ČtD 15/2024  úterý 16.ledna 


Sbírka na podporu nadace Muži proti rakovině

Tak jako každoročně, i na přelomu roku 2023/2024 probíhala na Gymnáziu Česká Třebová dobrovolná sbírka na podporu nadace Muži proti rakovině ve spojení s Movember ČR a akcí Movember.
Jsme rádi, že se nám podařilo vybrat Kč 5024,00. Všem donátorům moc děkujeme. Potvrzení o platbě na transparentní účet nadace najdete níže. Team Movember, Gymnázium Česká Třebová.

Ještě jednou ohňostroj 2014 

Jde o několikaminutový záznam půlnočního ohňostroje z roku 2014 (na prahu roku 2015)  natočený Honzou Dolečkem z jeho bytu  na Trávníku.  Tehdy byl samozřejmostí "hlučný" a tzv.  "vysoký" ohňostroj, čím se liší od dnes aplikovaných "tichých verzí"  Zdá se mi, že to byl určitě větší zážitek. Byl ke spatření ve velké části města. Nakonec mám také krásné fotografie natočené až ze Zámostí a dokonce z gymnázia. Ohňostroj si  se svolením Honzy  můžeme znovu pustit. Jan Doleček také natáčel Jabkancové pouti a několi k jeho záznamů je k dispozici na webu Čt. deníku. Odkaz na video je ZDE

Honza Šimůnek nás zdraví z Afriky

Svět je malý a tak můžeme sledovat cestování s Honzou Šimůnkem po Africe na dálku. Vše ukazují poslané fotografie, ze kterých je hlavně vidět, že Honza ve Středoafrické republice zimou určitě netrpí. A tak jenom malou ukázku:

Před rokem se město rozloučilo s válečným hrdinou Vasilem Timkovičem 

Rozloučení s Vasilem Timkovičem, válečným veteránem II. světové války a čestným občanem města se konalo 13.1. 2023. . Vasil Timkovič zemřel 2. ledna ve věku 99 let, stovky by se dožil za dva měsíce. 
Českotřebovský válečný hrdina, plukovník v. v. Vasil Timkovič se zúčastnil se všech bojů na východní frontě počínaje Kyjevem. Během Karpatsko – dukelské operace velel spojovacímu družstvu. Byl to jeden z mála pamětníků, který prošel po boku generála Ludvíka Svobody celou východní frontu až do Olomouce. V roce 1996 se podílel na znovu založení Čs. obce legionářské v našem okrese, které také předsedal a později se stal jejím čestným předsedou. Navíc se zasadil o vznik pomníku a parku Legií v Ústí nad Orlicí a jeho zásluhou byl stejně pojmenován i park před zdravotním střediskem v České Třebové. Rozloučení s válečným hrdinou se neobešlo bez vojenských poct. Na obřadu přednesl smuteční řeč starosta města Zdenek Řehák a zástupce Armády ČR, zazněl chorál Kdož sú Boží bojovníci, salvy čestné stráže a hymna České republiky

Hokejové tabulky mládeže

Nemáme jenom HC Kohouty, ale také další mládežnický hokejový klub TJ Lokomotiva, který vysílá do soutěží početnou mládežř. A vzhledem k potřebě zajistit náročné vybavení a trénovat na umělém ledě jde také o sortování finančně náročné. DEo soutěží organizovaných Krajským svazem ledního hokeje posílá HC Lokomotiva týmy  juniorů, dorostru, starší i mladších žáků a na turnaje také žáky mladší. Svou soutěž také hrají např. páté třídy a zvlášť i mladší. Loni jsme se zúčastnil prvního ročníku turnaje mladých hokejistů "Memoriál j. Fišera" a bylo to velmi zajímavé podívání. Dosažené výsledky v soutěžích najdeme na webu lokomotivahockey.cz, tabulky soutěží jsem našel na webu hokejového svazu. Budu je postupně zveřejňovat  

Výjimka pro bobra evropského

Nově byla vydána výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje  bobra evropského. Patří do do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber), ale dělá škody. Proto Krajský úřad vydal opatřením obecné povahy  za dále stanovených podmínek, výjimku ze zákazů  týkajících se rušení jedince silně ohroženého druhu bobr evropský, dále ze zákazů poškozovat či ničit jím užívaná sídla, a to pro následující činnosti: a) likvidace bobřích sídel (podzemních nor, tzv. polohradů a hradů), b) odstraňování a zprůtočňování bobřích hrází, c) odstraňování pevných překážek ve vodních tocích vzniklých v souvislosti s činností bobra evropského, d) vypouštění rybníků a umělých vodních nádrží, které jsou součástí biotopu bobra evropského, v souladu se schváleným manipulačním řádem.

