Českotřebovský deník 139/2023 (17.5.)
Českotřebovský deník odstartoval nový pořad: PŘÍMO Z RADNICE

  Nový pořad Českotřebovského deníku, který budeme uvádět ve spolupráci s vedením města pravidelně v jedno nebo dvouměsíčních intervalech zaměřených vždy na konkrétní téma. První pořad je zaměřen na investice města v letošním roce a také na investice do komunikací, chodníků a parkovišť.
Zaměříme se také na to, zda a jak připravovaná modernizace železničního uzlu ovlivní rekonstrukce a opravy městských komunikací.
V prvním premiérovém dílu pořadu má slovo starosta města Zdeněk Řehák V dalším pořadu, který se bude natáčet v červnu se zaměříme na sdílená kola a jejich využití v České Třebové.

Před 30 lety 1993: Mika zahájila v novém závodě na Skalce

Slavnostní zahájení se ovšem konalo již těsně před Vánoci 1992,. Jak jsem nyní našel v záznamech byla zde spousta vzácných hostů včetně starosty města Ing. Zdeňka Langa, ale také zástupce ministerstva obchodu SR Ing. Pilmayer nebo Ing. Rodschl Ghulli náměstek ministra obchodu Tunisu. Při zahájení Ing. L. Balhar vysvětlil soustředit výrobu do závodu v České Třebové. Tehdy měla Mika své provozní jednotky také ve Vamberku a v Praze, obchodní zastoupení v Praze a Bratislavě.  Byl představen sortiment a směr dalšího rozvoje. Rozvoj měl tehdy směřovat do severní Afriky, kde také chtěla zajistit výrobu kosmetiky a čistících přípravků, jednala i o pronájmu hotelu v Tunisu.  Tento směr se ale nenaplnil....
Budova pro Miku byla postavena podle starého projektu rozvoje SOUŽ z 80. let, který počítal ještě s výstavbou školy, nové tělocvičny a bazénu. Mělo sloužit jako uhelna pro kotelnu areálu. Po plynofikaci nebyla potřeba a to ještě nebyla dostavěna. Po roce 1989 však zřizovatel ČSD ztratil zájem na rozvoji školy, pracovalo bez dotací jako samostatná hospodářská jednotka Proto bylo v létě 1992 vypsáni výběrové řízení na využitá haly pro podnikatelské využití. Bylo pět zájemců, vyhrála firma MIKA. Rozvoj firmy se pak ubíral trochu jiným směrem, byly i komplikace. Po 30 letech firma zanikla. (mm)

ČESKOU TŘEBOVOU NAVŠTÍVILO VEDENÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

O tom, že k sobě Česká Třebová a Město Ústí nad Orlicí mají blízko, se může každý přesvědčit pouhým pohledem do mapy. Kromě geografické vazby však obě města spojuje také celá řada společných zájmů a lidských propojení. Důkazem toho je dlouholeté a pravidelná tradice setkávání představitelů obou měst. V úterý 16. května radnici v České Třebové navštívil orlickoústecký starosta Petr Hájek a místostarostové Jiří Preclík, Pavel Svatoš a Matouš Pořícký.
Zásadním tématem jednání bylo mimo jiné nakládání s odpady.
„V současné době je situace v našich městech odlišná. V České Třebové od minulého roku svážíme dům od domu popelnice s tříděným odpadem, zatímco v Ústí nad Orlicí mají zaveden motivační systém. Na naší straně vnímám jako drobnou výhodu, že skládka i kompostárna jsou v rukou městské společnosti. Připravit se ale na plánovaný konec skládkování v roce 2030 budou muset obě města. Proto jsem pana starostu informoval o průběhu jednání z minulého týdne, kdy jsme společně se zástupci Pardubického kraje, Správy železnic a města Svitavy diskutovali o společném postupu v rámci kraje,“ nastínil jedno z témat schůzky starosta Zdeněk Řehák, který rovněž zmínil, že dalším problémem, který se dotýká obou měst, je rušení poboček České pošty.
V Ústí nad Orlicí by avizované rušení mělo postihnou tři pobočky, zatímco v České Třebové se jedná o jednu poštu v lokalitě Parník. Oba starostové v posledních týdnech absolvovali v různých formátech několik jednání, ale ze strany České pošty došlo pouze k dílčím ústupkům. Ty spočívají především ve slibu posílení kapacity poboček, kterých se rušení netýká. Zdeněk Řehák i Petr Hájek tak momentálně čekají na aktualizaci podmínek programu Pošta Partner pro obce s nadějí, že po této změně pravidel bude zapojení jejich měst do partnerského programu dávat ekonomicky smysl.
V rámci společné diskuse došlo i na oblast stavebních investic. „Finanční objem investic našeho města představuje v letošním roce 170 milionů korun a na setkání jsem přiblížil tři nejvýznamnější akce, které byly zahájeny v loňském roce a nyní se blíží k dokončení. Konkrétně se jedná o rekonstrukci obřadní síně na ústecké radnici, přístavbu hasičské zbrojnice SDH Černovír a rekonstrukci budovy městského úřadu, ve které sídlí odbor dopravy a sociálních služeb. Dále jsem informoval o připravované investici Pardubického kraje v areálu bývalé Perly, kterou je výstavba ateliérů Střední škola uměleckoprůmyslová. A ve stručnosti jsem představil revitalizaci parku a bezprostředního okolí Roškotova divadla, což je záměr města, který bude stavebně zahájen na podzim letošního roku,“ upřesnil Petr Hájek, starosta Ústí nad Orlicí.
(Identická tisková zpráva byla zveřejněna na webu města České Třebové i Ústí nad Orlicí)

