Českotřebovský deník 124/2023 (3/5) 
 Nové video Českotřebovského deníku: Běh Javorkou 2023 - MLÁDEŽ

Běh Javorkou 2023 se běžel c sobotu 22. dubna. Dění jsme si rozdělili na dvě části.  Hlavní závod již byl prezentován brzo po závodě. 
Nyní s malým zpožděním, předkládáme prezentaci mládežnických kategorií, které hlavnímu závodu předcházely.  Video zpracoval  Libor Vašina s důkladností jemu vlastní, dává dobrý přehled o tom, jak závody mládeže v Javorce letos 22. dubna probíhaly. Současně to je hold  pořadatelům a trenérům, kteří se mládeži věnují a v neposlední řadě také našemu městskému parku Javorka, který již třicet let  je krásnou kulisou těchto závodů Odkaz na video je ZDE

 Nové video Českotřebovského deníku: 14. hudební besídka ZUŠ


NA 14. BESÍDCE ZUŠ, KTERÁ SE KONALA MIMOŘÁDNĚ V ÚTERÝ 2. KVĚTNA 2023, BYLO ZAŘAZENO 18 PROGRAMOVÝCH ČÍSEL, VYSTOUPILO CELKEM 24 ŽÁKŮ ZUŠ OD 1. ROČNÍKU AŽ PO DRUHÝ STUPEŇ ŠKOLY. Video o délce 54 minut obsahuje ukázky ze všech 18 vystoupení v pořadí, jako bylo v programu besídky.  Na přípravě žáků se podíleli učitelé Jitka Nováková, Bohuslav Mimra, Milada Hamplová, Jana Ženková, Helena Němečková, Kateřina Šafránková, Zdeňka Hájková, Veronika Leksová a Martina Mikulecká   Odkaz je zde

Nové video základní umělecké školy : Všechny barvy duhy

Ve videu vystupují žáci všech čtyř oborů základní umělecké školy Česká Třebová - hudebního, výtvarného, tanečního i literárně dramatického. 
 
Na hudbu Bounce Patrola napsala text písničky Pavla Skopalová, která také zajistila hudební aranžmá a hudební nahrávky na kterých se podíleli všichni žáci zušky, samozřejmě mimo své běžné školní povinnosti.
 
Pavla Skopalová také zajistila výrobu, střih i režii tohoto znamenitého videa.
Video vzniklo během března a dubna 2023.
Odkaz na video ZDE
Výborný vstup do sezóny Moniky Veitové

Vynikajícími výsledky zahájila novou sezónu českotřebovská cyklistka Monika Veitová. 
Prvním závodním víkendem  letošní sezóny byl  start na světovém poháru UCI Granfondo v chorvatském Umagu.  Zde absolvovala Monika časovku a silniční závod. V časovce, která se jela na 18 km dlouhé trati našla českotřebovská závodnice pouze jednu přemožitelku a tak skončila na výborném druhém místě. Druhý den, v silničním závodě na trati dlouhé 94km, si umístění  ještě vylepšila a ve své kategorii zvítězila.  
Dalším startem  byl světový pohár UCI Granfondo v rakouském Morbisch am See. Zde závodnice týmu Cyklotrénink František Trkal závodila v časovce a na trati dlouhé 26km dokončila závod opět na vynikajícím druhém místě.   Nyní  čeká Moniku vstup do celoroční soutěže  Moravského poháru a bude se  připravovat na další světové poháry a MS ve skotském Glasgow.
Poděkování patří firmám:  Armat spol. s r.o ,  Elektro Franc,  Auto Eso,  BB Cut,  Sport Bárt,  Pivovar Faltus, Skalický Transport,  Autodoprava Ureš, Zednické práce Brindzák a R. Houdovi za podporu v přípravě Moniky Veitové.

Bleší trhy
v České Třebové

10. 6. 2023 
Kryt na Novém náměstí
(bývalá tržnice) 9 – 12 hodin
Zveme Vás na bleší trhy v České Třebové, kde budete moci nakoupit nebo prodat poklady, které se najdou u Vás doma. Máte doma spoustu pro Vás nepotřebných věcí? Tak je přijďte prodat. Může to být oblečení, doplňky, knihy, CD, retro zboží, keramika po babičce, hračky, pohlednice… prakticky cokoliv.
Většině z nás se doma hromadí předměty, které nepoužíváme, a nevíme, kam s nimi. Bleší trh je ideálním řešením, protože zde věci můžeme prodat někomu, kdo je využije.

