ČtD 19/2024  sobota 20.ledna 


Nové video Českotřebovského deníku: nová výstava v muzeu otevřena

 SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU

Výstava Společenský život hmyzu putuje po České republice již od roku 2013. Nabízí nahlédnutí doslova „do kuchyně“ příslušníků hmyzí říše. A nejen tam, ale i do zákoutí mnohem intimnějších. Je totiž zaměřena na sociální chování hmyzu. Ať už se jedná o partnerské vztahy, rodičovskou péči nebo spolupráci při budování hnízda a shánění potravy, v ničem si hmyz nezadá s ostatními skupinami živočichů. Ba naopak, v mnohém je předčí.
Prostřednictvím textů, fotografií, trojrozměrných exponátů, filmů, a také bohatého doprovodného programu, přibližuje výstava známé i méně známé fakty ze života hmyzu. A tak se návštěvníci dozvědí, že švábi patří k nejstarostlivějším rodičům v živočišné říši, samečci much nosí svým vyvoleným zásnubní dárky, termiti pěstují houby velikosti žampiónů, mravenci mají své paní učitelky a mnoho dalších zajímavých informací. Hlavní pozornost je věnována tzv. eusociálnímu hmyzu, tedy občanům důmyslně uspořádaných hmyzích států, jejichž nejznámějšími představiteli jsou termiti, vosy, mravenci a některé druhy včel.  Příslovečnou třešničkou na dortu jsou insektária s živým hmyzem.
Výstava, jejímiž autory jsou zaměstnanci Muzea Vysočiny Jihlava Klára Bezděčková a Pavel Bezděčka (na fotografii), vznikla za spolupráce širokého týmu pracovníků jihlavského muzea, a také za přispění mnoha externistů. Hudební spolupráce na vernisáži výstavy Milada Hamplová a Anna Klimešová, ZUŠ Česká Třebová.
U hmyzu můžeme pozorovat celou škálu sociálního chování, od primitivních forem až po vytváření vysoce organizovaných a strukturovaných společenství. Ať už se jedná o partnerské vztahy, rodičovskou péči nebo spolupráci při budování hnízda a shánění potravy, v ničem si hmyz nezadá s ostatními skupinami živočichů. Hlavní pozornost je věnována tzv. eusociálnímu hmyzu, tedy hmyzu žijícímu v důmyslně uspořádaných státech, jejichž fungování je založeno na dělbě práce a spolupráci jedinců při zajišťování základních životních potřeb. Nejznámějšími představiteli tohoto hmyzu jsou termiti, některé druhy včel, vosy a mravenci.

Ústí nad Orlicí připravilo rozpočet na rok 2024 o 54% vyšší než Třebová!

