ČESKOTŘEBOVSKÉ KALENDÁRIUM

NA LEDEN 2024

 
20 let od úmrtí Václava BLAŽKA (12.7. 1922 – 28.1. 2004), textilního odborníka a sportovce

Narodil se na Parníku u České Třebové. Otec byl signalistou ČSD, matka pracovala jako tkadlena v místní textilce. Malý Václav absolvoval obecnou školu a tři třídy měšťanky v místě rodiště, čtvrtý ročník měšťanské školy dokončil v Lanškrouně na české menšinové škole. V roce 1937 až 1939 byl řádným žákem textilní průmyslové školy v Ústí nad Orlicí. Po tomto studiu nastoupil do parnické textilky, kde byl zaměstnán jako tkadlec a barvíř. Když jej pro nedostatek práce v roce 1941 propustili, nastoupil do služeb ČSD – traťová správa. Zde pracoval na překládce kolejí a později jako dělník překladiště. V roce 1942 požádal o přijetí na Vyšší kreslířskou školu textilní do Brna. Tu ale z důvodu totálního nasazení do textilní výroby v Německu dokončil až v roce 1947. Jako čerstvý maturant nastoupil coby návrhář do n. p. Moravolen v Německé Libině. Jelikož  uvedený n.p. nedodržel sjednanou smlouvu o přidělení bytu, přešel do n.p. Perla Česká Třebová. Po získání potřebné praxe se stal v roce 1949 vedoucím vzorování. V této funkci setrval až do roku 1982, kdy odešel na zasloužený odpočinek. Během zaměstnání ještě vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Brně.
Ve volném čase se věnoval sportu (aktivně hrál fotbal a lední hokej, cvičil v Sokole), myslivosti, rád kreslil a maloval. Velice oblíbené byly jeho malované gratulace a maloval také pro různé příležitosti plakáty. Jako českotřebovský patriot se do posledních dnů zajímal o dění ve městě, zvláště o osud textilního podniku Primona. Do konce života byl i pravidelným návštěvníkem fotbalových zápasů na stadionu Pod Jelenicí a také rád sledoval volejbalová utkání, kde hráli jeho vnuci. Když nečekaně zemřel, byl pochován do rodinného hrobu v Dlouhé Třebové.
 
95 let od narození Vladimíra HAMPLA (10. 1. 1929 – 2. 9. 2015), dlouholetého propagátora a znalce historie našeho města

Narodil se v Litomyšli, ale většinu života prožil v našem městě. Jeho otec František Hampl byl strojvedoucím ČSD a bývalým ruským legionářem. Vladimír bydlel v domku čp. 412 na Trávníku při dnešní Litomyšlské silnici. Později se s rodiči přestěhoval do klidné čtvrti v Javorce, kde žil až do konce svého života. Základní školu absolvoval v místě bydliště, textilní průmyslovku v Ústí nad Orlicí. Po studiu věnoval nejlepší léta práci úředníka v parnické textilce. Když musel z politických důvodů továrnu opustit, ozval se podnik Sigma. Odborníka na vynálezy a zlepšovací návrhy ihned zaměstnali.
Od mládí se aktivně zajímal o lehkou atletiku, filatelii, historii, hudbu, zpěv a jazyk esperanto. S příchodem nových zájemců do kroužku Amikeco začal také esperanto vyučovat. Největším jeho koníčkem ale bylo dopisovatelství. Vedle článků o historii a osobnostech města České Třebové psal také články odborné z oblasti textilu a strojírenství. Podílel se i na známém sborníku Česká Třebová 1278 – 1978. Je autorem deseti drobných publikací a spoluautorem několika almanachů. Byl redaktorem závodních časopisů Výzva a Informace. V roce 1969 patřil mezi iniciátory myšlenky vydávat městský zpravodaj. Ten také v roce 1970 začal vycházet a prvním šéfredaktorem se stal právě Vladimír Hampl. V této funkci pracoval šest let. Ale ani potom nezanevřel na Českotřebovský zpravodaj a stal se pravidelným dopisovatelem.
 
160 let od narození Gustava HABRMANA (24.1. 1864 – 22.3. 1932), uznávaného politika a také spisovatele

Narodil se v rodině českotřebovského pekaře. Jeho rodná chaloupka čp. 62 stávala v ulici Na Splavě a byla zbourána v šedesátých letech. V místě rodiště vychodil obecnou a měšťanskou školu a také se zde u strýce Dobrovského vyučil soustružnickému řemeslu. Jako sedmnáctiletý odešel do světa na zkušenou. Nejprve působil ve Vídni, kde se stal tovaryšem. Zde se účastnil tajných politických schůzí a také se stal kolportérem radikálně levicových časopisů a letáků. Po prozrazení byl ve dvaceti letech odsouzen pro velezradu. Vězněn byl v pověstné rakouské věznici Stein v letech 1884 až 1887. Jako vězeň pilně četl a učil se cizím jazykům (němčina, francouzština). Když jej propustili, odjel do Paříže a posléze do USA, kde žil osm let. Živil se jako fotograf a redaktor dělnického tisku. I zde se snažil co nejvíce se učit, zejména na večerní právnické škole. Po návratu do vlasti (1897) působil v redakcích dělnických časopisů v Brně, ve Vídni (pobýval zde na zapřenou), v Moravské Ostravě a v Plzni, kam se přiženil a kde trvale zakotvil. V letech 1907 až 1918 byl říšským poslancem za okres Plzeň – venkov. Když vzniklo Československo, byl zvolen nejprve ministrem školství a národní osvěty (1918 až 1920) a následně ministrem sociální péče (1921 až 1925). Postupem času se zdravotní stav Gustava Habrmana stále zhoršoval. V roce 1925 musel opustit konsolidované ministerstvo a ve volbách v roce 1925 a 1929 se nechal zvolit již jen do Senátu. Napsal dvě knihy vzpomínek – Z mého života (1914, 2. vyd. 1924) a Mé vzpomínky z války (1928). Na Českou Třebovou nikdy nezapomínal. A na slavného rodáka nezapomněli ani Českotřebovští. Nově postavenou učňovskou školu pojmenovali jako Habrmanovu školu práce. A také dnešní škola se jmenuje VOŠ a SŠT Gustava Habrmana. Jméno Habrmanovo nám také připomíná se školou sousedící ulice a památník z roku 2017, stojící přibližně v místě jeho rodné chaloupky Na Splavě.                                                                                                                                                                   Jan Skalický