Městské muzeum Česká Třebová v červnu 2023              


 
Stálé expozice: Dopravní křižovatky

Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí 8 – 18 hodin
 
SEMINÁŘE

Seminář pro začínající rodopisce                                                                                                
Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů. Seminář probíhá první úterý v měsíci. Setkání se uskuteční v úterý 6. června 2023 od 17 hodin, tentokrát na téma Zkratky a značky,
4. část. Lektor: Mgr. Jana Voleská, cena: 30 Kč
 
Seminář o železnici se v červnu výjimečně neuskuteční                                                                                                                       
 
Seminář pro pamětníky staré České Třebové                                                                 
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci.
Setkání se uskuteční v úterý 27. června 2023 od 17 hodin, tentokrát na téma Průvody a oslavy v ČeskéTřebové.
Lektor: Martin Šebela, cena: 30 Kč
 
KROUŽEK PRO DĚTI

Muzejní kroužek Po stopách pračlověka probíhá každé úterý. Vhodný pro děti od 1. – 5. třídy ZŠ, registrace není nutná. Setkání se uskuteční v těchto termínech:  
6. června 2023 od 15 hodin na téma Štítová hradba
13. června 2023 od 15 hodin na téma Hry dávných věků I
20. června 2023 od 15 hodin na téma Hry dávných věků II
27. června 2023 od 15 hodin na téma Rozloučení s pračlověkem
 
Lektor: Mgr. Lucie Maršálková, cena: 30 Kč
 
VÝSTAVA Ach, ty ženy!

Výstava potrvá do neděle 4. června 2023
Výstava pořádaná ve spolupráci se Sládečkovým muzeem v Kladně o ženách (nejen) pro ženy. Výstava nabídne pohled na ženu přelomu 19. a 20. století, její výchovu, manželský život, prožívání mateřství, úlohu v domácnosti nebo trávení volného času.
Pro školy je možné objednat doprovodný program.
 
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY Stopa. Vyřeš zločin!  

Čtvrtek 15. června 2023 od 17 hodin
Na návštěvníky tentokrát v muzeu čeká fiktivní kriminální případ, který mohou sami vyřešit a odhalit pachatele. Zároveň se zábavnou formou seznámí s moderními metodami vyšetřování i dějinami kriminalistiky.  Unikátní interaktivní výstava věnovaná vědeckým metodám v kriminalistice je zapůjčena z Mendelova muzea Masarykovy univerzity. Vhodné pro děti a hravé dospělé!
Výstava potrvá do neděle 3. září 2023
 
AKCE Fenomén Švabinský

Připomeňte si s námi v pátek 16. června 2023 v České Třebové a v Kozlově 150. výročí narození Maxe Švabinského!
10 – 13 hodin: pásmo příspěvků o životě a díle M. Švabinského (koná se v muzeu, příspěvky budou streamovány přes platformu YouTube, kanál MMČT)
15 – 19 hodin: kulturní program v Kozlově
Více informací na samostatných plakátech a na www.mmct.cz
 
DETEKTIVNÍ HRA PRO DĚTI Po stopách zločinu

Pátek 30. června 2023, průběžný start od 16 do 19 hodin
Dobrodružná hra pro děti s kriminální zápletkou začíná v muzeu a odtud detektivy a jejich pomocníky zavede do parku Na Zámostí a jeho okolí
Začátek: na recepci muzea, časová náročnost cca 60 min.
Startovné: 50 Kč/dítě (doprovod zdarma), registrace není nutná
Hra je vhodná pro děti od 1. stupně ZŠ (mladší děti dle uvážení rodičů)
Skupinky hráčů se budou pohybovat samostatně, proto musí být děti v doprovodu rodičů nebo jiné odpovědné osoby
Pořadatel si vyhrazuje právo akci v případě nepříznivého počasí zrušit (oznámení o konání/nekonání hry bude uveřejněno ve 12 hodin na fb muzea)
 
CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ

Otvírací doba:
červen – srpen: denně mimo pondělí 9 – 17 hodin
září – říjen: soboty, neděle a svátky 12 – 16 hodin

Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová, tel. recepce 465 322 634, tel. kancelář 465 534 516, www.mmct.cz, https://www.facebook.com/mmctcz

Fenomén Švabinský

Pátek 16. června 2023
Program dopoledního semináře v muzeu určený široké veřejnosti
 
10:00 Zahájení
10:05   Mgr. Martin Janák, Muzeum Kroměřížska:
Max Švabinský a Kroměříž
10:20   Mgr. Markéta Mercová, Ph.D., Muzeum Kroměřížska:
Umělec a město –  Max Švabinský a   Kroměříž
10:40  Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice:
Jak východní Čechy ke Švabinskému přišly aneb o železnici 19. století v sociálním kontextu
10:55   PhDr. Blanka Stehlíková:
Max Švabinský a jeho grafická speciálka
11:10   Mgr. Miroslava Šudomová, Památník písemnictví na Moravě:
Max Švabinský a literární inspirace
 
11:25 – 11:35 přestávka  
 
11:35   Mgr. Veronika Hulíková, Národní galerie v Praze:
Max Švabinský a Josef Mánes  
11: 50  Mgr. Markéta Kroupová, Severočeské muzeum v Liberci:
Poeta a rozkošník. Krásy těla a krajiny v grafickém díle Maxe Švabinského
12:05   Mgr. Alice Němcová, Ph.D. Národní galerie v Praze:
Ateliér jako sebeprezentace umělce
12:25   Mgr. Jana Orlíková:
Raná a pozdní tvorba Maxe Švabinského
12:40   Akad. mal. Jiří Látal:
Restaurování štítu Chaloupky Maxe Švabinského
 
13:00   Doc. Monika Holá, Ph.D., Centrum Bohuslava Martinů, Městské muzeum a galerie Polička:
Motýli a rajky. Cyklus klavírních skladeb Bohuslava Martinů inspirovaný sbírkou Maxe Švabinského
 
Po ukončení semináře se pro zájemce uskuteční neformální vystoupení Mgr. Jany Voleské z Městského muzea Česká Třebová na téma Kdo byl otec Maxe Švabinského?
 
Vstupné 30,- Kč
 
(Přednášky budou streamovány přes platformu YouTube, kanál MMČT)
 
 
Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová, tel. recepce 465 322 634, tel. kancelář 465 534 516, www.mmct.cz, https://www.facebook.com/mmctcz