Organizace trhů: Městská knihovna Česká Třebová

Prodejci, kteří chtějí prodávat, se předem zaregistrují na e-mailové adrese gabriela.bohackova@moderniknihovna.cz nebo na telefonním čísle 603 836 592  do 14. 5. 2023.
Prodejce si zajistí vlastní stolek (deku na zem, židli, věšák…) a budou mít možnost prodat své věci za cenu, kterou si sami určí. Prodejní místa jsou zdarma. Prodejce má povinnost po ukončení trhů uklizené místo (odstranit odpadky, příp. zamést) opustit.
Pokud chcete své přebytečné věci předat dále, ale neradi prodáváte, je možné je darovat rodinnému centru Rosa, z. s., který bude věci na trzích nabízet. Výtěžek bude využit na potřeby tohoto spolku. Kontakt: rcrosact@seznam.cz.  
Těšíme se na Vás!  Partneři: Město Česká Třebová, Rodinné centrum Rosa, z. s.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ A SDÍLENÁ KOLA

Vážení spoluobčané, při četbě úvodníku bude v nadpisu položená otázka již zodpovězena, protože smlouva na zajištění provozu sdílených kol byla předložena zastupitelům ke schválení 24. dubna. Stejně jako okolním městům, i Ústí byla předložena nabídka možného zapojení do projektu sdílených kol. Konkrétně se jedná o provoz 50 jízdních kol s nízkým nástupem a 7rychlostní přehazovačkou. Kola by měla být rozmístěna na 20 stanovištích, do kterých se zároveň musí po zapůjčení vrátit. Výběr lokací pro umístění stojanů zohledňoval dostupnost, dopravně frekventovaná místa i městské části. Kola může využívat každý občan, který si za tímto účelem stáhne aplikaci. Díky finanční spoluúčasti města ve výši 830 tisíc korun získá uživatel prvních 15 minut jízdy zdarma. Firma, která sdílená kola provozuje, zajišťuje jejich servis a redistribuci na jednotlivá stanoviště. Zároveň monitoruje využívání kol a vyhodnocuje celý projekt. Na základě získaných dat a ohlasu veřejnosti se může zastupitelstvo města rozhodovat, zda v projektu i nadále pokračovat. Případný zájem ústecké veřejnosti o sdílená kola byl zjišťován prostřednictvím dotazníku. Dotazník vyplnilo 583 lidí, většinou se jednalo o střední generaci a zhruba tři čtvrtě odpovědí bylo kladných. Jestli sdíleným kolům dalo zastupitelstvo podporu, budou v provozu od května do konce listopadu a červnové Ústecké listy přinesou podrobné informace.
Petr Hájek starosta města píše tento text v Ústeckých listech.
Mezitím zastupitelstvo tomuto projektu zelenou nedalo. V Ústí nad Orlicí letos sdílená kola nebudou.

Sdílená kola v České Třebové: Město požádalo o krajskou dotaci.
Kraj stanovil pro dotaci přísnější podmínky

Dotační program, umožňující poskytnout dotaci ve výši až 350 tis. Kč byla projednána v radě Pardubického kraje, která přijetí bylo doporučeno krajskému zastupitelstvu.  V doporučení jsou ovšem podmínky, které zatím nebyly zveřejněny, i když již byly dodatečně zakomponovány do dodatku smlouvy se společností NEXT BIKE, schválené radou města Česká Třebová 24. dubna 2023. Společnosti NEXT BIKE byly v dodatku přidány některé povinnosti do dále uvedeného odstavce smlouvy, které zpřísňují dosavadní podmínky. Za nejzásadnější omezení považuji nepůjčovat  kola pro uživatele mladší 18 let, přestože je v této věkové skupině (15 - 18 let) poměrně značný počet nadšených uživatelů. Používání sdílených kol např. na trase nádraží - SŠTD Skalka bylo zejména pro studenty školy, kde většině není 18let. A použití sdílených kol třeba právě zde má smysl. Naopak nemá smysl této věkové kategorii středoškoláků bikesharing ztěžovat. Nyní budou tedy neplnoletí jezdit jen na svých kolech?  Nebo je problém v povinnosti nosit cyklistickou přilbu? Zatím jsem nezjistil, že by se ovšem podmínky v aplikaci pro uživatele sdílených kol nějak změnily. Možná to je jen v nově uzavřených smlouvách....

