Javorka plná dětí - připomněli jsme si DEN ZEMĚ

Celoměstská oslava Dne Země probíhá v Javorce začátkem května již opakovaně několik let. Je to dobrá myšlenka a náš udržovaný městský park byl opět velmi vhodným prostředím pro takovou oslavu.  Základem dění v Javorce byla soutěž spojená s plněním úkolů, které školáci českotřebovských základních, ale i mateřských škol včetně žáků nižšího gymnázia  vzali velmi vážně a během akce se dozvěděli mnoho zajímavého, ale i poučeného z oblasti ochrany přírody nebo třeba také likvidace odpadů. Město má navázán důmyslný způsob spolupráce odboru životního prostředí se se spolky a zájmovými sdruženími z České Třebové i okolí. jde o skutečně masovou akci, ale velmi vydařenou. Pomohlo i počasí. Připomeňme, že dříve byly podobné akce pořádány  na Starém náměstí, nyní je Javorka již řadu let skutečně tím nejlepším místem pro oslavu Dne Země. Českotřebovský deník tentokrát video nenatáčel, máme však aktuální fotoreportáž.