Úprava vstupního areálu základní školy Habrmanova 
Pokus o objektivní informaci, tedy uvedení na pravou míru

Účelem tohoto textu je informovat, nejde o žádný PR článek.  Právě takový charakter měl bohužel text zveřejněný na městském webu a městské FB stránce, ve kterém byly podány některé informace zkreslené a bylo spleteno více věcí dohromady. Bohužel to není první případ. Zdá se mi, jako by se měl tento způsob prezentace stát pravidlem. Nevím, zda byly uvedené "nepřesnosti" uvedeny cíleně, nebo jen tak mimochodem "ze zvyku". Po zveřejnění jsem byl dotázán,  zda bych neměl zřídit po vzoru Jirotkova Saturnina "Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru", neboť by stálo za to komentovat i jiné zveřejněné "příběhy".  Prostě se zřejmě v našem městě mění informovanost za politiku a opravdu nevím proč.

V našem případě jde o I. etapu akce „Úpravy nástupního prostoru Základní školy Česká Třebová, Habrmanova  ulice, která měla navazovat na rekonstrukci ZŠ Habrmanova, prováděné s dotací SFŽP. Dalším podnětem byla i potřeba připravit důstojný prostor před památníkem obětem II. světové války, který vykazoval velké závady. Lze to usuzovat z fotografie ze Dne veteránů 2017.

Zateplení a další rekonstrukce ZŠ Habrmanova bylo ukončena v roce 2019. Již tento rok byl městskému architektovi Martinu Hájkovi vedením města zadán úkol připravit projekt na pokračování akce ve vstupním prostoru školy. V roce 2020 byl připravený projekt posouzen v komisi městského architekta a připraven k zadání. Vzhledem k tomu, že v roce 2021 se na této škole realizovala další připravená osmimilionová investice (podložená dotací) do  úprav školní kuchyně a jídelny včetně vzduchotechniky a klimatizace, byl projekt zařazen k realizaci v roce 2022. Zatím byla provedena v r. 2021 jen výměna zahradních obrubníků  u památníku, akci provedlo RYDO v ceně 24210 Kč bez DPH.  Výběrové řízení  na realizaci I. etapu úprav vstupního prostru, zahrnující stavební bylo zadáno v dubnu 2022 V zadání na webu e-zak ceska-třebová je uveden dále uvedený projekt  (po klinutí se zvětší do nového rámce):
 
Do soutěže o tuto veřejnou zakázku se přihlásili dva dodavatelé, komise vybrala jako nejvhodnější nabídku společnosti RYDO, s.r.o.  Smlouva o dílo pak byla se společností RYDO uzavřena 27. 6. 2022  v hodnotě 2 018 590 Kč včetně DPH mezi starostkou města Magdalénou Peterkovou  a jednatelem společnosti Jaroslavem Novákem. Protože původní stanovený termín dokončení, který byl 29.8. 2022 nemohla firma splnit, byla učiněna dohoda, podle které bude práce provedena v letním období dalšího roku 2023 tak, aby nebyl žákům školy ve školním roce ztížen vstup do školy. V zimním období mimo vegetační dobu pak již  byly provedeny nezbytné zásahy do zeleně. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že celou akci od záměru přes projekt, výběr zhotovitele a podpis smlouvy zajistilo již minulé vedení města.
Proto se mi zdá nefér, pokud nynější vedení města publikuje článek, ve kterém je doslova napsáno, že "Projekt jsme částečně převzali od předchozího vedení radnice, které se otázkou zvelebení tohoto prostoru zabývalo..." A sledující to nevědí a tak tleskají, vlastně "lajkují", i když pravda je jinde. Proč ale neukázat jak jsme dobří, co všechno zvládneme!
Takový je život. Právě v tom je ta politika, založená na PR propagaci. Je to tedy  jako ve filmu "Vypuštěný a rozpuštěný", kdy vše k vyřešení záhady zmizelého továrníka Bierhanzla vypátral inspektor Trachta (s praktikantem Hlaváčkem), aby pak byl v novinách publikován čerstvě povýšený nadřízený inspektor Klečka, který na případu ani nehnul prstem.  Nebo ne? 
Podobný text bude jistě publikován i v tištěném vydání Českotřebovského zpravodaje. Považuji za zásadní, aby do něho byla tato formulace upravena.
Ještě jednu poznámku: Při přípravě zmizela z prostoru velmi pěkná borovice, která byla nejkrásnějším vánočním stromem v České Třebové! Zatímco s hlasitou propagací zachraňujeme  poškozenou lípu svobody v Husově ulici na Parníku, tak tady zcela potichu zmizel  strom hodný obdivu! Opravdu to muselo být? Jak vypadala loni o adventu se můžeme podívat na fotografii. Letos tam o adventu už nebude!.
A nyní k připravované
druhé etapě:
Druhá etapa bude jako samostatná investice, která musí být nejdříve schválena a vložena do městského rozpočtu. Zřejmě se tak stane na červnovém jednání zastupitelstva města. Druhá etapa je v textu na webu města také stručně popsána, myslím ovšem že s  nejasnostmi: .Nezdá se mi, že  by rámci ní by mělo dojít ke zbudování zpevněné plochy pro ukládání kol u budovy prvního stupně. Když si prohlédnete výše uvedený projekt první etapy, tak tam stojany pro kola u budovy I. stupně uvedeny jsou, stejně jako veřejné osvětlení a to jak stožárové, tak zemní v prostoru před památníkem obětem války   Má - li tedy jít jen o další chodník  mezi budovou druhého stupně a školní jídelnou, bude to další chodník vedle (uličního) chodníku, vesměs tedy zbytečný, kde bude chodcům navíc vadit nově zasázená zeleň (viz plánek I. etapy). Rozumím potřebě obnovit mobiliář, který byl pro 2. etapu plánován i dříve. I tak se divím částce 2,2 miliony korun. Jako bychom neměli potřebu investovat do chodníků jinde. Podívejte se prosím na chodník kolem Nového náměstí a nejen tam . Milan Mikolecký