Využíjí  všechno co mohou....
Zveřejněný návrh počítá s příjmy ve výši 516 milionů korun a výdaji ve výši 635 milionů korun. Schodek ve výši 119 milionů je financován zejména z nedočerpaných prostředků roku 2023 a dále pak z prostředků naspořených v minulých letech.
Mezi největší investiční akce letošního roku patří pokračování revitalizace parku u Roškotova divadla (50 milionů korun), zateplení fasády budovy ZŠ Komenského (25 milionů korun), výstavba technické infrastruktury Nová Dukla (19 milionů korun), která tuto lokalitu připraví pro výstavbu 23 rodinných domků a dvou bytových domů a rekonstrukce sportovního areálu v ulici U Hřiště (12 milionů korun). Stavebních investic je v rozpočtu celá řada a v celkovém součtu dosahují 194 milionů korun. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatňovat od dnešního dne do 5. 2. 2024, a to prostřednictvím finančního odboru městského úřadu, následně pak na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 5. 2. 2024 v Kulturním domě. Zde bude rozpočet města na letošní rok projednán.  Rozpočet můžeme alespoň zběžně porovnat s tím naším schváleným již v předstihu 4. prosince 2023.
Porovnejme s naším rozpočtem
Zde nás může zaujmout zejména samotná výše prostředků, se kterými ústecký rozpočet počítá, neboť jde o město srovnatelné velikosti. Zatímco Česká Třebová počítá s objemem cca 410 milionů Kč, v Ústí nad Orlicí jde o částku 635 milionů korun, tedy o o téměř 225 milionů t.j. o více než 50% vyšší ! Vysvětluji si to tak, že město Ústí bude utrácet a zapojuje všechno co má, co naspořilo a co nedočerpalo, tak Česká Třebová si schraňuje rezervy, které do svého rozpočtu ani nezahrnuje a loni při schvalování rozpočtu ani pořádně nevěděla, kolik prostředků v loňském roce nedočerpá.
Je třeba si uvědomit, že schvalování rozpočtu v předstihu nemusí být výhoda. Schválení našeho rozpočtu u nás proběhlo sice 4. prosince, ale jeho vlastní příprava proběhla již v říjnu a v listopadu  pak proces připomínkování a to se již mnoho nezměnilo.  Nemá smysl porovnávat, jaké částky použije Ústí a Třebová do jednotlivých kapitol - každé město má přece jiné podmínky, jiné problémy a jiné rozpracované akce. Nicméně přece jen byl jedno jediné porovnání udělal.
Zaujala mne částka 19 milionů, kterou v Ústí nad Orlicí  použijí na výstavbu technické infrastruktury sídliště Nová Dukla, kde vznikne 23 rodinných domků.
A co u nás?  Nic, vůbec nic.  Přitom prostředky pro bytovou výstavbu ve výši cca 21 milionů korun schraňujeme mimo rozpočet již dva roky a inflace z nich užírá svou daň a nic pro to, abychom vybudovali  něco pro nové byty, pro mladé lidi, kteří nám ze města utíkají jinam neděláme. Přitom máme jak nevyužité vhodné pozemky ve vlastnictví města i připravenou studii  pro soubor rodinných domků v Křivolíku, ale vedení města o to nemá zájem. Na co čeká nevím, je to jejich odpovědnost. Mávat rukou na jejich nerozhodností bychom ale neměli, protože to má vliv na naše město. Přece nechceme, aby město jen nečinně stárlo a lidé se stěhovali jinam....  (mm)

VIDEO - nově publikováno Ohlédnutí za výstavou výtvarného oboru ZUŠ

Výstava výtvarného oboru ZŠ byla otevřena 4. ledna 2024 a 18. ledna nyní končí. Na prvním videu jsme se zaměřili na vernisáž výstavy a nebylo moc času na vlastní prohlídku vystavených exponátů. Nyní na druhém krátkém "ohlédnutí" si v klidu můžeme vystavené exponáty prohlédnout  Zavedou nás do různých historických období a představí různé výtvarné techniky A také velkou fantazii žáků výtvarného oboru.
 

Městská knihovna ZAHAJUJE NOVÝ CYKLUS POŘADŮ

Příběhy umění a historie
Pásmo přednášek Mgr. et Mgr. Jitky Kuběnkové. Od 18 hodin. Vstupné: 40 Kč.
13. února:        Nenápadné skvosty našeho okolí
19. března:      Osudové ženy českého středověku
9. dubna:         Leonardo da Vinci
10. září:           Slavní secesní architekti
8. října:            Impresionisté
12. listopadu: Malé velké cestování

Aktuální videa z akcí základní umělecké školy BUDE MÉNĚ SKRUŽÍ NA KOCIÁNCE ?

Veřejné prostranství Kociánka by mělo doznat změn, více se provzdušní. Vedení města společně s městskou architektkou Petrou Coufal Skalickou pracuje na záměru, který počítá s odstraněním některých menších betonových skruží. Doba udržitelnosti projektu, na který město získalo dotaci z evropských fondů, již skončila a park může doznat změn. Po nich část ústecké veřejnosti volala již od otevření parku v roce 2010. Odstraněním některých skruží se prostor stane více průchodným a zlepší se podmínky při pořádání různých akcí. S možným návrhem bude ústecká veřejnost seznámena. O realizaci by se mělo rozhodnout na podzim letošního roku.
Ml jsem tu čest  pracovat při zrodu na střední zdravotnické škole přímko v této lokalitě a podrobně znám diskuzi, která při zrodu probíhala. proto pro zajímavost uvádím obrázky z vizualizace parku Kociánka (arch. P. Kokeš z Lanškrouna)  z roku 2009, jako poslední je uvedena konkurenční studie arch. K. Blanka, která prostor řešila jinak a to v širších souvislostech. Počítal v souladu s územním plánem např. se zbouráním budovy plicní ordinace a přeložkou Smetanovy ulice kolem budovy SZŠ a (bývalého) okresního úřadu. Starosta Richard Pešek upřednostnil návrh architekta Přemysla Kokeše.
 

