Skoro zapomenutý příběh Františka Maška z Parníka     

Dnes si připomeneme téměř zapomenutý příběh Františka Maška z Parníka, který několik dní před koncem války padl v boji s nacisty.

František Mašek se narodil 1. března 1921 v Husově ulici čp. 179 v Parníku. Po vystudování průmyslové školy v Litomyšli pracoval jako úředník ve vsetínské zbrojovce.

V kritický den 5. května 1945 se František Mašek nacházel v Sobíňově u Ždírce nad Doubravou, kde byl v lese na Bílku vojenský muniční sklad používaný Němci, kde také pracovali čeští civilisté. Dopoledne 5. května 1945 byl tento sklad bez boje obsazen partyzány druhé čety brigády Mistra Jana Husa a mnoha civilisty z okolí. Sklad převzal nadporučík Karel Pohanka, který byl velitelem objektu do roku 1939. Zbraně se tak dostaly do rukou jak bývalých vojáků, tak i obyčejných civilistů. Mezi nimi se pak na Bílku rozšířila zpráva, že Němci v Krucemburku a ve Žďírci vraždí obyvatelstvo. Proto se odpoledne vypravilo do Ždírce nad Doubravou na třech nákladních automobilech několik desítek čerstvě vyzbrojených povstalců odzbrojovat Němce. U železničního přejezdu se je pokusila zastavit partyzánská hlídka, která je varovala před postupující německou kolonou. Auta ale jela dál.

Naneštěstí však ještě před Ždírcem, narazili na tuto německou kolonu jednotek Wehrmachtu a Einsatzgruppen SS ustupující od Olomouce. Když Emil Dvořák, který celé akci velel, kolonu uviděl, vydal rozkaz nestřílet a pokusil se o vyjednávání. Zřejmě nešťastnou náhodou však vyšel z některé pušky výstřel. Němci se okamžitě rozvinuli do široké rojnice a zahájili palbu. Došlo k přestřelce, ve které přesila německých jednotek české povstalce doslova rozstřílela a dobyla muniční sklad zpět. V tomto boji bylo zabito 31 povstalců, mezi kterými byl také František Mašek. Všichni zajatci byli ubiti nebo zastřeleni, mnozí krutě mučeni. Kolik německých vojáků padlo se neví. Karel Pohanka a další velitelé si museli vykopat hrob, poté byli zbiti a zastřeleni.

Oběti této akce byly převezeny do Žďírce, kde na pile byly stlučeny provizorní rakve z neohoblovaných prken, do kterých byli padlí uloženi a na valníku taženém koňmi odvezeni do Krucemburku. Odtud pak byly ostatky mrtvých převezeny do společného hrobu v Sopotech, nebo do míst svého bydliště. František Mašek byl pohřben 29. května 1945 na parnickém hřbitově. František Mašek je uveden se svými spolubojovníky na pomníku, který se nachází mezi Sobíňovem a Ždírcem asi 400 m za přejezdem. Uveden je zde jako Maška F. V České Třebové na žádném válečném pomníku ale uveden není.

Vladimír Hampl ml.

Podcast Městského muzea v České Třebové:
https://open.spotify.com/episode/5mg3iSOGwg1w73h944izLQ...