Českotřebovský deník 127/2023 (6/5)  
První letní provozní víkend na Pekláku
Dopolední déšť některé bikery z větších dálek mohl odradit, míst pro parkování byl skutečně ještě dostatek. Odpoledne se sjezdové tratě na Pekláku naplnily bikery a zejména se dobře podařilo obsadit minicamp za parkovištěm. Víkend nekončí, je prodloužený a tak mnozí slíbili nájezd až zítra v neděli. Fotografie Petr Skopal:

Město zveřejnilo plochy zeleně s méně častým kosením a udržováním 

O sektorovém sečení s mluvilo již v předchozích letech, bylo to ovšem i předmětem kritiky a nebyla k tomu potřebná informovanost veřejnosti. Málo často sečené trávníky ma jedné straně přináší pozitivní vlivy, zejména lépe zadržují vodu, zachycují prach, zlepšují mikroklima a jsou zdrojem potravy pro hmyz. Na druhé stran kvetoucí trávy a další rostliny působí na alergiky a někdy jejich vzhlede není dost reprezentativní, jak by si někteří návštěvníci parků přáli. Informaci k této problematice poskytuje nyní město s tím, že byla vybrána zkušební místa, na kterých bude sledován výskyt důležitých květnatých bylin a celkový vývoj travního společenstva. Letos bude možné tyto plochy vidět v Parku Československých legií a Javorce. Lokality jsou vyobrazeny na přiložených mapkách.

Tradici obnovit Majáles zkoušejí také v Ústí nad Orlicí 

Pokudsů o obnovení Majálesu v Ústí byla celá řada, sám, si z doby svého působení na ústecké zdravce pamatuji na snahu zapojit do takové akce všechny ústeckoorlické střední školy. Byla to ale taková "nařízená aktivita" a takovým se většinou nedaří. Sspousta lidí dojíždí, na zdravce jsou praxe a  také textilka = umprumka je založena spíše na individuálním přístupu, bť by mohla přinést  do programu slavnosti zajímavé momenty. A tak to zůstává na gymnáziu. Dobře byl zvolený termín pátek 5. května  a hlavní dějiště oslav v nedalekém parku Kociánka. Program byl plný zajímavých a různorodých aktivit pro studenty, pedagogy i návštěvníky. Něco takového dokážeme u nás  vyřešit přímo v areálu českotřebovského gymnázia.  Proběhla např. recitace studentské poezie, která nabídla pestré spektrum básnických děl. Večer se pak v parku uskutečnil koncert studentských kapel. Can't stop, Sour sugar a Phillip Cumnot se postarali o skvělou atmosféru a diváci se bavili do pozdních večerních hodin. Další majáles je dále v Lanškrouně, nejdelší tradice je ale v České Třebové a Litomyšli.

Knihkupectví KOSMAS PLNÉ ČARODĚJNIC

Na svůj svátek se čarodějnice v knihkupectví Kosmas svědomitě připravovali již v předstihu v pátek 28. dubna. Fotograf Martin Šebela je  přistihl při mávání studentům v majalesovém průvodu, kam by možná taky dobře zapadly. Asi ale musely hlídat svůj   obchod při Majálesu nikdy nevíš co se může stát.... Však vyběhly jen tak v bačkorách...

