Českotřebovský deník 147/2023 (25/5)
Nové video Českotřebovského deníku: II. absolventský koncert

Ve středu 24.května 2023 se v Malé scéně konal již druhý Absolventský večer žáků ZUŠ. Slavnostní okamžik ukončení studia prvního nebo i druhého stupně základní umělecké školy prožilo celkem 14 absolventů z celkového počtu 44, kteří letos končí na této škole studia. Na koncertu proběhlo nejdříve šerpování, fotografování a po té poměrně rozsáhlý hodnotný hudební program, který neměl slabinu, neboť zde vystoupili ti, kteří ověřili své schopnosti  v sedmiletém nebo dokonce jedenáctiletém studiu hry na nástroj, v komorní hře a nebo i v orchestrální hře. Všichni přesvědčili, že se na koncert, který byl vyvrcholením jejich dosavadního studia dobře připravili. Před  jejich výkony je třeba smeknout, vše dělají navíc po svém školním vyučování a často vedle dalších volnočasových aktivit. Mají za sebou řadu dalších veřejných vystoupení na besídkách a koncertech, také na soutěžích základních uměleckých škol, ze kterých přivezli mnohé vavříny. Mnozí z absolventů I. stupně budou na škole pokračovat dále a tak škola o jejich docházku a další vystupování na školních akcích či soutěžích nepřijde.
Na koncertu se představili tito absolventi: Štěpánka Petrová příčná flétna, Pavlína Dubská klavír, Tomáš Mikolecký housle, Drahoslava Zahrádková klavír a sólový zpěv, Daniela Hüblová violoncello, Lenka Vaňoučková příčná flétna, Filip Němeček housle, Eva Štěpánová klavír, Šárka Vaňoučková příčná flétna, Václav Beran housle, Tereza Blažková sólový zpěv, Ladislav Hübl trubka, Karel Mužik housle - byl jediným absolventem druhého stupně školy. Program koncertu najdete ZDE
Z koncertu pořídil Českotřebovský deník videozáznam (112 minut), který obsahuje všechna absolventská vystoupení. Navíc je ve zvláštním videu (které najdete ZDE) také záznam ze šerpování, kde jsou také uvedeny medailonky všech absolventů školy. Za týden ve čtvrtek dne 1. června se uskuteční další třetí (a poslední) absolventský večer, na kterém budou slavnostně vyřazeni další  letošní absolventi školy.


SWING + Kajetánek v Javorce  videozáznam koncertU 14/5 

V neděli 14.5. byla v Javorce oslava Dne rodin a vlastně také tradičního Dne matek, ze které již Českotřebovský deník přinesl aktuální reportáž těsně po uskutečnění této slavnosti.  Nyní přinášíme úplný záznam koncertu  dětského pěveckého sboru Kajetánek a jeho sborové přípravky pod vedením sbormistryně Pavly Skopalové (na snímku) a také Velkého swingového orchestru Kulturního centra Česká Třebová, řízeného Milanem Špičákem.
Délka záznamu je více než hodinová, ale jistě dokáže znovu připomenout náladu a atmosféru tohoto  deštivého odpoledne, které současně ukázalo, že přízeň diváků déšť zlomit nedokáže. A tak si nyní můžete pustit videa dvě, první kratší  (najdete ZDE) mělo charakter reportáže, ve které jsme třeba i zpovídali hosta europoslance Tomáše Zdechovského, druhé delší, které nabízíme dnes si všímá výhradně koncertu obou účinkujících těles. Video připravil s odstupem, ale důkladně Libor Vašina.
Odkaz na první video - reportáž  ZDE                                                Odkaz na záznam koncertu ZDE                         

Stavbaři na Kubelkově se činí

PRÁCI ZŘEJMĚ PŘEVZALA DOBRÁ FIRMA, PRACUJE DLE SVÉHO HARMONOGRAMU A JSOU ZA NÍ VIDĚT VÝSLEDKY. DOCELA SE DAŘÍ I INFORMOVAT  ZAINTERESOVANÉ SOUSEDY PŘES INFORMAČNÍ SYSTÉM MĚSTA. OVLIVNĚNÍ OKOLÍ TU JE, ALE JE SNAHA ABY BYLO CO NEJMENŠÍ.

Krytý plavecký bazén zve a informuje


Autovrak z ulice V Lukách po 11 měsících zmizel

Bylo to auto se slovenskou značkou zaparkované za ohrazeným stáním kontejnerů někdy od loňského léta, asi od června nebo července. To tam ještě nebyla kolem kontejnerů ani v létě budovaná ohrádka.Na autě se střídaly výzvy k odstranění, ale nikdo na ně nereflektoval. Auta si nikdo nevšímal vydrželo zde přes zimu. Někdo od něho pak ukradl slovenské státní poznávací značky.   Říkal jsem si:  jsme proti tomu opravdu bezmocní? Co kdyby takové "auto" parkovalo před radnicí? Také bychom deset měsíců čekali na odstranění?   Už je ale vše vyřešeno, asi před týdnem auto zmizelo. A tak mužeme porovnat fotky loni v červnu a nyní. Nikomu se po autovraku nestýská, pozemek je ještě od  nakládání rozrytý, potřeboval by upravit.... (mm)

Víte kde je Vápenný Podol? 

