Českotřebovský deník 138/2023 (16.5.)
Taneční škola na Mistrovství Čech v art a disco disciplínách 

Chomutovská sportovní hala se o víkendu 6. - 7. května s naplnila tanečními kluby z celých Čech. V sobotu se soutěžilo v disco disciplínách, v neděli byl na pořadu dne art. Šlo nejen o medailové pozice, ale především o postupy na MČR, které se koná v Kongresovém centru na pražském výstavišti.
V sobotu ráno vypravila Taneční škola do Chomutova autobus se třemi soutěžními disco složkami. Nejvíce se dařilo našim nejmenším. Skupina Stars vybojovala ve III. výkonnostní třídě a věkové kategorii mini krásnou bronzovou medaili. Skupině Bubbles, která tančí také ve III. výkonnostní třídě věkové kategorie děti, utekl stupínek vítězů o kousek a přivezli domů pomyslnou bramborovou medaili. Juniorské složce Candies, která tančí už ve vyšší výkonnostní třídě (II. liga), se tentokrát tolik nedařilo, nicméně 7. místo znamená také vytančený postup na MČR v Praze.
V neděli jsme do Chomutova vypravili autobusem další dvě taneční složky. Naše artová dospělácká složka Honeys, startující v extralize, měla soutěž dvoukolovou. To znamená, že v prvním kole se bojovalo o postup do finále a ve druhém kole už 6 týmů bojovalo o umístění na stupních vítězů. V této nejprestižnější výkonnostní třídě (extraliga) se podařil postup do finálové šestky, a ve finále z toho bylo krásné 6. místo.  Celou reportáž najdete ZDE

Oslava Dne matek v Kozlově

Každoroční setkání občanů Kozlova, chalupářů a hostů z České Třebové u příležitosti oslavy Dne matek pořádané osadním výborem proběhlo v sobotu 13. května 2023 v hospodě U Sitařů.
Do posledního místečka zaplněný sál nejprve pobavily místní děti krátkými scénkami a písničkami, které s nimi nacvičili Míša a Lukáš Krejčí. Za svůj dramatický a pěvecký výkon sklidili účinkující bouřlivý potlesk všech přítomných. Následovalo výborné drobné občerstvení připravené paní hostinskou Renatou Sodomkovou. Ale to již také zněly první tóny hudebního doprovodu kapely Sousedi
ze Svinné. A příjemná atmosféra této tradiční akce vydržela až do pozdních večerních hodin. Paní hostinské a také hasičům děkujeme za finanční příspěvek a těšíme se na další podobná sousedská posezení.  Jaroslav Pakosta

Pozor kvetu! 

S takovým nápisem je v Javorce označena nesekaná louka pod Bosenským pavilonem, odůvodnění bylo publikováno a má svůj smysl. Podobná lokalita je ještě např. v cesty k zimnímu stadionu  na Skalce i jinde.  Neoznačená lokalita je ovšem na ploše po zbouraných domech čp. 800 a 801 v Kozlovské ulici pod Hudební školou, kde  ovšem žádná louka není. Jsou zde přesto odkvetlé pampelišky. Tato, řekněme "ostatní plocha" není tedy vedena jako zeleň a proto asi také není uvedena v požadavcích daných městem pro Eko Bi pro její údržbu. Na ploše mělo být parkoviště, projekt je připraven, prošel veškerými připomínkami a dokonce proběhlo výběrové řízení na zhotovitele.  Nové vedení města ale od záměru upustilo, chce budovat parkovací místa jinak a jinde a tady asi jenom pokvetou pampelišky nebo jiný plevel, přestože to je plocha v centru města, nikdo se o ni nestará. Někdo něco nedomyslel.  (mm)


