Českotřebovský deník 131/2023 (10/5)
VEDENÍ MĚSTA SE SEŠLO S JUBILANTY Z OBLASTI KULTURY

V letošním roce 2023 slaví hned několik osobností, které jsou významné pro kulturní a veřejný život našeho města, svá životní jubilea. Vedení města Česká Třebová se tak na návrh kulturní komise rozhodlo setkat na radnici s  jubilanty, společně jim popřát vše nejlepší a dát prostor neformální debatě nejenom na téma veřejného a kulturního života v našem městě. Kromě významných osobností si letos kulaté jubileum připomínají také zdejší spolky - Smíšený pěvecký sbor Bendl, Komorní orchestr Jaroslava Kociana a nejstarší jubileum pak připomíná významná městská instituce - Městské muzeum. Iniciátorem myšlenky na setkání byl Mgr. Josef Kopecký. Setkání mělo slavnostní ráz, moderátorkou byla Mgr. Magdaléna Peterková, která měla připraven podrobný výčet všech zásluh pozvaných jubilantů. Jako předsedkyně kulturní komise si vzala podnět z jednání v komisi za svůj  a díky spolupráci s vedením města jej dovedla k dokonalosti.
Setkání se zúčastnili pozvaní jubilanti :
Marta Demelová (výtvarné působení - samostatné i skupinové výstavy, vedení skupiny Maxmilián, scénografie, zlatý odznak J. K. Tyla, cena města) ;
Jiří Jireš (dlouholetý režisér  DS Hýbl, nespočet rolí, nositel zlatého odznaku J. K. Tyla, ceny města);
Alexandr Gregar (Třebovák, žijící v Hradci Králové, režisér s nespočtem rolí v DS Hýbl i Studiu 02, souboru Vicena Ústí nad Orlicí, i jinde, naposledy vystupoval ve Třebové v inscenaci Divadla Exil Pardubice, porotce divadelních přehlídek, zlatý odznak J.K. Tyla z r. 2017, významný činitel v oblasti amatérského divadla ve Východních Čechách)
Milan Mikolecký, dlouholetý vydavatel Českotřebovského zpravodaje, držitel cen města a první držitel medaile hejtmana Pardubického kraje v našem městě.
Bylo připomenuto životní výročí  jubileum doc. Mgr. Františka Preislera, který se nemohl pro onemocnění zúčastnit.
Při ceremonii bylo vzpomenuto nedožité jubileum osobností , které by letos oslavili "stovku":
Ing. Jaromír Šlemr, spisovatel, básník a divadelní ochotník, nositel Ceny města z r. 2011 
František Kajetán Zedínek, hudební pedagog, skladatel, držitel ceny města, Ceny starosty a čestný občan města Česká Třebová.  Pamětní list na setkání převzal jeho syn  Petr Zedínek.
Sto let letos připomíná pěvecký sbor Bendl, který chystá svůj slavnostní koncert k výročí na 26. září t.r. Na slavnost přišel nejen sbormistr Josef Menšík, ale podpořili jej  také další členové sboru a společně se podepsali do pamětní knihy města.
Bylo vzpomenuto také výročí  Komorního orchestru Jaroslava Kociana, který  sice vznikl v Ústí nad Orlicí, ale začátek devadesátých let přesídlil do České Třebové, kde pravidel zkouší i koncertuje a patří mezi nejlepší amatérské komorní orchestry  v Česku, vystupuje s předními sólisty a "na jedníčku" zvládl i realizací významných symfonických projektů.
Městské muzeum je kulturní instituce, která vznikla již v roce 1888. Dnes je příspěvkovou organizací města, ale je v sobě obsahuje odkaz mnoha osobností z historie, kterou je třeba připomínat. Letošní 135. Jubileum muzea je tedy správné připomenout právě v souvislostech s jubilei osobností a spolků města.
Jsem ráda, že se nám ve spolupráci s kulturní komisí podařilo setkání jubilantů z kulturní oblasti zorganizovat. Příběhy jednotlivých osobností jsou inspirací pro nás všechny. Hlavní myšlenkou bylo poděkovat za jejich přínos ve společensko – kulturním životě města, jehož byli a jsou nedílnou součástí. Za to, že do své práce dali i kus svého srdce. Ráda bych všem popřála hodně energie k další tvorbě a pevné zdraví,“ uvedla bezprostředně po setkání s jubilanty místostarostka Petra Válková.
Českotřebovský deník připravil ze slavnosti krátké video bude uvedeno zítra 11/5  (mm)  (Fotografie MěÚ)
O víkendu Putování za Třebovským kohoutem po čtyřicáté sedmé  