Přidaný odstavec 3.13: Společnost nextbike je povinna zajistit:

a) aby dotace nebyla poskytnuta na vypůjčení kola/elektrokola občanem (uživatelem) v čase 23:00-5:00 (na to bude občan/uživatel v aplikaci provozovatele upozorněn),
b) aby občan/uživatel byl starší 18 let (to občan/uživatel potvrdí v aplikaci provozovatele),
c) aby místa parkování kol/elektrokol byla konzultována s obcí, na jejímž území bude služba provozována,
d) aby kola/elektrokola byla v dobrém technickém stavu a vybavena povinnou výbavou jízdního kola/elektrokola,
e) aby aplikace provozovatele obsahovala základní informace o bezpečné jízdě na jízdním kole (to uživatel potvrdí, případně splní krátký test před prvním použitím),
f) předkládání měsíčních přehledů počtu vypůjčených kol/elektrokol a přehledů počtu vypůjčených kol/elektrokol, na jejichž vypůjčení se vztahuje prvních 15 minut zdarma, městu Česká Třebová,
g) cenu výpůjčky zdarma v běžné ceníkové ceně.“   Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

CYKLOGLACENSIS 2023

Region Orlicko  – Třebovsko připravuje na 19. května 2023 pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka 21. ročník mezinárodní cyklistické akce v česko- -polském příhraničí CYKLO GLACENSIS. Na české straně startuje 9 týmů z českých měst, na straně polské 8 týmů z polských startovních měst. Společným cílem jsou v letošním roce polské Ludwikowice Klodzkie. Start je v  pátek 19.  května  2023 v  7.30 hodin z náměstí v Ústí nad Orlicí. Cíl je v areálu Harenda v Ludwikowicích Kl., ubytování v rekreačním zařízení WISŁA v Sokolci cca 2,5 km od Harendy. Pro účastníky je zajištěna přeprava včetně kol autobusem z Ústí nad Orlicí do Náchoda. Odtud budou týmy vyjíždět na trasu o délce cca 60 km. V cíli je pro účastníky připraven kulturní a společenský program, je zajištěno ubytování a stravování. Každý cyklista se účastní na vlastním kole a na vlastní zodpovědnost a obdrží účastnické tričko. Návrat je individuální v průběhu soboty - neděle. Finanční podmínky účasti: účastnický poplatek 200 Kč, ubytování a stravování 165 PLN. Přihlášky pro zajištění ubytování se stravováním, účastnických triček a míst v autobusu pište na adresu jana.stanko@centrum.cz nejpozději do 9. 5. 2023. Za Region Orlicko - Třebovsko zv

Odstartovala Květnová výzva kampaně Do práce na kole

Výzvu vyrazit do práce na kole, koloběžce, pěšky či poklusem na Orlicko-Třebovsku přijalo zatím na 221 nadšenců. A přidávají se ještě další!
Dobrovolný svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko se i letos rozhodl pro území Orlicko-Třebovka zorganizovat lokální výzvu kampaně Do práce na kole pořádané spolkem Auto*Mat, z.s. Jedná se o  motivační výzvu pro všechny, kteří se odhodlají po celý měsíc květen přepravovat převážně  bezmotorově a udržitelně. Na kole, koloběžce, pěšky či poklusem, zkrátka vlastními silami se od začátku května vydá (nejen) do práce přes 24 000 účastníků z celé republiky a mezi nimi i nejméně 221 nadšenců (oproti loňským 192) z regionu Orlicko-Třebovska. Díky výzvě Do práce na kole, kterou už 13 let organizuje spolek Auto*Mat, tak mohou zlepšit svou fyzickou i psychickou kondici, ale mohou pomoci i životnímu  prostředí a v neposlední řadě plánování veřejné dopravní infrastruktury. „Těší mě, kolik nadšenců se rozhodlo opět přijmout výzvu dopravovat se po dobu alespoň jednoho měsíce udržitelně, to znamená ať už na kole, koloběžce, pěšky či poklusem. Využít přitom mohou mimo  jiné též na 40 kilometrů cyklostezek, které spravuje právě dobrovolný svazek obcí Region Orlicko- Třebovsko.“ komentuje začátek květnové výzvy za lokálního organizátora Karel Švercl.
Těší nás, že výzvu Do práce na kole se rozhodly podpořit i některé firmy. Tyto firmy hradí za své zaměstnance startovné, neboť výzvu vnímají jako zdravý a zábavný teambuilding a také jako efektivní nástroj společenské odpovědnosti. Navíc data získaná prostřednictvím výzvy Do práce na kole neslouží ale jen k vzájemnému porovnávání,  ale mohou pomoci i při plánování a tvorbě infrastruktury ve městech. Umožňují například zjistit, kde  chybí potřebná infrastruktura. Podrobnosti týkající se výzvy lze sledovat na webu https://www.dopracenakole.cz/mesto/orlicko- trebovsko anebo na facebookovém profilu Do Práce na kole - Orlicko-Třebovsko | Facebook. za Region Orlicko-Třebovsko Karel Švercl, manažer