Informace z MAPu

Máme za sebou již rok od začátku projektu MAP III. Zajímá Vás, co pro školy, pedagogy a všechny ostatní na našem území děláme? Pak se níže podívejte na stručné shrnutí naší práce, nebo navštivte náš web: www.maporlicko.cz.
Za uplynulý rok jsme na území Orlickoústecka a Českotřebovska uspořádali 5 jednání pracovních skupin, které se zaměřují na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, podporu rovných příležitostí i na hledání vhodných finančních zdrojů pro školy a školská zařízení. Také proběhla dvě jednání Řídícího výboru a mnoho otevřených setkání pod záštitou pracovních skupin. Mimo to také sbíráme investiční záměry z území, aktivity škol a spolupráce a vytváříme akční plány na následující období.
Tímto bychom rádi poděkovali všem zřizovatelům, ředitelům, pedagogům, i dalším osobám, se kterými spolupracujeme a díky kterým víme, že naše práce má smysl.
A přestože projekt MAP III v listopadu 2023 končí, těšíme se s Vámi na další spolupráci. Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.  Bc. Lucie Osuská

Zemědělci nevědí o jaké dotace přijdou

V sídle zemědělské společnosti AGRO Liboměřice se za účasti hejtmana Martina Netolického a radního pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslava Krčila uskutečnilo setkání regionálních zemědělců s prezidentem Agrární komory ČR Janem Doležalem. Ten společně s radním v rámci své cesty po regionu navštívil také zemědělské podniky v Živanicích, Rosicích a Liboměřicích. Řeč byla především o aktuálních problémech českého zemědělství v souvislosti s novým nastavením Společné zemědělské politiky, dotacích státu a konkurenceschopnosti české rostlinné a živočišné produkce.
„V návaznosti na představený konsolidační balíček mne zajímalo, zda má Agrární komora České republiky informace o tom, jakých dotací se v oblasti zemědělství dotkne avizovaná úspora 10,2 miliardy korun. Bohužel ani samotní zemědělci nemají potřebné informace a na dotazy jim neodpověděl ani ministr zemědělství, ani jeho náměstci. Bohužel vedle změn v nastavení dotací v rámci Společné zemědělské politiky může být omezení státních dotací další házení klacků pod nohy našim zemědělcům, kteří se rozhodně z mého pohledu nedají považovat za agrobarony tak, jak vláda dlouhodobě své kroky obhajuje. Dotčenými totiž jsou i střední podniky - družstva, na kterých ve většině krajů stojí dominantní část produkce,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Obdobně situaci vnímá také radní pro oblast venkova, zemědělství a životního prostředí Miroslav Krčil. „Bohužel z dosavadního vývoje je podle mne patrné, že podpora zemědělců není v poslední době zcela v módě. V našem kraji si ale uvědomujeme, jak je důležité místní podniky a regionální producenty podporovat. A bez ohledu na kroky vlády v tom budeme v našich možnostech pokračovat. Z toho důvodu se snažíme například motivovat provozovatele obecních prodejen k nabídce regionálních potravin a snažíme se je promovat. Není důvod k tomu, aby třeba brambory nebo cibule, ale i další komodity, cestovaly přes půl světa, když si je můžeme a umíme vypěstovat u nás,“ sdělil krajský radní Miroslav Krčil.
V rámci diskuse se zemědělci byla také řeč o neúměrné administrativní zátěži z hlediska podávání žádostí o dotace. Kraj v této souvislosti zvažuje, že by skrze Agrární komoru ČR mohl zemědělcům pomoci. „Uvědomujeme si, že především malé a středně velké podniky nemají aparát, který by mohl zajistit poradenství při získávání dotačních prostředků, a to jak národních, tak evropských. Budeme proto chtít otevřít debatu na téma možné krajské pomoci, a to například prostřednictvím kapacit krajského úřadu nebo finanční podporou pro angažování odborníka ve struktuře Agrární komory,“ nastínil možnou spolupráci hejtman Martin Netolický.

