Českotřebovský deník 132/2023 (12/5)
Nové video Českotřebovského deníku:
Přijetí jubilantů v kultuře na českotřebovské radnici

V letošním roce 2023 slaví hned několik osobností, které jsou významné pro kulturní a veřejný život našeho města, svá životní jubilea. Vedení města Česká Třebová se tak na návrh kulturní komise rozhodlo setkat na radnici s  jubilanty, společně jim popřát vše nejlepší a dát prostor neformální debatě nejenom na téma veřejného a kulturního života v našem městě.  Pozvání přijali Marta Demelová, Jiří Jireš, Milan Mikolecký, Alexandr Gregar, pro nemoc se omluvil doc. František Preisler. Dále byla připomenuta nedožitá stovka Františka Kajetána Zedínka a Jaromíra Šlemra.  Kromě významných osobností si letos kulaté jubileum připomínají také zdejší spolky - Smíšený pěvecký sbor Bendl, Komorní orchestr Jaroslava Kociana a nejstarší jubileum pak připomíná významná městská instituce - Městské muzeum. Iniciátorem myšlenky na setkání byl Mgr. Josef Kopecký. Setkání mělo slavnostní ráz, moderátorkou byla Mgr. Magdaléna Peterková, která měla připraven podrobný výčet všech zásluh pozvaných jubilantů. Jako předsedkyně kulturní komise si vzala podnět z jednání v komisi za svůj  a díky spolupráci s vedením města jej dovedla k dokonalosti. 
Ze setkání připravil Českotřebovský deník 21 minut dlouhé video, které lze pustit na odkazu ZDE

Kraj chce koordinovat nakládání s komunálním odpadem v souvislosti se zákazem skládkování

Řešení odpadového hospodářství na území Pardubického kraje po období zákazu skládkování bylo hlavním tématem jednání zástupců Pardubického kraje, měst Česká Třebová a Svitavy či Správy železnic. Hlavní myšlenkou kraje, byť není problematika zpracování odpadů přímo jeho primárním úkolem, je koordinace aktivit v území.
„Na základě zákazu skládkování, který začne platit od roku 2030, chceme společně s obcemi v kraji koordinovat aktivity týkající se nejen svozu, ale také spalování komunálního odpadu s maximálním možným energetickým využitím, což je ostatně jeden z bodů našeho programového prohlášení pro stávající volební období. V tuto chvíli je naší prioritou zmapovat stávající produkci odpadu v jednotlivých spadových lokalitách, způsob svozu a vytipování vhodných lokalit pro svoz, překlad a následný transport do zařízení, která budou nadále odpad zpracovávat. Osobně jsem přesvědčený, že náklad, a to samozřejmě včetně odpadu, patří na železniční síť, která je v České republice velmi kvalitní a zahuštěná, náš kraj samozřejmě nevyjímaje,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Řada obcí vzhledem k blížícímu se termínu zákazu skládkování prověřuje samostatně možnosti řešení likvidace komunálního odpadu na svém území, což však vzhledem k množství produkovaného odpadu nemá investiční a provozní ekonomiku. Proto považujeme za vhodné, abychom z pozice kraje tyto iniciativy koordinovali a dali obcím možný směr, který ve výsledku bude nejlepší pro celý region, byť problematika nakládání s odpady není primárně krajskou záležitostí,“ vysvětlil hejtman Netolický.
Ten také nastínil další postup. „Ve spolupráci s uznávanými odborníky v oblasti odpadového hospodářství a zástupci Univerzity Pardubice, Správy železnic, Regionální rozvojové agentury a krajského úřadu připravíme ucelený dokument, který by měl na území kraje vytipovat možné lokality pro vznik překládacích stanic, a to s primární vazbou na železniční s následným přesunem do zpracovatelských provozů dle přirozené spádovosti. Samozřejmostí je zapojení starostů obcí, kteří zastupují původce odpadů a znají aktuální stav v místě. Všichni starostové ORP souhlasí s tím, že kraj převezme koordinační roli a jsou připraveni být maximálně nápomocní,“ nastínil další postup hejtman Netolický.
Iniciativu kraje vítá také starosta České Třebové Zdeněk Řehák. „Problematika konce skládkování a s tím spojené nakládání s komunálním odpadem je velkou výzvou. Jednotlivá větší města, včetně toho našeho, řeší způsob využití těchto odpadů. Nicméně individuální řešení vzhledem k objemu zpracovávaného odpadu a investičních a provozních nákladů nedávají přílišný smysl, proto vítáme, že kraj chce celý region koordinovat a zvýšit tak efektivitu nakládání s odpady. Mimo jiné z důvodu aktivit kraje proto nyní naše město zastavilo přípravy na vlastní řešení nakládání s odpady po roce 2030. Tím se vyhneme vysokým nákladům, které by byly s vlastním řešením spojeny. Budeme tak moci část těchto finančních prostředků vynaložit na jiné investice, které jsou v našem městě potřeba,“ uvedl starosta Zdeněk Řehák.