Dotační program  Obchůdek 2021+ je pro malé obce 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ČR vyhlásilo 10. ledna třetí výzvu dotačního programu Obchůdek 2021+, který pomáhá s financováním provozních výdajů obchodníků zejména v obcích do 1 000 obyvatel, případně v obcích do 3 000 obyvatel, jejichž místní části mají do 1 000 obyvatel. Cílem programu je přispět k zachování maloobchodních prodejen na venkově. Pro místní části České Třebové se však dotační program použít zřejmě nedá. 
Žádost o dotaci z MPO ČR bude podávat i Pardubický kraj, který následně vyhlásí dotační program pro provozovatele obchodů. Krajská samospráva takto může pro region získat až 3,8 milionu korun. Prodejna, která je pouze jediná v obci, může za daných podmínek obdržet maximálně 130 tisíc.
„Již před časem jsme avizovali, že Pardubický kraj má zájem i tentokrát dotační titul využít a zprostředkovat jej žadatelům, stejně jako v předchozích letech. Na jednání rady kraje počátkem února proto připravíme projednání vyhlášení výzvy, a to s předpokladem zahájení příjmu žádostí od 6. března 2024. V této souvislosti je také potřeba zdůraznit, že v případě podání žádosti z dotačního programu navázaného na MPO ČR Obchůdek 2021+ nelze obdržet podporu z obdobného krajského titulu spadajícího do Programu obnovy venkova. Je tedy na žadateli, který dotační program na podporu prodejen využije,“ poznamenal radní Pardubického kraje pro zemědělství, venkov a životní prostředí Miroslav Krčil.
Třetí výzva také reaguje na nový trend rozšiřujících se hybridních nebo zcela bezobslužných prodejen a mezi uznatelné náklady budou zařazeny i výdaje s tímto způsobem prodeje spojené. „Pro mne osobně je potěšující, že v tomto směru byly aktivity našeho kraje jedny z prvních v rámci celé ČR. Je tedy správné, že nyní dochází i k systémové podpoře ze strany ministerstva,“ doplnil Miroslav Krčil. 

V krajských nemocnicích vzrostou mzdy, skončilo kolektivní vyjednávání

Zatímco v řadě zdravotnických zařízení v republice stále pokračují jednání mezi vedením, odbory i samotnými zdravotníky, v Nemocnici Pardubického kraje už dohoda padla. Zaměstnancům vzrostou mzdy, finální podobu už má i kolektivní smlouva. Jednání o nové kolektivní smlouvě v nemocnicích v Pardubickém kraji skončilo dohodou. „Našli jsme s odboráři shodu na růstu mezd. Lékařům v našich pěti nemocnicích vzrostou o 5, 8 a 15 tisíc korun, ostatním zaměstnancům garantujeme 8% navýšení.
Nemocnice v nových mzdách nejenže zcela zohledňuje parametry celostátní dohody, ale v rámci struktury jejich výplaty půjdeme dokonce nad její rámec, a to u všech kategorií,“ říká generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald s tím, že u všech zaměstnanců rostou mzdy v nárokových složkách, u lékařů a sanitářů se celý nárůst promítne přímo do tzv. tarifů. Změny uvidí zaměstnanci na výplatních páskách už v únoru, protože je nemocnice stihne realizovat v rámci výplaty lednových mezd. Na posledním jednání se pak podařilo najít i shodu na podobě kolektivní smlouvy.
Většina nemocnic avizuje, že se ve snaze vyjít vstříc potřebám nového zákoníku práce a zároveň zachování aktuální struktury zdravotních služeb pokusí rozšířit své personální kapacity. „Pro nás je za těchto okolností uzavření kolektivního vyjednávání příležitostí získat čas. Na stabilizaci nového režimu a na nastavení takového provozu, který se maximálně přiblíží stavu před prosincem 2023. Dá se totiž očekávat, že se zvýšenou aktivitou zejména fakultních nemocnic, se ještě více zkomplikuje už tak složitá situace na trhu práce. Podle mého odhadu se to opět nejvíc dotkne malých nemocnic. Poptávat se budou zejména lékaři, bez ohledu na stupeň vzdělání,“ upozorňuje generální ředitel.
Pozitivně vnímá nalezení shody zaměstnavatele s odbory také vedení Pardubického kraje, jakožto jediného akcionáře Nemocnice Pardubického kraje. „Včasné dokončení kolektivního vyjednávání je pro nás obzvláště v tomto období velmi cenné a děkuji oběma stranám. Situace v českém zdravotnictví je bohužel celorepublikově dlouhodobě složitá a v loňském roce se k tomu přidala novela zákoníku práce, která vyvolala velkou debatu o budoucnosti českého zdravotnictví při dodržování pracovněprávních předpisů. Bohužel v tomto jsme všichni rukojmím rozhodování státu. Mohu jednoznačně ujistit, že všechny finanční prostředky, které na mzdy můžeme uvolnit, putují vždy směrem k zaměstnancům. Stávající kolektivní vyjednávání navíc garantuje všem zaměstnancům nejen to, co bylo dojednáno na celostátní úrovni, ale i prostředky nad rámec. To považuji vedle pokračující významné investiční činností do moderního zázemí našich nemocnic za velmi dobrý signál nejen k personálu nemocnic, ale také k pacientům,“ uvádí hejtman Martin Netolický.
Tento názor sdílí také náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. „Malé nemocnice jsou dlouhodobě ve složité situaci a pod tlakem velkých státních nemocnic, které stát vždy a za všech okolností podrží. I v tomto prostředí se však snažíme pracovat na tom, abychom krajské zdravotnictví provozovali nejen v moderních podmínkách, ale také se spokojeným personálem, který chceme ocenit v kontextu možností, které krajské zdravotnictví má. Věřím, že dosažená shoda je kvitovaná odborovými organizacemi napříč celou nemocnicí,“ doplňuje náměstkyně Matoušková.  TZ