Jedenáct milionů korun jde na podporu rodinného života v Pardubickém kraji

Pro letošek kraj poprvé vyhlásil společný dotační program z několika oblastí spojený názvem Pardubický kraj pro rodinu.  Velkou část tvoří dotace do sociální oblasti, ale zasahuje také do školství a do volnočasových aktivit.  Dotace, které nedávno schválili zastupitelé, poputují už nyní k úspěšným žadatelům. Jejich objem kraj navýšil v jednotlivých kapitolách až dvojnásobně proti minulým letům a celková výše činí přes 11 milionů korun.
„O tyto dotace nežádají jednotlivci, ale různé spolky a organizace, které působí v oblasti prorodinných aktivit. Ve dvou  sociálních podprogramech zaměřených na prevenci a podporu rodin v nepříznivé sociální situaci a podporu rodinného života jsme podpořili projekty za téměř 9 milionů korun. Jedná se například o činnost potravinové banky, senior dopravy, podpůrné činnosti pro seniory, letní příměstské tábory pro děti ze sociálně slabých rodin, péči o ovdovělé rodiny s dětmi, podporu mladých lidí z ústavní výchovy nebo různé resocializační programy. Podporována je i práce s rizikovou mládeží, integrace cizinců a různých menšin, pěstounství, osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním nebo terénní práce v hospicové a paliativní péči, činnost rodinných, mateřských a komunitních center, vzdělávací aktivity zaměřené na rodinný a partnerský život, aktivity zvyšující rodičovské kompetence či aktivity pro seniory,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Vedle výše uvedených dotací získalo finanční pomoc i 13 projektů na podporu dobrovolnictví v celkové výši téměř 1,4 milionu korun. Dotace byly poskytnuty na činnost lokálních dobrovolnických center,  ale také například Spolku Hurá na Výlet, který zapojuje seniory do dobrovolnických aktivit, pořádá pro ně výlety a vede je k aktivnímu trávení volného času.
Školy měly velký zájem o programy zaměřené na partnerské vztahy, životní hodnoty a rodičovství.  Uspělo 33 škol od mateřských po střední a na těchto školách se uskuteční celkem 117 programů v hodnotě 1,3 milionu korun. „Jedná se zejména o vzdělávání pedagogů a žáků v oblasti výchovy ke zdravým vztahům a rodičovství, zavádění konceptu etické výchovy, řešení situace žáků se specifickými potřebami a spolupráci školy a rodičů,“ vysvětlil radní pro školství Josef Kozel.
Čtvrtý podprogram je zaměřen na nejmladší generaci a administruje ho odbor kultury, sportu a cestovního ruchu. Poskytl podporu  nesportovním organizacím, které se celoročně zabývají prací s dětmi a mládeží. „Účelem tohoto programu je rozšířit nabídku trávení volného času dětí a mládeže. Týká se to různých pravidelných aktivit po škole, v domech dětí a mládeže, ve skautu a podobně. Příjemci dotací jsou organizace pracující s dětmi jako Junák, Pionýr, Salesiáni a další, ale také některé obce,“ informoval radní Alexandr Krejčíř. V tomto programu bylo rozděleno 800 tisíc  korun.