Vápenný Podol proslul v minulosti především bývalými lázněmi. Léčivý pramen byl znám již od konce 16. století. Voda měla léčivý účinek na choroby kloubů, svalů, očí, nemocí jater a žaludku. Krajina kolem Vápenného Podolu lákala v minulosti k pobytu mnoho známých osobností včetně Václava Klimenta Klicpery, Jaroslava Vrchlického, Svatopluka Čecha či Stanislava Kostky Neumanna. Lázně fungovaly až do počátku druhé světové války, kdy došlo při těžbě vápence k přestřelení pramenu a následně zániku lázeňských domů. V době největšího rozkvětu žilo v obci až 2500 lidí. Po konci lázní a utlumení těžby nastal odliv obyvatel.
V této obci hejtman Pardubického kraje Martin Netolický řešil se starostou Čeňkem Kalinou, místostarostou Ondrejem Balogem a krajskou a obecní zastupitelkou Lenkou Martínkovou Španihelovou aktuální rozvojové plány obce, ve které se po loňských komunálních volbách kompletně vyměnilo vedení.
„Vápenným Podolem prochází silnice II/341 z Heřmanova Městce směrem na Seč a je využívána nejen turisty, ale ve velké míře také kamiony z nedaleké cementárny v Prachovicích. Z důvodu zvýšení bezpečnosti přecházejících dětí z autobusové zastávky budeme chtít nechat prověřit možnost umístění přechodu pro chodce, čímž by mělo dojít také ke snížení rychlosti projíždějících vozidel, která především ze směru od Seče najíždějí do obce poměrně rychle,“ řekl hejtman Martin Netolický, který s vedením obce řešil také problematiku nedostatečného mobilního signálu, opravu dětského hřiště či vybudování pergoly v blízkosti obecního úřadu.
Jedním z velkých připravovaných projektů je také záchrana historické 150 let staré vápenky, která je od roku 1958 kulturní památkou. „V rámci našich dotačních programů jsme obci přispěli 150 tisíc korun na projektovou dokumentaci, na základě které bude obec řešit další postup pro rekonstrukci objektu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.  Řeč byla také o protipovodňových opatřeních na Podolském potoce, který v obci při povodních v roce 2020 způsobil velké škody. Jednou ze zajímavostí obce je nyní mimo jiné to, že zde žije a trénuje kůň Talent, který v roce 2021 zvítězil ve Velké pardubické.


Ústecká 21 nabízí opět pěknou podívanou 

O víkendu opět v Ústí nad Orlicí zaburácejí motory závodních speciálů, silnice na Andrlův chlum se stane 27. a 28. května dějištěm 66. a 67. ročníku tradičního automobilového závodu do vrchu Ústecká 21, memoriál Miroslava Urbana 2023. Diváci se mohou těšit na soudobé i historické závodní speciály, a bude na co se dívat, přihlášeno je přes 100 jezdců. Tréninky a závodní jízdy začínají po oba dva dny v 9 a 13 hodin.
Ústecká 21 je zařazen do seriálu Mistrovství České republiky v závodech do vrchu soudobých automobilů, Mistrovství České republiky v závodech do vrchu historických vozů, Česká trofej ZAV, Mistrovství Slovenské republiky v závodech do vrchu soudobých automobilů a Mistrovství Slovenské republiky v závodech do vrchu historických automobilů.


Festival ZUŠ OPEN byl také v Ústí nad Orlicí 

Ve čtvrtek 25. května se akce uskutečnila na veřejném prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicís názvem  "Mezi sloupy".  Hlavním smyslem celonárodní akce ZUŠ OPEN, do které se zapojují školy z celé republiky, je vyzdvihnout unikátní systém základních uměleckých škol, který vychovává nejenom profesionály, ale hlavně také publikum, které je vnímavé, které už si to samo zkusilo. Díky tomu se zvyšuje kulturnost celého národa. Základní umělecké školy však působí nejenom jako vzdělávací centra v oboru umění, ale také jako takové malé kulturní agentury. Spolupracují s jinými soubory, orchestry a rodiči. Akce ZUŠ OPEN se stává kulturní událostí roku s největším počtem zapojených účinkujících.
Obdobná akce se koná opakovaně také v České Třebové. Uskuteční se 3. června od 14 hodin v hudebním pavilonu Antonína Bennewitze v parku Javorka