Českotřebovský deník 134/2023 (13/5) 

CENY MĚSTA KOHOUT ZA ROK 2022
A CENY STAROSTY MĚSTA UDĚLENY

V pátek 12. května proběhl ve velkém sále Kulturního centra Česká Třebová ceremoniál při příležitosti předávání cen města za rok 2022. Od založení této tradice za starosty Jiřího Páska v roce 1998 se tato slavnost konala po pětadvacáté. 
Celým večer provázela moderátorská dvojice Miroslav Konvalina a Zuzana Kupková. O doprovodný program se postaral "Folklórny súbor Jánošík" z partnerského města Svit.  Folklórní soubor Jánošík je amatérské umělecké těleso s dlouholetou tradicí. Vznikl koncem roku 1956 spojením taneční a pěvecké složky, která existovala již od roku 1954. Soubor  se zaměřuje hlavně na scénické zpracování folklóru, repertoár je složen z tanců a písní z Horehroní, Pohroní, Magury, Spiše, Zemplína, Liptova a Šariše. Soubor zachovává a prezentuje také různé lidové tradice fašanky, velikonoční zvyky stavění májů nebo vánoční koledy. Folklórní soubor Jánošík  patří mezi nejstarší folklorní tělesa na Slovensku.
Cenu města, kterou uděluje českotřebovské zastupitelstvo za mimořádné počiny v roce předešlém, si ze slavnostního ceremoniálu odnášelo šest laureátů. Starosta města udělil svoji cenu za celoživotní přínos dvěma osobnostem.
Slavnostního večera se  zúčastnili delegace partnerských měst Svit vedená primátorkou města Ing. Dášou Vojsovičovou,  Tomasz Frischmann, burmistrz města Olawa  a dále pan Adam Rams, prezydent polského města Knurow, který je v této funkci v čele města již od roku 2002! Město Knurow je od roku 2000 partnerským městem slovenského Svitu. Díky tomu udržuje dobré kontakty také Česká Třebová. Nejdříve se zástupci měst setkávali ve Svitu na společných akcích, v posledních letech  probíhají  vzájemné návštěvy a kulturní výměna mezi Českou Třebovou a Knurowem. Účast pana Adama Ramse v České Třebové je tedy logickým pokračováním zavedené mezinárodní spolupráce. Při slavnostním zahájení večera také přednesl prezydent miasta Knurow srozumitelný a přátelsky zaměřený projev.
Ceny města jsou obdobně jako v předchozích letech tradiční keramické artefakty z Šichovy dílny, mají vysokou uměleckou úroveň. po celých 25 let udělování ceny Kohout  se jejich podoba mění minimálně. Bylo by také dobré napsat, že iniciativa k zavedení cen města vzešla od Karla Kubišty a starosta Jiří Pásek tento podnět vzal za svůj a prosadil v radě města.  Od stejného roku prosadil Karel Kubišta také vydávání českotřebovské ročenky, po vzniku České Třebové jako sídla ORP přejmenované na "Ročenku Českotřebovsko".  I zde byl letos její 25. ročník, žel zřejmě poslední, nové vedení města nemá na dalším pokračování zájem.
Všem oceněným přeji při jejich úsilí o zkvalitnění života v našem městě a šíření jeho dobrého jména mnoho zdaru i potřebného zdraví a štěstí. Žádná soška, pamětní list ani květina nedokáže plně vyjádřit náš vděk, který vůči vaší činnosti cítíme,“ uvedl při příležitosti zahájení slavnostního večera starosta Zdeněk Řehák. 
Marek Trejtnar byl oceněn za organizaci jednoho z největších streetballových turnajů v ČR, v roce 2022 se uskutečnil jeho již 25. ročník. 
Josef Škrkoň získal ocenění za svoji dlouhodobou podnikatelskou činnost a zásluhy o rozvoj města.
Hana Bartošová si ze slavnostního večera ocenění odnesla za svoji činnost pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ a dlouholetou brigádní činnost v pečovatelské službě Petrklíč.
Pro Vás od nás, z. s byl jediným oceněným kolektivem letošní ceremonie. Cenu města si jeho členové zasloužili za organizaci hudebního festivalu Dozvuky léta, který od roku 2021 pořádají na začátku školního roku v prostorách fotbalového stadionu.
Šárka Stolínová byla oceněna za své mimořádné sportovní výsledky v plavání v roce 2022. 
Matyáš Maršík získal ocenění za mimořádné sportovní výsledky v tenise v roce 2022. 
Marta Demelová si u příležitosti svého významného jubilea odnesla z kulturního centra, jehož prostory ze svého působení důvěrně zná, cenu starosty města za svůj celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění.
Stanislav Beneš byl oceněn Cenou starosty města in memoriam za své celoživotní zásluhy v oblasti školství. Dlouholetý ředitel ZŠ Ústecká byl oceněn in memoriam, zemřel v pondělí 6. února letošního roku.
Videomedailonky oceněných jsou zveřejněny na webové stránce města https://www.ceska-trebova.cz

Po slavnostním večeru se v malém sále Kulturního centra konal raut pro pozvané účastníky, oceněné a jejich partnery, také pro hosty ze slovenského Svitu, soubor Jánošík atd. Večer měl slavnostní a přátelskou atmosféru, dobrou návštěvnost, i když byl bez profesionálních moderátorských hvězd první třídy a profesionálních pozvaných souborů  objednaných někdy i více než za sto tisíc korun (i když i cena letošního objednaného rautu dosáhla sedmdesáti tisíc korun). Z emeritních starostů města se slavnostního večera zúčastnila pouze Mgr. Magdaléna Peterková.
Ceny města Česká Třebová jsou udělovány na základě statutu schváleného zastupitelstvem města v roce 2021. Návrhy na ocenění projednávaní  např. sportovní a kulturní komise ale také občané města za základě výzvy, kterou vyhlašuje v na webu města a Českotřebovském zpravodaji odbor školství  MěÚ. Návrhy posuzuje následně rada města, která vybere oceněné osobnosti a kolektivy.  Podle dříve platného statutu  byly všechny návrhy pouze z kulturní a sportovní komise. V současné podobě je tedy spektrum oceňovaných osobností a kolektivů širší.   (mm)

Připomeňme si ještě, že v loňském roce zajistil velmi dobře kulturní program na stejné slavnosti spojené s předáváním cen města taneční orchestr Základní umělecké školy Česká Třebová pod vedením Milana Špičáka.  Z loňského slavnostního večera můžeme poskytnout také 54 minut dlouhý videozáznam, který měl velký počet shlédnutí. Program tanečního orchestru zušky se loni 13. 5. 2022 se hodně líbil. Stojí za to si tento večer připomenout a prožít znovu. Nakonec posuďte sami, rozdílů mezi loňským a letošním večer bylo více. Ale ono to nikdy nemůže být a nebude stejné. 
Letos Českotřebovský deník video nepořizoval, město si platí svoje vlastní mediální dodavatele. Naše práce by byla sice zdarma, ale zřejmě zbytečná - zájem o vystoupení amatérského folklorního souboru by asi nebyl velký. A kdo by chtěl dělat zbytečnou práci, že... Odkaz na loňské video nejdete ZDE