Přednáška Ing. Františka Palíka v DKV Česká Třebová  


Ve velké zasedací místnosti DKV Česká Třebová se dne 3.5.2023 uskutečnila přednáška Ing. Františka Palika o jeho životní dráze jako konstruktéra lokomotivky Škoda Plzeň. Přednáška byla doplněna promítáním obrázků z jeho knihy vzpomínek, kterou počátkem letošního roku vydalo nakladatelství C Press.

Pan inženýr Palík v přednášce shrnul své působení v naší největší lokomotivce Škoda Plzeň, kde působil od roku 1958 nejprve jako řadový konstruktér a vypracoval se na konci své kariéry na technického ředitele lokomotivky. Své vyprávění doplnil o různé historky z cest po celém světě, kde byl zájem o lokomotivy ze Škodovky, kde dojednával kontrakty a smlouvy. Na jeho rýsovacím prkně vznikly mnohé elektrické lokomotivy nejen pro ČSD, ale i na export a podílel se na mnoha zlepšovacích i patentových záležitostech v rámci výroby elektrických lokomotiv.

K samotné České Třebové má kladný vztah, má zde četné přátele a zde na tehdejší Průmyslové škole začala jeho úspěšná kariéra předního konstruktéra našich lokomotiv. Přednáška byla velice zajímavá a zúčastnily se jí dvě desítky pozorných posluchačů. Na konci přednášky proběhla autogramiáda knihy „Vzpomínky konstruktéra lokomotiv Škoda“. Škoda jen, že propagace byla pouze v DKV Česká Třebová a nebyla nijak prezentovaná širší veřejnosti. Určitě by se v České Třebové našlo mnoho dalších zájemců o zajímavé vyprávění o konstrukčních pracích na lokomotivách, z nichž některé jezdily, nebo dosud jezdí po českých kolejích. Beseda tak mohla proběhnout přímo ve městě, např. v Městském muzeu v tamní zasedací místnosti.