Padající kamení u Brandýsa opět uzavřelo silnici na několik týdnů

V pátek okolo 20. hodiny večer musela být uzavřena silnice III/3123 mezi obcemi Brandýs nad Orlicí a Orlické Podhůří. Důvodem 1,5 kilometru dlouhé dočasné uzavírky je padající kamení na komunikaci. "V pátek okolo 19:30 hodiny došlo k sesuvu kamení ze skalního masivu. Jedná se o tu část, která není v majetku města Brandýs nad Orlicí, ale patří soukromému subjektu. Na místo sesuvu byla přivolána Policie ČR a zaměstnanci SÚS Pardubického kraje. Při kontrole stavu skály bylo slyšet drobné, ale stálé sesouvání kamení a hlíny. Kontrolu stability taktéž komplikovala tma. Za nastalých podmínek tedy nešlo vyhodnotit stav za bezpečný a po dohodě s Policií ČR a SÚS se rozhodlo k dočasnému uzavření silnice. O nastalé situaci bylo dále vyrozuměno vedení Pardubického kraje, které potvrdilo, že situaci bude v nejbližším čase komunikovat s vlastníkem skály," informovalo vedení města.
Uzavírka zřejmě potrvá několik týdnů  V úseku došlo v minulých měsících již k jednomu sesuvu, který byl dočasně zabezpečen betonovými svodidly a místem se projíždělo kyvadlově. "Je potřeba zmínit, že se jedná o část komunikace, která není nijak chráněna, tak, jak je tomu v našem případě. V tomto týdnu bude na MěÚ jednáno s vybranou firmou, která bude provádět zabezpečující práce, dále s vedením SÚS a geologickou firmou, která na našem úseku zpracovala primární geologickou studii o odstranění nastalých tzv. superrizik. Našim požadavkem bude zahájit stavební práce ještě tento měsíc. Po tuto dobu bude silnice zcela uzavřena. Současně bude probíhat kácení rizikových stromů, které taktéž velmi ohrožují bezpečnost projíždějících vozidel a cyklistů," uvádí brandýská radnice. Objízdná trasa ve směru od Ústí nad Orlicí je vedena přes Rviště a Rozsochu, ve směru od Chocně přes Mostek - Podlesí - Seč a Rozsochu. (Zdroj: Orlicky.net)


AKCE PRO VEŘEJNOST V EKOCENTRU PODORLICKO V ÚNORU

29.2. 2024 ČTVRTEK  od 18,00  DO INDIE BEZ LETADLA
Přednáška cestovatele učitele geografa Mgr.Zdenka Hübnera o cestě do vzdálené Indie.
Pořádá ZO ČSOP Podorlicko.  Vstupné dobrovolné.

 Srdečné pozvání na lednový koncert Kruhu přátel hudby Česká Třebová

Novoroční písňový recitál
Veronika Rovná – soprán 
Michal Bárta – klavír 
Ondřej Janča – klarinet
Česká Třebová, Malá scéna,
čtvrtek 18. ledna 2024 v 19:00 hodin
Pro studenty mohou být vstupenky ZDARMA:  Školní mládež do 20 let má nárok na jednu vstupenku ZDARMA na každý koncert Kruhu přátel hudby Česká Třebová pro koncertní sezónu 2023/24. Vstupenku zdarma lze vyzvednout u pokladny v Malé scéně (na zahajovací koncert v KC) před každým koncertem.
  
    

Výběr aktuálních videí Českotřebovského deníku