Vzpomínka na Miladu Gzílovou a na to, jak město získalo dům čp. 11

Na Miladu Gzílovou si vzpomenou jen nejstarší občané města. Znali ji jako manželku pana Josefa Gzíla, spolumajitele firmy Gzíl & Krása, velkoobchod ovocem a zeleninou.  Jako jiné podobné by po nástupu komunistů znárodněn jak podnik, tak dům čp. 11 v Klácelově ulici. Jako každý ukradený majetek neopravován chátral až byl v polovině osmdesátých let prakticky neobyvatelný. Dům byl pak díky několika shodám událostí vybrán pro umístní městského muzea, které v roce 1972 ztratilo havárií ve staré radnici střechu nad hlavou.  Už nebudou pamětníci zinscenovaného procesu v roce 1961, který byl odstartován na základě udání a vedl k zabavení veškerého majetku. Josef Gzíl byl velkým sběratelem obrazů a umění. Rehabilitace se dočkala jen paní Milada Gzílová a to v roce 1990.  Ta se dožila vysokého věku, na podzim roku 1992 krátce před 94. narozeninami zemřela.
Bylo to dobrá a vzácná paní, svědčí o tom nejen velká účast na posledním rozloučení, ale i to, že restitucí neoprávněně odejmutý majetek a dům věnovala městu pro zřízení muzea. To se nakonec podařilo vyplnit až dvacet let po její smrti 29. září 2012.
Je třeba přiznat, že majetek rodině neodebralo město, ale vládní vyhláška a soudní opatření a naopak město již od osmdesátých let, kdy byl dům prázdný, postupně dle možností objekt upravovalo tak, aby zde  mohlo být muzeum zřízeno.
Vše ovšem nešlo tak hladce. Je třeba připomenout i to, že neteř paní Gzílové, paní Ledererová z Poličky darování městu zpochabnila a podala žalobu k soudu.  Přitom se ani nezúčastnila posledního rozloučení ani nepostarala o její pohřeb. Důsledkem bylo dlouhé soudní jednání, které nakonec město vyhrálo. Své si přitom užil správce muzea Jiří Pištora, který se musel všech jednání účastnit jako by to byl on, který působil na Miladu Gzílovou nějakým nátlakem. To vše způsobilo, že se otevření muzea v domě čp. 11 stále odkládala. Budova byla ve spoluvlastnictví s druhým restituentem, kde se podařilo vyjednat výměnu majetku za jiný objekt. Spor s paní Ledererovou však brzdil snahy města dlouhá léta.  
Město se na zřízení muzea přitom stále připravovalo, v zastupitelstvu byl schválen jeho statut. Po nástupu nového vedení města v roce 2002 však získali prioritu jiné  investice a vybudování muzea se stále odsouvalo, i když se podařilo dům získat do majetku města právoplatně.  Připomeňme si při této příležitosti snahu rozšířit mezitím vybudované Kulturní centrum velkodostavbou na Hrdličáku, ve které měla být také městská knihovna a nakonec i městská galerie a městské muzeum. Studii vypracovali v Agrate Brianza. Byla snad až příliš odvážná a takovým záměrů doba prostě nepřeje.
Naštěstí vznikl paralelně v tehdejší kulturní komusi na tehdejší dobu odvážný záměr na dostavbu domu čp. 11, kterou bylo možné spolufinancovat z fodů EU. Tuto možnost se podařilo prosadit zejména díky dobrému  scénáři muzea, který vypracovala před 20 lety  nově instalovaná ředitelka Mgr. Jana Voleská a podpoře poslance Radko Martínka. Muzeum pak bylo v roce 2012 otevřeno a odkaz  paní Milady  Gzílové byl naplněn.Vzpomínám si ale také, jak jsme to v kulturní komisi tehdy v roce 2009 za projevenou "paralelní iniciativu" schytali...
Vzpomeňme tedy na paní Miladu Gzílovou, která díky více než čtyřicetiletému panství komunismu prožila těžký život a přesto zcela nezatrpkla a chtěla, aby město a jeho další generace měly na rodinu Gzílovou cennou památku. Ve sbírkách muzea je také celá restituovaná sbírka rodiny Gzílovy. (mm)

