Frekvence dopravy na silnicích na Českotřebovsku
Měření intenzit dopravy se provádí periodicky po pěti letech. Poslední měření intenzit dopravy provádělo ŘSD v roce 2020/21. Byla to léta covidu, který ovlivnit dění ve společnosti a tedy i na silnicích a rozhodně ke zvýšení frekvence dopravy nepřispěl. však také toho roku významně poklesla také dopravní nehodovost. Výsledky měření intenzit doprav jsou soustředěny na webu ŘSD. Vypočítané hodnoty jsou ročním průměrem denních intenzit dopravy (RPDI) ve vozidlech za 24h. Provedení CSD 2020 bylo zpožděno o rok z důvodu posunutí sčítacích termínů jarní části sběru dat, které bylo reakcí na změnu chování dopravy v době vládních opatření proti epidemii covid-19.

Nás zajímá situace na silnicích v našem města a okolí, abychom měli nějaké porovnání a mohli posuzovat potřebnost dalších silničních investic. Tomuto tématu se věnují v souvislosti s dalším oddálením stavby obchvatu našeho města. ŘSD (jako zadavatel) a projekční organizace SUDOP nebyly schopno od roku 2016, tedy za 7 let dodat takové dokumenty, aby prošly procesem EIA. Potřebu stavby obchvatu města vnímám jako velmi potřebnou také v souvislosti s dopravní nehodovostí, technickými paramenty průjezdní silnice I/14 přes Českou Třebovou , počtem dopravou, hlukem a exhalacemi postižených obyvatel a vysokou zátěží kamionové dopravy, což je vidět např. na rychle se opotřebovávajícím povrchu neustále obnovované silnice...

Intenzita dopravy je zřejmá z následující mapy. Neobsahuje však čísla, ta lze zjistit z interaktivní mapy na webu ŘSD na tomto odkazu ZDE:  Prezentace výsledků sčítání dopravy 2020 (rsd.cz) (po kliknutí na vybraný úsek se objeví tabulka viz dále)
Legenda je taková: Nejzatíženější úseky na 10000 voz./den červená souvislá a čárkovaná modrá barva zatížené úseky 5000 - 10 000 vozů/den
oranžová barva souvislá - zatížené úseky do 5000voz./den oranžová čárkovaná do 2000 voz./den a zelená do 1000 voz. den. 
Nejzatíženější tah I/35 Vysoké Mýto - Litomyšl , Svitavy, Moravská Třebová má přes 15000 vozidel za den a přes 6000 těžkých vozidel/den. V České Třebové jede po hlavním průtahu cca 10000 vozidel denně a dle měření cca 2200 těžkých nákladních vozidel. Nyní po zavedení mýtného systému na I/35 se jistě počet kamionů ještě zvýšil. Porovnáme-li  intenzitu dopravy na průtahu v České Třebové tak je minimálně stejná ne-li vyšší  jako ve všech centrech v okolí, v Ústí, Lanškrouně, Žamberku,  Svitavách a pod a vzhledem k délce a problémech si vybudování obchvatu Česká Třebová zaslouží ve zrychleném režimu. Zatím ŘSD dělá  špatnou práci. Vypracované dokumenty jsou opakovaně vráceny  Domnívám se, že nelze dále jen čekat, ale jednat na nejvyšších místech.
Za stávající situace nelze očekávat ani to, že ŘSD splní svůj neurčitý slib a vybuduje v příštím roce 2024 kruhovou křižovatku u Korada, která má být vlastně první stavbou budoucího obchvatu města. Protože však není dokončena EIA, není vlastně ani definitivně potvrzena červená varianta trasy, obsahující zmíněný kruháč.  Takže zase budeme čekat. Sliby se rozdávají snadno... Navíc byly sliby sděleny bez návaznosti na plánované stavby. Mezi nimi  kruháč u Korada není uveden.
Plánované opravy na silnicích I. třídy v realizaci (zelené) a v plánu (oranžové) (web ŘSD)

 
Vybrané výsledky intenzity dopravy pro měřené úseky  v České Třebové a okolí

Úsek na I/14 od křižovatky Masarykova na Lhotku

Úsek I/14 od Policie ČR na světelnou křižovatku

Úsek I/14 Korado - Policie ČR

Úsek na Litomyšlské ulici světelná  křižovatka - pivovar

Úsek III/36012 Podbranská ulice

Úsek II/358  Pivovar - Litomyšl