Záznamy o jednání zastupitelstva města   
Město pořizuje z jednání již dva roky přímé přenosy, které jsou zveřejňovány na webu města. Nejsou zde k dispozici záznamy, které by umožňovaly dodatečně dohledat o čem se na vybraném jednání hovořilo a co bylo sděleno. Problém je v tom, že město musí ochránit data občanů v rámci GDPR, což znamená odpovědnost za to, že se v záznamech  nevyužívají  data konkrétních osob, které by mohla být v jednání   zmíněna.  To by byla další zbytečně zatěžující agenda pro pracovníky města. V případě přímého přenosu tato povinnost odpadá. 

Díky této skutečnosti vždy zaznamenaný přímý přenos z webu zmizel a vytvořené dílo pak již nemohlo být zveřejněno. Tak je to ošetřeno také v jednacím řádu zastupitelstva města.  Pokud Českotřebovský deník nyní i v minulosti tyto záznamy uvádí, bere odpovědnost na sebe. Přitom ovšem přináší přidanou hodnotu v tom, že lze  nyní tyto záznamy na webu dodatečně vyhledat a přehrát si je, vyhledat potřebnou informaci. Z jednání se sice pořizuje zápis, který je občanům města na radnici k nahlédnutí, ale může být  zestručněn a nevystihuje celkovou atmosféru jednání.

Pro práci s informacemi o jednání zastupitelstva se ukazuje jako vhodné omezit hledání a tyto záznamy soustředit na jednu webovou stránku společně. To proto, že občané mohou potřebu zeptat se na průběh jednání až třeba dodatečně na nějaký podnět.  Záznamy z jednání budu tedy soustřeďovat na společnou webovou stránku. Technickou kvalitu zvukového záznamu se nyní již podařilo vyřešit, ve starých záznamech tento problém stěžuje práci.

 

OBSAH JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  20. 02. 2023   (vpravo)

Jednání se zúčastnilo 24 zastupitelů, omluveni byli Bc. Zuzana Nejedlá, Mgr. Radim Kolář a Ing. Michal Kadlec
1. Rozpočtová změna č. 1 v r.2023
2. Změna č. 2 Územního plánu Česká Třebová - zařazení žádostí a schválení obsahu
3. OZV č. 1/2023 o době nočního klidu
4. Majetkové záležitosti
Záměr směny - majetkové narovnání - atletický stadion • Odstranění kolostavu • Prodej části pozemku ve Svinné • Směna pozemků v k.ú. Skuhrov • Výkup Sahara • Záměr směny - nábřeží Míru • Směna pozemků ul. Kyralova • Záměr prodeje stpč. 96/2 v k.ú. Skuhrov • Vydržení zatrubněného potoku a dešťové kanalizace • Záměr prodeje ppč. 3429/2 a stpč. 2507 k.ú. Česká Třebová
5. Dotace
Smlouva o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže na zabezpečení provozu SENIOR DOPRAVY   
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Naději
Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Odbor školství, kultury a tělovýchovy
6. Ceny města „KOHOUT 2022“
7. Různé  
Záznam z jednání zastupitelstva města zveřejňujeme na odkazu ZDE (délka cca 94 minut)            

Záznam z jednání ZM 12.12.2022

Dvouhodinový záznam z jednání je sice podle on-line přenosu pořízen, jeho hlavním problémem je srozumitelnost zvukové stopy. Myslím, že stojí za to  snažit se na vylepšení této stránky záznamu pracovat. Nejde ani tak o sníženou rozlišovací schopnost přenášeného obrazu, ta v podstatě postačuje. Jde o možnost využít zvuk pro přenos přímo z aparatury zajišťující  záznam a elektronické hlasování. Tato možnost je reálná a měla by být vyřešena. Také noviny přece musí mít čitelný obsah, rozhlas musí vysílat srozumitelné zpravodajství. Tady to je  potřeba také...