ČtD 16/2024  středa 17.ledna Tříkrálová sbírka sečtena.
Výtěžek v České Třebové je rekordní - téměř 292 tisíc korun

Také letos se v první polovině ledna do domácností v České Třebové vydali tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar, aby přinesli radost a Boží požehnání. Vrcholem sbírky byl Tříkrálový koncert v sobotu 13. ledna v kostele sv. Jakuba, po kterém mohlo přijít finální sečtení výtěžku.  Do padesáti pokladniček celkem přispěli občané České Třebové částkou 291 906 korun, které následně organizátoři z oblastní charity rozdělí mezi projekty, jako je rozšíření Centra sociálních služeb v Lanškrouně nebo nové kontaktní místo služby Osobní asistence v České Třebové. Letos byli občané České Třebové štědřejší než v roce loňském. Loni se vybralo 255977Kč, o 31 tisíc méně než letos.
Výsledky sbírky v dalších obcích našeho okresu můžeme sledovat na webové stránce oblastní charity. Zatím zde ovšem nejsou výsledky ze všech obcí. Tradičně nejštědřejší jsou obyvatelé Letohradu, kteří letos do sbírky celkem přispěli částkou 369 958 korun, loni to bylo o 10 tisíc méně.  Celkem bylo v okrese vybíráno do 642 úředně zapečetěných pokladniček. Další částka byla získána on-line sbírkou a ve formě bezhotovostních darů.

VIDEO - nově publikován záznam z Tříkrálového koncertu 2024

Můžeme shlédnout nově publikovaný celý záznam z letošního koncertu a úvodními projevy O. Adama Grabiece, starosty města Zdeňka Řeháka a ředitelky oblastní charity Marie Malé, vystoupením sboru Worship Církve adventistů sedmého dne se sbormistryní Lenkou Farkačovou a vystoupením sboru Bendl se sbormistry Josefem Menšíkem a Davidem Lukášem  (43 minut), Ukázku k Tříkrálového koncertu 2024 (8 minut) bez projevů zveřejněnou na facebooku Českotřebovského deníku a také celý loňský Tříkrálový koncert 2023 kde spolu s Bendlem vystoupil  Orchestr bývalých žáků ZUŠ Česká Třebová

Platby kartou v městském infocentru se řeší 

Jsme již nějaký  rok ve 21. století a bezhotovostní platby  kartou nebo mobilem se dostaly běžně do našeho života a naopak platby hotovými penězi jsou stále větší výjimkou. Někteří obchodníci se tomu brání a vysvětlují to náklady s tím spojenými. Je jich stále méně, neboť v případě hotových plateb přicházejí o stále větší část zákazníků, kteří přejdou ke konkurenci.
Jsou  však služby, které konkurenci nemají a tak nezbývá, než zajít do bankomatu a získat zde peníze.  Jedním z takových míst je českotřebovské infocentrum, které odmítáním platby kartou zůstává v dnešní době "100 let za opicema"! A protože to je městem zřizované zařízení, nakonec také krajem částečně dotované tak bychom dbát na zlepšení jeho služeb.  Pro Třebováky jde především předprodej vstupenek na kulturní pořady Kulturního centra. Zřízení  platebního terminálu a účtování plateb samozřejmě přináší komplikace a náklady, ale to by mělo neměl být problém.- Město musí jít s dobou a snažit se vytvořit pro občany co možná nejlepší podmínky, zde se nelze vymlouvat. Je sice možnost nákupu vstupenek on-line přes internet, ale pro každého to není dost komfortní, kdežto platbu kartou zvládne snadno každý. Cena vstupenek  je dnes klidně 300 i více korun a když nekupujete jen jednu, tak jde o částku, kterou každý v peněžence nenosí. Navíc banky dnes platbu kartou preferují, je to pro ně ekonomicky výhodné a těm klientům, kteří platbu kartou realizují, dávají různé bonusy nebo výhody. Pomocí dobře nastavené platby kartou může klient dnes dokonce spořit.  Suma sumárum = platba kartou je dnes samozřejmostí a proto by měla být co nejdříve aplikována i našem městském infocentru.
Jeho provoz zajišťuje českotřebovské Městské muzeum. Proto jsem se logicky šel na problém zeptat jeho ředitelky Mgr. Jany Voleské. Odpověď mně potěšila. Vše co je výše uvedeno bere, a protože i mezi návštěvníky muzea a  také zde zřízeného infocentra je o platby kartou zájem, tak se tato možnost bude řešit. Je věcí zřizovatele, tedy města Česká Třebová, jak budou náklady za tuto službu hrazeny, zda se na nákladech bude podílet tak třeba Kulturní centrum, nebo jen muzeum ze svého rozpočtu. Nakonec máme ve městě peníze na daleko méně důležité věci a zde se nejedná o žádné statisíce.  Rozhodnutí jak a kdy to bude tedy není pouze na ředitelce muzea samotné, ale na na zřizovateli, konkrétně na radě města. "Čas oponou trhnul", říká Jana Voleská, a tak věřím, že se této služby brzo dočkáme. (mm)

Ceny "Učitel roku" se budou letos udělovat ve Vysokém Mýtě.