Boj o poštovní pobočky ve Třebové je dlouhodobý 
Co psal Českotřebovský zpravodaj v roce 2009 :  Přijde Česká Třebová o poštu 01?

Důkazem snah České pošty racionalizovat svůj provoz rušením menších poštovních úřadů je i návrh na zrušení poštovního úřadu 01 v Klácelově ulici v pronajatých prostorách od Města. Podobně pošta postupovala i jinde, např. ve Svitavách. Občané s návrhy na zrušení nesouhlasí a obrací se na redakci s žádostí o vysvětlení. Podle slov starosty města již první jednání proběhlo, striktní požadavek na zrušení zatím nebyl dán, je ještě prostor k jednání. Město však těžko bude souhlasit s tím, aby doplácelo poště údajnou ztrátu z jejího provozu. Pošta má výpovědní dobu 6 měsíců, výpověď zatím podána nebyla, ale jak jsme zjistili, tak modernizace vy bavení je pozastavena a vedoucí pošty zatím na žádost ředitele přesluhuje “do zrušení pošty”. Na poště 02 se má zvětšit počet přepážek. Tam by však potřebovala rekonstrukci celá budova, podobně jako v Litomyšli.Zatím je hlavní "nádražní" pošta 02 jako pastouška a její oprava by dále zhodnotila důležité vstupní místo do našeho města, jakým je Bezručovo náměstí. Navíc by celková dispozice této budovy vyžadovala podstatnou změnu. Než se tak stane, budeme jistě budovu "městské" pošty 01 pořád potřebovat. Česká Třebová patří pod oblast Litomyšl, kde se zřejmě postupuje přísněji než např. v oblasti Rychnov nad Kněžnou, kam patři již Ústí n.Orlicí. Tam zatím stále zůstávají dokonce čtyři pošty, stejně jako třeba pošta v Dlouhé Třebové. Zatím.

   

