ČESKOTŘEBOVSKÉ  KALENDÁRIUM 

NA  LISTOPAD  2023


25 let od úmrtí doc. RNDr. Ilji PEKA, CSc. (5.11. 1945 – 25.11. 1998 ),
vysokoškolského pedagoga, vědeckého pracovníka a odborného spisovatele

Narodil se v České Třebové, kde absolvoval základní a Střední všeobecně vzdělávací školu. V roce 1963 byl přijat na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze ke studiu geologie se specializací na paleontologii. Po studiích v roce 1968 jej na doporučení pražské fakulty přijali na místo odborného asistenta na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučoval zde paleontologii, ale i jiné obory geologických věd. Později zde zastával funkci vedoucího katedry, dosáhl titulu doktora přírodních věd, vědecké hodnosti kandidáta věd a byl jmenován docentem. Vedle pedagogické činnosti se také věnoval vědecké práci. V naší republice patřil mezi přední odborníky na trilobitovou faunu a také ve výzkumu fosilních stop po životě (ichnofosilií). Specializoval  se i na studium čtvrtohorních ledovcových uloženin Slezska a severní Moravy. Své poznatky z vědy a regionální vlastivědy, o kterou měl hluboký zájem, publikoval v obsáhlých studiích, příležitostných článcích, monografiích a učebních textech. Byl členem vědecké rady PF a Vlastivědného muzea v Olomouci, předsedou Poradního sboru Slezského zemského muzea v Opavě a spolupracovníkem muzeí v Šumperku, Moravské Třebové a České  Třebové. Pro českotřebovské městské muzeum napsal společně s Mgr. Milanem Michalskim obsáhlou publikaci Neživá příroda Českotřebovska. Je také spoluautorem několika drobných publikací. Pro Českotřebovský zpravodaj napsal řadu populárně vědeckých článků.
 
145 let od narození Ely ŠVABINSKÉ (19.11. 1878 – 10.8. 1967),
manželky a modelky akademického malíře Maxe Švabinského

  Narodila se jako druhé dítě v pořadí manželům Rudolfu a Josefě Vejrychových. Otec pracoval na dráze a za zaměstnáním se s rodinou několikrát stěhoval. Působil ve Skalici, Boskovicích, Kolíně nad Labem (narodil se zde syn Karel), Podmoklech nad Labem (narodila se zde dcera Ela a syn Rudolf), v Olomouci a nakonec v Praze. Charakteristiku Ely snad nejvíce vystihli Emil a Božena Hejlovi ve svém spisku Matka a dcera (vydal ZK Adamovské strojírny n.p. Adamov, 1978), kde napsali: „ Byla drobné, křehké postavy, tmavých bohatých vlasů, pravidelných rysů obličeje a hlubokých očí s melancholickým výrazem. Měla vážnou a hloubavou povahu, milovala hudbu, literaturu, výtvarné umění a přírodu. Dovedla zajímavě vyprávět o květinách a přírodě, která ji obklopovala“.
Osudovým okamžikem pro šestnáctiletou Elu bylo setkání s třiadvacetiletým studentem pražské malířské akademie Maxem Švabinským. Poprvé se setkali na Národopisné výstavě v Praze v roce 1895. A byla z toho láska na první pohled, která vyvrcholila 2. června 1900 sňatkem v Litomyšli. Svatební hostina se uskutečnila v nedalekém Kozlově. V této tehdy neznámé vísce mezi Českou Třebovou a Litomyšlí měli Vejrychovi pro svůj oddech chaloupku. Ela se stala na dlouhou dobu jedním z nejoblíbenějších modelů Maxe Švabinského. Kreslil ji a maloval několikrát do roka. Byla portrétována nejen v atmosféře obývacího pokoje, ale i v plenéru. Jednou zabírala kresba celou její postavu, jindy jen tvář. První její portrét vznikl v pražském bytě Vejrychových v Husově ulici před velikonocemi roku 1896. Naposled byla zobrazena na olejovém obraze Ateliér v roce 1914.
Ela Švabinská byla nejen inspirátorkou slavného malíře v jeho velice úspěšném raném tvůrčím období, ale i autorkou knihy Vzpomínky z mládí, která vyšla v roce 1960. Pracovala také v protifašistickém odboji. Její kozlovská chaloupka byla útočištěm pronásledovaných i místem schůzek odbojových pracovníků. Tato činnost nezůstala bez následků. V únoru 1943 byla zatčena a přes dva roky vězněna v koncentračním táboře Ravensbrűck.
Vesničku Kozlov si Eliška oblíbila po celý život. Přátelům říkala, že do Kozlova jezdí pro vzpomínky, kozlovskou přírodu, báječný klid a krásné západy slunce. V létě roku 1967 sem přijela naposledy. Zemřela v Praze, poslední rozloučení s Elou se konalo v pražském krematoriu v Motole. Se zesnulou se tehdy rozloučil mimo jiných doc. dr. Ludvík Páleniček, jménem delegace města České Třebové promluvila Jaroslava Vařečková. Místem posledního odpočinku Ely Švabinské je prostý hřbitůvek v kozlovském Dolíku.   
Jan Skalický