Opomenuté výročí                                 
Bez jakékoliv pozornosti přešlo jedno výročí na dobu převratné změny na železnici, konkrétně s vlivem na Českou Třebovou. V únoru 1958, tedy před 65 léty provedl jeden z prvních strojvedoucích s licencí pro elektrické lokomotivy pan Karel Vaňous z Lokomotivního depa Česká Třebová vůbec první jízdu s elektrickou lokomotivou. Byl tak prvním strojvedoucím, který pro LD Česká Třebová zahájil novou etapu provozu tohoto depa. Ten výkon byl postrk nákladnímu vlaku ze Zámrsku do Dlouhé Třebové. Do té doby bylo depo v České Třebové až na několik motorových vozů, hlavně depem s parním provozem.
Elektrifikace hlavní trati z Prahy do České Třebové a do Olomouce byla na konci 50.let minulého století převratná věc. Dnes bereme provoz elektrických lokomotiv jako samozřejmost. Elektrifikace byla výzvou pro celé depo, měla vliv nejen na strojvedoucí, ale na dílenské zaměstnance, všichni se za pochodu museli učit nové postupy práce a dbát na bezpečnost. Nová technika přinesla právě také nebezpečí úrazů elektrickým proudem při nedodržení bezpečnostních předpisů, které se rovněž vyvíjely. První vlak s elektrickými lokomotivami přijel do České Třebové 7.11.1957. Ale elektrifikace nebyla zcela dokončena, měla mnoho technických i stavebních problémů. V České Třebové prošlo z počátku prvních 9 strojvedoucích školením a zkouškami na elektrické lokomotivy. Ty první přišly do České Třebové v průběhu roku 1958 a jednalo se o stroje E 499.0, které vyráběla továrna Škoda v Plzni, v té době se však jmenovala poplatně tehdejší době: Závody Vladimíra Iljiče Lenina v Plzni (ZVIL). Ani znak Škodových závodů, okřídlený šíp v kruhu nebyl na lokomotivách té doby zachován, ZVIL měly svůj znak, ozubené kolo s rudou hvězdou.
K 1.1.1959 bylo v LD Česká Třebová evidováno celkem 17 lokomotiv řady E 499.0. Opomenuté výročí není oslavou konkrétního strojvedoucího a jeho kolegů, kteří překonali zaběhnuté stereotypy a měli odvahu přejít na novou techniku. Je to hlavně připomenutí zahájení skutečného elektrického provozu přes Českou Třebovou a příchodu prvních elektrických lokomotiv. Možná je dobré připomenout, že lokomotivy řady E 499.0 depa Česká Třebová v různých počtech kusů byly nasazovány na výkony depa plných 20 let. Poslední lokomotiva E 499.0013 opustila Českou Třebovou v roce 1980. Její cesta však byla poslední, vedla do kovošrotu. Její kolegyně měly více štěstí, sloužily další roky pro ČSD, ČD i ŽSR a některé z nich existují dodnes.
Na letošní rok připadá ještě jedno výročí v rámci elektrického provozu na naší železnici. Je to 70.let od vyrobení první lokomotivy řady E 499.0. V přípravě jsou oslavy, připomenutí tohoto výročí a setkání lokomotiv této řady, které se do dnešních dnů zachovaly, buď jako historická vozidla, ale i do dnes provozní u několika dopravců, kteří tyto „babičky“ doposud provozují. K výročí se připravuje také publikace, ve které bude i kapitola o nasazení lokomotiv E 499.0 pod LD Česká Třebová.
Pavel Stejskal
Obrázek jedné z lokomotiv E 499.0 v České Třebové pod Herzánovým mostem, který byl snesen v roce 1960. Obrázek byl na titulní straně časopisu Železničář.