CYKLO GLACENSIS 2023

Region Orlicko – Třebovsko připravuje na dny 19. a 20. května 2023 ve spolupráci se Sdružením obcí Orlicko, DSO Regionem Orlické hory, městy Náchod, Lanškroun, Choceň, Vysoké Mýto, obcí Bačetín a s okresem kladským 21. ročník mezinárodní cyklistické akce CYKLO GLACENSIS 2023. Tato akce zahajuje cykloturistickou sezónu v česko-polském příhraničí a koná se s finanční podporou zúčastněných regionů, Pardubického a Královéhradeckého kraje.
CYKLO GLACENSIS se již mnoho let koná pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka. „Děkuji všem pořadatelům, díky kterým se tato tradiční akce každoročně rozrůstá. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je to vždy skvělá příležitost udělat něco pro svou fyzickou kondici a zároveň se setkat s mnoha dalšími účastníky a přáteli z obou stran hranice. Přijďte si to vyzkoušet.“ Akce se zúčastní 17 týmů startujících v pátek 19. května 2023 z devíti českých a osmi polských měst příhraničních regionů. Z českých měst vyjedou týmy z Bačetína, Brandýsa nad Orlicí, České Třebové, Chocně, Králík, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta a Žamberka. V každém týmu pojede deset a více cyklistů a po různých trasách dojedou do cíle symbolicky v blízkosti česko-polské hranice.
V letošním roce je společným cílem polský Sokolec. Každý cyklista, který se připojí k propagační cyklojízdě, získá na památku tričko s potiskem loga Cyklo Glacensis, názvem startovního města a štítek na kolo s logem akce. Akci od prvního ročníku podporuje také Královéhradecký kraj. „Tato sportovní akce přivádí do pohraničních oblastí našeho kraje cyklistické nadšence a mě těší, že se převážná většina z nich do regionu každý rok vrací. Díky cyklistice, která patří k nejoblíbenějším sportů a v současnosti se těší velkému zájmu, tak pomáháme rozšířit cestovní ruch i do doposud málo známých oblastí. Poděkování patří všem organizátorům již tradiční akce a i nadále mohou počítat s naší podporou,“ řekl hejtman Martin Červíček. V rámci cyklojízdy je na náměstí v Náchodě v 10 hodin připravené setkání cyklistů s náměstkem Pardubického kraje Romanem Línkem a starostou města Náchod Janem Birkem. Po přivítání a pozdravení účastníků vyjedou společně na kolech po běloveské cyklostezce směr Machov. V cíli v areálu Harenda je očekáváno na 250 cyklistů. Od 19 hodin je polskými partnery připraven kulturní a společenský program. Ubytování a stravování je zajištěno v okolních ubytovacích zařízeních. Každý cyklista se účastní na vlastním kole a na vlastní zodpovědnost. Návrat je individuální v průběhu soboty – neděle.

  

Tip na sobotu: Velký bejček pojede do Mladějova a Moravské Třebové

V sobotu 20. května vypraví České dráhy parní vlak mezi Českou Třebovou, Mladějovem na Moravě a Moravskou Třebovou. V jeho čele pojede parní lokomotiva 423.009 „Velký bejček“. V Mladějově budou mít zájemci možnost přestoupit na úzkorozchodný parní vlak Mladějovské průmyslové dráhy, který je v 11:30 vyveze na „měsíční krajinu“ na Hřebči.
Parní vlak Českých drah bude odjíždět z České Třebové v sobotu v 10:30 hod. V Mladějově bude možné přestoupit na úzkorozchodný parní vlak, který pojede po krásné trati loukami a lesy až k bývalému důlnímu areálu na Hřebči. Tam si zájemci prohlídnou část dolu a projdou se po haldách vyvezené hlušiny, které připomínají právě měsíční krajinu. Po návratu do Mladějova si budou moci prohlédnout také zdejší průmyslové muzeum. Kromě Mladějova lze parním vlakem dojet až do Moravské Třebové a navštívit zdejší krásný zámek nebo se projít historickým městem.