Pardubický kraj seznámil ministra Jurečku s příklady dobré praxe v sociálních službách

Na pozvání radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly zavítal na celodenní návštěvu do Pardubického kraje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. V Tylově domě v Poličce se zúčastnil setkání s poskytovateli sociálních služeb a dále se během dne setkal s lidmi, kteří jsou příkladem dobré praxe nového pojetí některých druhů sociálních služeb. Pardubický kraj se v těchto otázkách inspiruje zkušenostmi v zahraničí a v rámci České republiky je v řadě oblastí průkopníkem nových přístupů.
„Představili jsme panu ministrovi, jaké konkrétní výsledky má transformace pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením i duševním onemocněním, ukázali jsme mu transformovaný dětský domov, kde děti žijí v běžných bytech a rodinném domku, představili mu také přínosy Burzy filantropie pro neziskovky a naše zkušenosti s podporou sociálního podnikání v kraji,“ řekl k programu návštěvy Pavel Šotola. „Zároveň jsme s Marianem Jurečkou debatovali o tom, co by nám usnadnilo a zefektivnilo práci v sociálních službách. Často jsou to administrativní překážky nebo některé již dobou překonané požadavky v legislativě. Také bychom konečně uvítali zákon o sociálním podnikání, který třeba na Slovensku mají už pět let, nebo systémovou podporu vzniku Center duševního zdraví. Problémy vidíme také u služeb působících v oblasti sociálně-zdravotního pomezí, kde není zcela jasné jejich financování a proplácení,“ dodal Pavel Šotola.
Ministr navštívil domek se službou chráněné bydlení v Poličce, který spravuje Centrum sociálních služeb Bystré a přesvědčil se, jak jsou klienti, dříve z ústavů, schopni z velké části samostatného života.
Marian Jurečka se v Tylově domě v Poličce setkal s poskytovateli sociálních služeb v kraji a spolu s vrchní ředitelkou sekce rodinné politiky a sociálních služeb na MPSV Zdislavou Odstrčilovou odpovídali na jejich dotazy.  K připravovaným změnám ministr uvedl: „Potřebujeme udělat v celém systému pořádek a nastavit možnosti, jak dohlédnout na efektivitu vynaložených financí. Zároveň by změny měly  usnadnit sociální práci v terénu.“ Představil také rozjednané novely zákonů, které by mohly platit už v příštím roce, a velké novely s výhledem platnosti od roku 2025. Směřovat budou k víceletému financování a také  k vícezdrojovému financování sociálních služeb. Upravit by se měla i směrná čísla, podle kterých se rozdělují prostředky do sociálních služeb v krajích.
„Transformace sociálních služeb byla dosud na dobrovolném rozhodnutí krajů a měst a iniciativě jednotlivých politiků. Teď zavádíme systematickou podporu tohoto procesu celostátně a chceme motivovat poskytovatele, aby v následujících letech využili podporu z Evropské unie a změnili kvalitu poskytovaných služeb, opouštěli hrady, zámky a velké ústavy ve prospěch komunitního bydlení a péče na míru klientům. V Pardubickém kraji vidíme, jaký má tento postup pozitivní výsledky,“ konstatoval Marian Jurečka.
Dále jeho kroky vedly do sociálního  podniku Květná zahrada, který se zaměřuje na efektivní pomoc a podporu ohrožených a rizikových dětí a jejich rodin, mladých lidí z výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, z výkonu trestu a podobně. Problematika ohrožených dětí se probírala také při návštěvě bytu rodinné skupiny Dětského domova v Poličce.
„Významnou část návštěvy jsme věnovali otázkám duševního zdraví a lidem s duševním onemocněním. Právě ve Svitavách připravuje Oblastní charita Polička vznik dalšího Centra duševního zdraví, v kraji chceme mít v každém okrese jedno. Při nedostatku kapacit psychiatrů a navazujících služeb jsou centra velmi významnou ambulantně-terénní službou s péčí sociální i zdravotní. Pro lidi s chronickým duševním onemocněním, kteří mají v důsledku nemoci sníženou soběstačnost, je v kraji k dispozici neústavní pobytové zařízení Domov na cestě. Pan ministr a jeho tým se přímo v domově mohli seznámit s novými metodami domova v komunitních podmínkách,“ uvedl radní Šotola.