen prodej uskutečnit podařilo a výsledkem je upravený objekt, který bude opět sloužit obchodním účelům jako prodejna potravin, vlastně "večerka".
Co na tom, že je další prodejna DAS s více než stoletou tradicí za rohem. Uvidíme, jak bude prosperovat.
Obecně řečeno počet menších prodejen ve městě vlastně narůstá, trend po otevření supermarketů se otočil. Uvidíme, třeba se už v Kauflandu třesou strachy... Kdy se zde otevře zatím není uvedeno.

Druhá pro prodejna otevřena 3.- května a nachází se v budově TEZA u Billy a jde o pekařství Sázava.
Prostor prošel zvětšením a rekonstrukcí, je nově vybaven. Také zde bude taková denní kavárna, podobně jako na Starém náměstí. Je na frekventovaném místě a hlavně v ranních a dopoledních hodinách je zde mnoho zákazníků. Horší to je odpoledne, kdy je už sortiment prodeje podstatně menší. Třeba to nyní tak nebude.
I zde je pekařství nedaleko na křižovatce Habrmanovy a Masarykovy ulice na Farářství, to je prodejna pekařství NOPEK. Kdysi zde byla (někdy v šedesátých letech) otevřena první samoobsluha v České Třebové....

Májová tradice: stavěly se májky

Našel jsem dva snímky. ten první je známý, archivní z roku 1929, to byla na náměstí postavena opravdu velikánská májka. Byla to velká slavnost, na snímku jsou davy lidí. Druhý snímek je z Řetůvky v r. 2007. Zde se tradice udržela,,,,

Ještě prvomájové průvody

Myslel jsem, že najdu spoustu fotek, ale nakonec mám dvě a ještě to dalo práci. Každý z nás dospělých ve zralém věku aspoň ve školním věku prošel prvomájovým průvodem. Snímky opravdu byly, pamatuju se i na titulní straně Českotřebovského kulturního zpravodaje aspoň povinně v sedmdesátých letech. Sám jsem chodil na tyto akce v Ústí nad Orlicí, od roku 1979 jsem tam učil na střední zdravotnické škole. Byla to však škola internátní plná dojíždějícího žactva a tak na první má nikdo nepřišel, jen učitelé a to byl jenom malý houfek. Byla za to samozřejmě kritika. Naposledy se průvody takto organizované pořádaly v roce 1989. Pak další rok už byla ve Třebové v Javorce "Prvomájová zahradní slavnost" , na kterou přišla opravdu spousta lidí a dokonce zde zaplatili vstupné. Občanské fórum, které akci pořádalo pak za to vydávalo a rozdávalo celý rok "Českotřebovské listy". Už to bude neuvěřitelných 33 let.... FOTO: Dvakrát první máj, rok pořízení snímků ovšem nemám k dispozici....