Slavnostní udílení cen Učitel Pardubického kraje za rok 2023. Ceny nesou jméno Gustava Habrmana, prvního československého ministra školství a rodáka z České Třebové. Předávání se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna 2024 od 16 hodin v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě.
Oceněni budou pedagogové všech stupňů vzdělávání v kategoriích  Základní školy, Střední školy a Mimoškolní vzdělávání. Speciální kategorií je potom Síň slávy krajského školství, která se uděluje za příkladnou a dlouhodobou pedagogickou činnost bez ohledu na stupeň vzdělávání. Jedná se již o třetí ročník slavnostního oceňování pedagogů působících v Pardubickém kraji. Poprvé se akce konala v sále SŠTD Gustava Habrmana na Skalce v dubnu 2022, loni se předávání konalo na konci ledna 2023 v Tylově domě v Poličce. Termín předávání byl zvolen v lednu s ohledem na datum narození českotřebovského rodáka Gustava Habrmana, jeho jméno cena nese. Gustav Habrman byl prvním ministrem školství a osvěty v nově zřízené Československé republice.

Přednášky a akce Mineralogického klubu Česká Třebová v roce 2024

Srdečně zveme všechny zájemce o mineralogii, paleontologii a cestování na přednášky a besedy, které se uskuteční vždy od 17 hodin v přírodovědné pracovně Habrmanova v České Třebové.
17. leden: Ing. Jiří Šura – Oxid křemičitý kolem nás
14.únor: doc. Mgr.Jindřich Kynický –  Z pokladnice Země
20.březen: RNDr. Vladimír Socha –  Dvě století s dinosaury
10. duben: Mgr. Ondřej Stískal – Jak se jezdí na šutry do Švýcarska
15. květen: Aleš Mlejnek – 20 let Vitošova
12.červen: Ing.Jiří Šafařík, CSc. – Jak přetvořit kámen v drahokam
3. – 7. červenec: Exkurze do Českého ráje a Podkrkonoší
18.září: Mgr.Jana Černá - Indie
16. říjen: RNDr. Ivan Mrázek - Drahé kameny Anatolie, Dodekan a Kypru ve starověku
20. listopad: Alena Pirklová – Afrikou mnoha tváří - JAR, Namibie,  Botswana  a  Zimbabwe
4. prosinec: Mgr.Milan Michalski – Určování nerostů a zkamenělin pro veřejnost
Kontakt:  Michalski, Milan, Jelenice 1798, 560 02 Česká Třebová, milan.michalski@seznam.cz 

Aktuální videa z akcí základní umělecké školy Stavba základny Zdravotnické záchranné služby v Litomyšli má zhotovitele

Krajští radní na svém pondělním jednání schválili výběr zhotovitel stavby, která by měla vyjít na 31,8 milionu korun včetně daně. Až 85 procent nákladů by měl kraj získat z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládaný termín předání staveniště je březen 2024 s tím, že dokončení se předpokládá 16 měsíců od předání staveniště.
„Momentálně řešíme investice do čtyř výjezdových základen v našem kraji. V Hlinsku, Svitavách, Litomyšli a České Třebové. Nejdále jsme v Hlinsku, kde za 10 milionů řešíme přístavbu ke stávající základně a v průběhu ledna předáváme stanoviště. V Litomyšli je vysoutěžená částka 31,8 milionu korun včetně daně. Ve Svitavách bychom měli znát výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby v průběhu února a v České Třebové máme připravenou studii s tím, že pokud vše půjde podle našich plánů, tak bychom chtěli stavbu zahájit v roce 2025,“ zrekapituloval záměry kraje hejtman Martin Netolický, který na toto téma jednal před týdnem s ředitelem Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igorem Paarem.
V Litomyšli je předmětem investice vybudování novostavby výjezdové základny včetně komunikace a zpevněných ploch, sadových úprav pozemku, opěrné stěny a připojení na technickou infrastrukturu. „Budova bude zahrnovat dvě garážová stání sanitních vozidel, společnou provozní místnost s kuchyňským koutem, šatny, odpočinkové místnosti pro řidiče, záchranáře a lékaře, dezinfekční místnost, sklady zdravotnického materiálu a prostředků, sklad léků, sklad pro shromažďování a třídění odpadů, sociální zařízení a technické místnosti jako kotelna, prádelna nebo místnost údržby,“ vyjmenovala náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.
Předpokládané náklady stavby byly podle projektové dokumentace 42,3 milionu korun včetně daně. „V rámci výběrového řízení posuzovala hodnotící komise 14 nabídek, což je podle mého názoru jasný důkaz, že se stavební trh hýbe a je zájem i o rozsahově menší stavby. Jednoznačně pozitivní je, že se nám podařilo snížit cenu realizace stavby o 10,5 milionu korun a obdobný trend nyní sledujeme i u dalších výběrových řízení,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.
Významnou měrou by měla kraji se stavbou pomoci evropské fondy. TZ

AKCE PRO VEŘEJNOST V EKOCENTRU PODORLICKO V ÚNORU


29. 2. 2024 ČTVRTEK od 18,00  DO INDIE BEZ LETADLA
Přednáška cestovatele učitele geografa Mgr.Zdenka Hübnera o cestě do vzdálené Indie. Pořádá ZO ČSOP Podorlicko.  

 Srdečné pozvání na lednový koncert Kruhu přátel hudby Česká Třebová

Novoroční písňový recitál
Veronika Rovná – soprán 
Michal Bárta – klavír 
Ondřej Janča – klarinet
Česká Třebová, Malá scéna,
čtvrtek 18. ledna 2024 v 19:00 hodin

 

Výběr aktuálních videí Českotřebovského deníku