ČtD 18/2024  pátek 19.ledna 


Nové video Českotřebovského deníku: Ochránci přírody dodnotili rok 23

Českotřebovská základní organizace českého svazu ochránců přírody Podorlicko uspořádala 17. Ledna  v ekocentru výroční členskou schůzí. Z přednesené výroční zprávy , kterou sestavil místopředseda Vít Bednář vyplývá, že činnost organizace v roce 2023 opravdu naplnila záměry. Českotřebovští ochránci přírody byli za svou činnost v závěru roku oceněni udělením prestižní ceny „Nezisková organizace Pardubického kraje 2023
Mimo akce v ekocentru byla řada terénních činností, např na naučných stezkách v Srnově a Semaníně. Mapování orchidejí nebo invazní křídlatky Z některých akcí  jsou i videoukázky. Bylo potvrzeno staronové složení výboru a poděkování patřilo hospodářce a vedoucí oddílu mladých ochránců přírody. Závěrečná část jednání byla věnována programu práce na letošní rok 2024. Předložený plán byl ještě v diskuzi  upřesňován a doplňován, nikdo jako by ani domů nespěchal….
Video je také k dispozici na facebooku na odkaze ZDE

Českotřebovská „dopravka“ se má stát regionálním centrem pro kybernetické vzdělávání

Hackeři nehrozí jen firmám a úřadům. S riziky škodlivých programů a kybernetických útoků se musí potýkat i ve školství. Proto by mělo dojít k modernizaci Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové. Cílem projektu je primárně zvýšit kvalitu vzdělávání v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti.
Podobných projektů bylo v České republice realizováno hned několik, například v Brně, Praze, České Lípě nebo Dvoře Králové. „V oblasti středního školství se jedná o jedinečnou iniciativu. Umožňuje vytvořit excelentní zázemí pro žáky, díky kterému získají velmi kvalitní vzdělání v oblastech IT a kyberbezpečnosti. Žáci by si v hodinách například mohli vyzkoušet jak postupovat v případě simulovaného útoku na infrastrukturu školy. Kvalitní vybavení laboratoří by posílilo bezpečnost střední školy kvůli její vyšší schopnosti vyhodnocovat rizika a nebezpečí. Moderní podmínky by zároveň měly umožnit vzdělávat zástupce firem a státních institucí. Technická a dopravní střední škola z České Třebové v minulosti vzdělávala síťové specialisty, má tak s podobnými aktivitami velké zkušenosti. „Dopravka“ by se proto mohla stát regionálním „hubem“ pro kybernetickou bezpečnost.  K financování projektu by mělo napomoci využití Národního plánu obnovy,“ řekl hejtman Martin Netolický k plánovanému projektu s tím, že celkové náklady v tuto chvíli dosahují částky 28 milionů korun.

 
V městském muzeum byla ve čtvrtek 18. ledna podvečer otevřena velmi zajímavá výstava pro školy i veřejnost s názvem Společenský život hmyzu. Výstava každého odreaguje od běžného života, na výstavě zjistí mnoho věcí, které nevěděl a nikdy neviděl.  Z výstavy budeme mít jednak fotoreportáž i video. Už zítra.

VIDEO - nově publikován záznam z Tříkrálového koncertu 2024

Můžeme shlédnout nově publikovaný celý záznam z letošního koncertu (vlevo) s úvodními projevy O. Adama Grabiece, starosty města Zdeňka Řeháka a ředitelky oblastní charity Marie Malé, vystoupením sboru Worship Církve adventistů sedmého dne se sbormistryní Lenkou Farkačovou a vystoupením sboru Bendl se sbormistry Josefem Menšíkem a Davidem Lukášem  (43 minut), Ukázku k Tříkrálového koncertu 2024 (8 minut) bez projevů zveřejněnou na facebooku Českotřebovského deníku a také celý loňský Tříkrálový koncert 2023 kde spolu s Bendlem vystoupil  Orchestr bývalých žáků ZUŠ Česká Třebová

VIDEO - nově publikováno Ohlédnutí za výstavou výtvarného oboru ZUŠ

Výstava výtvarného oboru ZŠ byla otevřena 4. ledna 2024 a 18. ledna nyní končí. Na prvním videu jsme se zaměřili na vernisáž výstavy a nebylo moc času na vlastní prohlídku vystavených exponátů. Nyní na druhém krátkém "ohlédnutí" si v klidu můžeme vystavené exponáty prohlédnout  Zavedou nás do různých historických období a představí různé výtvarné techniky A také velkou fantazii žáků výtvarného oboru.

KRAJINA VLAKŮ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ = STUDENTSKÁ VÝSTAVA


Zajímavý projekt založený na spolupráci mezi Městskou knihovnou Česká Třebová a studenty třídy E2 SŠTaD Gustava Habrmana Česká Třebová. Mezi studenty oboru elektrotechnika ve druhém ročníku se našlo několik nadšenců, kteří se při fotografování zaměřili na lokomotivy a vlaky. Procestovali řadu míst naší země i v zahraničí, aby zachytili nejrůznější typy vlakových souprav. Jejich fotografie zachycují nádhernou krajinu, někdy ukazují zajímavé technické detaily nebo architektonické prvky železničních staveb. 


Městská knihovna ZAHAJUJE NOVÝ CYKLUS POŘADŮ

Příběhy umění a historie
Pásmo přednášek Mgr. et Mgr. Jitky Kuběnkové. Od 18 hodin. Vstupné: 40 Kč.
13. února:        Nenápadné skvosty našeho okolí
19. března:      Osudové ženy českého středověku
9. dubna:         Leonardo da Vinci
10. září:           Slavní secesní architekti
8. října:            Impresionisté
12. listopadu: Malé velké cestování

Aktuální videa z akcí základní umělecké školy Lichkov řeší rozvoj průmyslové zóny

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v úterý v rámci výjezdu do regionu obec Lichkov. Se starostou Romanem Richtrem řešil rozvoj bývalé průmyslové zóny mezi železniční tratí a silnicí II/312 směrem na Králíky. Součástí areálu by mohl být také prostor pro opravárenství železničních lokomotiv, a to jak moderních, tak těch historických.
„Průmyslová zóna přiléhající k železniční trati z jedné strany a z druhé strany k silnici směrem na Králíky je dlouhá léta opuštěná a chátrá a je oficiálně zapsaným brownfieldem. Pro obec se jedná o rozsáhlý areál, ve kterém by mohly vzniknout například startovací obecní byty, nový obecní úřad, prodejna, služby pro občany včetně dětského hřiště, relaxační zóny, parkových úprav či zálivu pro autobusy. Hlavní objekt je však v havarijním stavu, a proto je pro obec lepší objekt zbourat než adaptovat. Jedná se však o záměr, který není rozpracován ani do fáze studie,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že se potenciálně nabízí částečné využití areálu pro opravárenství železničních lokomotiv mimo jiné s návazností na připravované železniční muzeum v Dolní Lipce. 
Hejtman také informoval starostu o krajském dotačním titulu na podporu rozvojových projektů v problémových regionech, do kterých Králicko na základě získaných dat patří.

AKCE PRO VEŘEJNOST V EKOCENTRU PODORLICKO V ÚNORU


29. 2. 2024 ČTVRTEK od 18,00  DO INDIE BEZ LETADLA
Přednáška cestovatele učitele geografa Mgr.Zdenka Hübnera o cestě do vzdálené Indie. Pořádá ZO ČSOP Podorlicko.  

    Výběr aktuálních videí Českotřebovského deníku