Václav Hudeček - housle  Lukáš Klánský - klavírní doprovod
Česká Třebová, Malá scéna, čtvrtek 18. května 2023 v 19:00 hodin 

Bonus na jubilejní, 60. koncertní předplatné – vstupenky ZDARMA.

Školní mládež do 20 let má nárok na jednu vstupenku ZDARMA na každý koncert Kruhu přátel hudby Česká Třebová pro koncertní sezónu 2022/23.  Vstupenku zdarma lze vyzvednout u pokladny v Malé scéně před každým koncertem.
Vstupenku není možno získat v předprodeji – lze ji však zarezervovat v Kulturním centru (telefon 465 532 805) a poté u pokladny v Malé scéně vyzvednout. Tento bonus platí pouze na řádné akce KPH Česká Třebová – jedná se o 7 koncertů.

Na festivalu Pod duhovými křídly jsme si byli zase o něco blíž

Po delší odmlce způsobené covidovou situací se letos uskutečnil v prostorách ABC klubu v Pardubicích festival „Pod duhovými křídly“, kde svá kulturní vystoupení předvádějí klienti sociálních služeb v kraji. Akce se konala ve spolupráci Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením pro Pardubický kraj.
„Naposledy jsme se takto sešli v roce 2019, proto jsme zjišťovali, jaký mají poskytovatelé sociálních služeb o festival zájem. A ukázalo se, že enormní. Všude, kde se zabývají aktivizací klientů, se chtěli po nějaké době pochlubit tím, co společně nacvičili, a jak se jim to povedlo. Přijelo celkem asi 180 lidí od těch školou povinných až po téměř stoleté seniorky a všichni se vzájemně podporovali při jednotlivých vystoupeních,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor, pod jehož záštitou se akce konala.
Smyslem akce je setkání uživatelů nejrůznějších sociálních služeb a různých cílových skupin, které v krátkém programu ukáží, jak dokáží žít kulturou, dobrou zábavou a že se nebojí vystoupit i na podiu. Letošní program regionálního kola byl opravdu velmi pestrý. K vidění byla nejrůznější taneční vystoupení, muzikál, zazněly známé melodie, populární písně i rytmy bubnů. Sál ožil při závěrečné společné písni „Co je normální“. Naplněný sál, pohodová atmosféra a rytmické tóny nenechaly lhostejné žádného z účastníků či diváků. Vystoupení opravdu „chytla“ za srdce a doslova rozezpívala téměř každého.
„Velká poklona a poděkování samozřejmě patří všem. Jak účinkujícím, tak těm, kteří se na zdařilých vystoupeních podíleli přípravou a s klienty pilně nacvičovali… Obdivuhodně a brilantně vypilovaná vystoupení měla nejen vysokou úroveň a byla nabitá energií, především však byla milá, vlídná a lidsky hřejivá,“ dodal Pavel Šotola, který také připomenul možnost nominovat na cenu Duhové křídlo 2023.
Nominace na cenu Duhové křídlo 2023
Již jen do konce června 2023 může podávat veřejnost nominace do 11. ročníku ceny Duhové křídlo – nejvyššího ocenění Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením Pardubického kraje v sociální oblasti. Každý může touto cestou ocenit záslužnou práci v sociálních službách či vyjádřit své poděkování lidem, kteří pracují a pomáhají osobám se zdravotním postižením.
Cena je udělována v následujících kategoriích:
Kategorie I – Profesionál,
Kategorie II – Dobrovolník/Filantrop,
Kategorie III – Poskytovatel sociálních služeb,
Kategorie IV - Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
Formuláře lze podat elektronicky na www.duhovekridlo.cz, zaslat na e-mail pardubice@nrzp.cz, nebo poštou na adresu NRZP ČR Pardubického kraje, K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí. Kontaktní osobou je Lenka Skokanová, tel. 736 751 202, e-mail: pardubice@nrzp.cz.
Výsledky ceny Duhové křídlo 2023 budou slavnostně vyhlášeny a nominovaní své ceny převezmou dne 20. září 2023 ve Svitavách.