ŘSD zahajuje stavbu dalšího úseku dálnice D35 

Po otevření prvních dvou úseků dálnice D35 z Opatovic nad Labem přes Časy až do Ostrova u Vysokého Mýta zahájilo dnes Ředitelství silnic a dálnic budování dalšího úseku, a to z Janova do Opatovce. Jedná se o téměř 12 kilometrů dlouhý úsek, který by měl podle ŘSD být otevřen v roce 2025. Cena stavby podle uzavřené smlouvy činí přes 2,5 miliardy korun bez daně.
„Vzhledem k postupu přípravných prací v tomto úseku mezi Janovem a Opatovcem je jeho stavba zahájena dříve než v případě úseků navazujících na zprovozněnou dálnici D35 tedy Ostrov – Vysoké Mýto, a to včetně tunelu Homole, Vysoké Mýto – Džbánov, Džbánov – Litomyšl a Litomyšl – Janov. V případě stavby tunelu Homole a úseku Vysoké Mýto – Džbánov je předpoklad zahájení také v letošním roce, ostatní pak v roce příštím. Pro nás je především důležité, že stavba dálnice pokračuje, i když ty nejexponovanější úseky kolem Vysokého Mýta a Litomyšle teprve přijdou na řadu,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
V souvislosti s výstavbou dálnice D35 připomněl hejtman Martin Netolický také budování přivaděčů, na které stát kraji v roce 2017 garantoval částku 2,7 miliardy korun. „Podle posledních propočtů se nyní i vzhledem k nárůstu cen stavebních prací a zpřesňování jednotlivých projektů dostáváme na částku 5,5 miliardy korun, což rozhodně není možné krýt z krajského rozpočtu. Navíc v momentě, kdy stavba dálničních přivaděčů byla vždy úkolem státu. Tomu jsme chtěli v našem regionu se stavbou pomoci, avšak potřebujeme nejen rozvolnit alokaci na jednotlivé stavby, ale především navýšit celý objem finančních prostředků, protože pokud bychom měli hradit všechny přivaděče z krajského rozpočtu, velmi složitě bychom hledali prostředky na standardní opravy silnic II. a III. tříd a na spolufinancování modernizací z evropských fondů. V tuto chvíli i přes velmi nevýhodné nastavení rozpočtového určení daní investujeme do silniční sítě v našem kraji rekordní prostředky, což je obzvláště nyní na našich silnicích znát, byť jsou s tím dočasně spojené komplikace a objízdné trasy,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Dálnici v Olomouckém kraji postaví soukromník. Řidič nic nepozná
Ten se v odpoledních hodinách zúčastnil setkání se starosty měst a obcí z oblasti Svitavska a Litomyšlska, na kterém ředitel ŘSD Radek Mátl a ministr dopravy Martin Kupka prezentovali aktuální stav příprav všech úseků dálnice D35 na území Pardubického kraje včetně přesahu do Olomouckého kraje. Řeč tak byla také o úsecích mezi Opatovcem, Starým Městem a Mohelnicí, které chce stát budova jako PPP projekty tedy jako partnerství soukromého a privátního sektoru (Private-public partnership). „Součástí tohoto úseku, který by měl být budován jako PPP projekt je také stavba nejdelšího dálničního tunelu v České republice, kterým bude s délkou téměř čtyř kilometrů tunel Dětřichov. Pokud vše půjde podle předpokladu státu, tak by se tento úsek měl začít stavět v průběhu roku 2025. Vybraný koncesionář by následně měl kromě úseku Opatovec – Mohelnice provozovat a zajišťovat letní a zimní údržbu také na úsecích Litomyšl – Janov a Janov Opatovec. Pro řidiče je důležité, že z hlediska placení mýta nepozná, že se nachází na úseku, o který se nestará Ředitelství silnic a dálnic,“ uvedl hejtman Martin Netolický. V rámci jednání byla také řeč o problematice nedostatku stavebního materiálu, konkrétně kameniva. Podle vyjádření ministra dopravy nebyl v České republice od roku 1990 otevřen jediný lom a v případě staveb Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic zbývá podle stávajících předpokladů kamenivo při stávajícím objemu těžby na tři až čtyři stavební roky.
Nová silnice I/73 bude budována jako čtyřpruh. Zrychlí propojení Moravskotřebovska a Brněnska
Součástí debaty se starosty byla také informace ministra Kupky o budování silnice I/73, která má spojit oblast Moravskotřebovska a Jevíčska s brněnskou aglomerací s napojením na D35 u Starého Města u Moravské Třebové. Jedná se mimo jiné o reakci na výstavbu polské dálnice S8 v úseku Klodzko – Boboszów směřující na státní hranici na silnici I/43 u Dolní Lipky. Nová komunikace I/73 by měla na pomezí Jihomoravského a Pardubického kraje odlehčit silnici I/43 a pomoci s lepším napojením Boskovic, Velkých Opatovic a Jevíčka, kde jsou dosud jen krajské silnice II. třídy.