Jak udržet talentované lidí v regionu. Zavádění vodíkových pohonů do praxe

Radní Pardubického kraje schválili v květnu deklarace k zapojení regionu do celkem tří mezinárodních projektů, které cílí na podporu výzkumu, vývoje nových technologií či například zavedení vodíkových motorů do praxe.
Prostřednictvím platformy Parádního kraje® a našich dalších iniciativ se snažíme o to, abychom nezaspali, abychom inovovali, pomáhali našim školám, podnikatelům a dalším subjektům ve vývoji nových technologií, jejich zavádění do praxe a aby náš region pokračoval v tradici výroby produktů s vysokou přidanou hodnotou, které nelze snadno duplikovat v montovnách po celém světě,“ uvedl radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr a popisuje, proč je oblast inovací klíčovou pro rozvoj celé republiky: „Pokud chceme být v moderním světě úspěšní, musíme klást důraz právě na vývoj a spolupráci. Být efektivnější, schopnější a nápaditější než konkurence. Mít kvalitu nad kvantitou. Nejenom my v České republice, ale celý euroatlantický prostor. Proto se Pardubický kraj oficiálně přidal do spolupráce v rámci programů REWARD, GH2M a CHEERS4EU. Jejich přínosem bude hlavně to, že naše firmy a výzkumníci budou moci s kolegy ze zahraničí sdílet dobrou praxi, vzdělávat se a společně pracovat na zavádění nových či v České republice méně využívaných technologií, například vodíkového pohonu.“
Auta, vlaky i autobusy s nulovými emisemi díky vodíku?
Využívání vodíkových pohonů v osobní i hromadné dopravě je jedním z velkých plánů do budoucna po celé Evropě. Pardubický kraj se proto zapojuje do projektu GH2M, jehož cílem je urychlení zavádění vodíkové mobility v partnerských regionech. Tohoto cíle se má dosáhnout vzděláváním, osvětou, spoluprací a sdílením dobré praxe mezi výzkumníky, výrobci, dopravními odborníky a zástupci samospráv. „Vodík a jeho využití v dopravě je samozřejmě velké téma do budoucna. Bude se na něj muset brát ohled při výstavbě infrastruktury i plánování tras. Již v minulosti jsme obdrželi nabídky například na vodíkové pohony ve vlacích. My se ale nejprve chceme přesvědčit o ekonomice a výsledcích tohoto technologického řešení v praxi. Proto zapojení do tohoto programu vítám, umožní nám přímo sdílet data a poznatky s regiony, kde již vodíková mobilita funguje, vychytat případné počáteční problémy a případně u nás zavést do praxe funkční, osvědčené řešení. Chceme jít s dobou a se zavedením vodíkové dopravy počítáme ve strategickém plánu, ale nejprve chceme i díky tomuto projektu vědět, co nás reálně čeká. Tedy jednat na základě tvrdých dat a zdravé rozvahy, a ne pouze zelených přání a proklamací,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.
Přilákat a udržet chytré hlavy a ruce v Pardubickém kraji
Cílem evropského programu REWARD, do něhož se samospráva také přihlásila, je udržení talentovaných expertů, kteří pracují v oblastech výzkumu, vývoje a v malých a středních firmách. „Tito lidé jsou páteří ekonomiky. Přináší do regionu kvalifikovanou pracovní sílu, kterou je potřeba udržet a podporovat je v tom, aby u nás žili, pracovali či podnikali. Program REWARDS se proto zaměřuje na analýzu potřeb těchto klíčových profesí, aby na ně mohly samosprávy reagovat. Náplní projektu bude mimo jiné analýza současného stavu, potřeb klíčových profesí, propojení odborných a vysokých škol nebo praktická spolupráce s menšími a středními podniky,“ dodává radní Valtr.
Recyklovat a znovu použít
Program CHEERS4EU cílí na systémovou podporu, výzkum, vývoj a zavedení do praxe nových modelů cirkulární ekonomiky. Oběhové hospodářství je důležitý koncept udržitelného rozvoje. Zabývá se novými způsoby, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí a lidského života pomocí zlepšování efektivity produkce. Více o cirkulární ekonomice najdete například v tomto odkazu.
Žít a pracovat v Parádním kraji!
Všechny zmíněné projekty by měly oficiálně začít na konci letošního roku a budou trvat čtyři roky. Jejich realizaci pro Pardubický kraj bude zajišťovat Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK) a Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK), které jsou součástí iniciativy Parádní kraj®.
Parádní kraj® je oficiální značkou Pardubického kraje zastřešující všechny aktivity samosprávy v oblasti rozvoje a inovací. Zaměřuje se na propojení podnikatelů, firem, výzkumníků, studentů i zástupců obcí v našem regionu. Společně tvoříme budoucnost Parádního Pardubického kraje. Přidejte se k nám! Pokud vás zajímají inovace, nové technologie, SMART řešení či například aktuální dotační programy na podporu regionálního rozvoje a podnikání, navštivte www.paradnikraj.cz, FB @paradnikraj nebo LinkedIn.

Vzpomínka na Ing. Miloslava Balcara

Celý svůj život zasvětil sportu. Začínal jako žáček v parnickém Sokole, později byl oporou volejbalového družstva, v zimě hájil branku hokejového týmu. Byl náruživým příznivcem lyžařského sportu a předsedou lyžařského oddílu TJ Lokomotiva (do roku 1960). Za jeho působení byl postaven lyžařský skokanský můstek pod Habeší a později lyžařská chata.. Už to je dávno co vyhořela....
V lyžařském oddíle a později i ve Ski klubu pomáhal aktivně jako rozhodčí při všech závodech a mezi lyžaři byl velmi oblíben. Jeho nenadálý odchod  v závěru roku 1992 všechny přátele lyžařského sportu zarmoutil.  Zemřel ve věku 69 let.  (OJ)