KČT Česká Třebová pořádá o tomto víkendu 13 - 14. května tradiční pochod Putování za Třebovským kohoutem.
 
START  POCHODU
Je po oba dny na SŠTD na Skalce od 6.30 do 10 hodin.
 
CÍL POCHODU
V sobotu  u restaurace Nad Hrází v Srnově
V neděli nově v hospůdce U Sitařů v Kozlově.
 
Na obou místech se na vás těší a mají pro vás připravené občerstvení.
 
Jsou připraveny opět trasy pro všechny věkové kategorie.
 
Cyklotrasy sobota
směr ÚnO, Letohrad, Lanškroun do 60 kilometrů,
 
v neděli přes Janov (kde pro vás také chystají občerstvení),
do Litomyšle a přes Suchou, údolím Zlatého pásku do Kozlova.
 
Cyklotrasa 45 km  vede z velké části mimo silniční provoz po cyklostezkách
a dá se zkrátit. Podrobnosti na:
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/KCTCTrebovaofficial

Jak to bylo s turbínovým domkem u automatických mlýnů

Bourací práce staré trafostanice u přední stěny Automatických mlýnů v Pardubicích daly odborníkům nahlédnout do základů původního turbínového domku. Ten v roce 1910 pro bratry Winternitzovy navrhla a zhotovila firma Josef Prokop a synové – továrna strojů a závod elektrotechnický v Pardubicích.
„Krajští památkáři bedlivě sledují všechny okolnosti historických nálezů, aby byla historická situace bedlivě zdokumentována. Tentokrát měli k dispozici i velmi přesný původní plán z roku 1910 a ukázalo se, že se sice samotná turbína na místě nezachovala, ale vše bylo postaveno přesně podle projektové dokumentace,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek.
Práce dozoruje také archeologické oddělení Východočeského muzea v Pardubicích. „Zachytili jsme tu obvodové konstrukce přiléhající k hlavní budově mlýnů, dvě základové betonové patky a betonový, částečně klenutý suterén. Ten dle dochované dokumentace sloužil k uložení turbíny, o čemž svědčí i nález ocelových traverz a závěsu. Celková situace byla geodeticky zaměřena a zdokumentována,“ konstatoval ve zprávě archeolog Tomáš Zavoral.
Průběh zemních prací je nadále průběžně monitorován s předpokladem dalších zjištění, o čemž svědčí i nález potrubí vedoucí do podzemí v těsné blízkosti turbínového domku.
Nadzemní část turbínového domku byla v 60. letech minulého století odstraněna, aby ustoupila stavbě nové trafostanice. „Na dobové dokumentaci je vidět, že na rozdíl od trafostanice měl turbínový domek zajímavé členění fasády a tvořil tak s přední stěnou mlýnů harmonický komplex,“ dodal Roman Línek.

Pavel Stejskal je žádaným odborníkem pro přednášky o železnici

Pavel Stzejskal je rodákem ze Svitav a tak není divu že spolupracuje i s tamním muzeem, pomáhal při realizaci tamních výstav, přednášel zde a podílel se i na oslávách výročí železničmích tratí do Poličky a také trati Česká třebová - Svitavy - Brno  Před časem byl také osloven z Blanska, zda by udělal přednášku o rekonstrukci této brněnské trati 260 a to již loni  v roce 2022. Přednáška byla následně aktualizována pro českotřebovský seminář o železnici  v městském muzeu  Nyní tato připravená přednáška najde další uplatnění v Těchově, což je obec kousíček od Blanska