AKCE PRO VEŘEJNOST V EKOCENTRU PODORLICKO V ÚNORU


29. 2. 2024 ČTVRTEK od 18,00  DO INDIE BEZ LETADLA
Přednáška cestovatele učitele geografa Mgr.Zdenka Hübnera o cestě do vzdálené Indie. Pořádá ZO ČSOP Podorlicko.  

 Kraj letos zahájí rekonstrukci společenských prostor na pardubickém zámku


Radní Pardubického kraje tento týden schválili výběr dodavatele stavby celého společenského traktu pardubického zámku v severním křídle paláce. Jedná se o reprezentativní sál ve třetím nadzemním podlaží a foyer, zázemí pro catering, šatny a hygienické zázemí ve druhém nadzemním podlaží.
„Od začátku našich plánů na rozvoj areálu pardubického zámku jsme spolu s  poradními architekty Lábusem, Pleskotem a Všetečkou počítali s maximálním zpřístupněním historicky cenných prostor návštěvníkům. Začalo to uvolněním skladovacích prostor na zámku a uskladněním sbírek v novém areálu v Ohrazenicích. Dalším krokem bylo vytvoření prvního zámeckého okruhu věnovaného Pernštejnům a vznik nových výstavních sálů muzea v hospodářských budovách. Třetí etapou bude nyní vybudování plnohodnotného společenského traktu v přední části zámeckého paláce, stavbu zahájíme v první polovině letošního roku. Vše završí rekonstrukce bývalých prostor galerie na návštěvnické centrum a výstavní sály muzea,“ zrekapituloval postup prací na pardubickém zámku náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.
Po splnění všech požadavků na odbornost a zkušenosti vybrala komise ze tří nabídek tu nejlevnější, kterou krajská rada potvrdila. „Vysoutěžená cena je přes 165 milionů včetně DPH. Kraj má na projekt v letošním rozpočtu 74 milionů korun, další finanční prostředky na realizaci jsou součástí střednědobého rozpočtového výhledu. Připravujeme podání žádosti o dotaci do IROP 2021+ prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace, která tento projekt zahrnula do své strategie a má na něj rezervovány finanční prostředky,“ uvedl k financování projektu hejtman Martin Netolický.
Společenské akce se na pardubickém zámku donedávna odehrávaly v rytířských sálech. Velmi cenné renesanční nástěnné malby zde ale trpěly změnami teploty i vlhkosti. Po přemístění výstavy uměleckého skla se uvolnil velký sál, který společenským účelům sloužil už v 16. století, v době kdy zámek vlastnila císařská komora. „Tehdy to údajně byl druhý největší společenský sál mezi Prahou a Vídní po Vladislavském sále na Pražském hradě a císař ho určitě využíval k setkávání se šlechtou. My jsme se rozhodli mu vrátit mimořádný punc „pardubických Hradčan“. Měli jsme štěstí, že jsme pro úvodní studii získali architektku světového jména Evu Jiřičnou, která navrhla nejen zajímavou podobu sálu a řešení jeho akustického podhledu, ale také své ikonické skleněné schodiště, které dvě patra společenských prostor na zámku propojí. Projektovou dokumentaci zpracoval ateliér Masák &Partner, a jakmile nabude platnosti smlouva s dodavatelem, budou moci začít přípravné práce. Na stavbu má dodavatel termín 30 měsíců od převzetí staveniště,“ řekl náměstek Línek.
Součástí projektu bude také doplnění mobiliáře třetího nadzemního podlaží, čímž dojde k dokončení prohlídkového okruhu zámeckého paláce. „V historickém objektu bylo poměrně složité dostát všem požadavkům. Chtěli jsme kapacitu sálu přes 200 osob, aby měl dobrou akustiku, byl i bezbariérově přístupný a splňoval všechny bezpečnostní normy. Věřím, že se nám to spolu s projektanty a všemi dozorujícím orgány podaří dovést do úspěšného finále,“ dodal Roman Línek.