ČTD 1/2024        úterý 2. ledna 


 • K silvestrovskému ohňostroji: 

  Poslední akcí loňského roku 2023 v České Třebové byl bezpochyby ohňostroj.  Přijeli také Oušťáci, u nich byla tato atrakce zrušena. Nicméně je třeba znovu zvážit co s ohňostrojem dál. Tichý ohňostroj měl být trumfem, který neškodí, ale je to sporný trumf.  Navíc  to je spíš náhražka, která nemá mezi sledujícími tak velký ohlas jako "pořádný ohňostroj" se vším všudy. Náhražka není o nic lacinější, zato chudší.  Ochuzuje návštěvníky atrakce o některé dříve používané součásti, která byly navíc zpravidla skutečným vyvrcholením ohňostroje. K ohňostrojí prostě patří i zvukové efekty stejně jako výškové "rachejtličky", které dokážou rozzářit celé náměstí  a okolí. A tak si nevím rady co s tím. Míním, že ohňostroj jednou v roce na Silvestra by se dal vydržet. Pokud bude v prodeji všechna další hlučná zábavní pyrotechnika, nakupovaná ve velkém,  tak omezení oficiálního ohňostroje na méně hlučný postrádá smysl. Nejlépe ať rozhodne anketa.

  Výstup na Palici (z Rybníka) má budoucnost
   zajištěnu. Konal se po třicáté !

  Pochod i letos proběhl v kamarádské atmosféře v radosti ze sportovního výkonu a v radosti ze setkání s tradičními  účastníky .Chválihodná je velká účast dětí a mladých lidí, takže tradice bude žít dále. Byla tam i  početná skupina z Rudoltic, přátelé ze Třebovic a nejvzdálenější turisté se kterými jsem si popřál byli manželé z Prešova. Poděkování patří Obecnímu úřadu  Rybník, který zamluvil navaření gulášové polévky v restauraci  Na hrázi. Milým překvapením byl bezplatný drink alko i nealko! Tradičně byla vynikající kuchyně za příjemné ceny. Takže za rok v plné síle a ve zdraví na Palici! Václav Polák tam bude určitě....

  Ani sokolové nezaháleli : zdolali Palici a ještě tradičně zakončili sezónu ve Vavřínových lázních


  Před 15 lety zemřel Karel Šamšula 

  Karel Šamšula byl Třebovák ročník 1947. Pracoval v Dílnách ČSD, později ŽOS, ČMKS  a CZ LOKO, byl dokonce představitelem zdejší odborové organizace.  Životní osud jej zavál do Ústí nad Orlicí, do Hylvát, ale nikdy nepřestal být Ćeskotřebovákem, pracoval zde nakonec celý život.
  Byl to také veřejně aktivní člověk a to i v Ústí nad Orlicí, vlastně v Hylvátech. Dotáhl to do funkce  přísedícího soudu, čili "soudce z lidu" a dokonce do funkce  předsedy Osadního výboru Hylváty, který vznikl za velmi bojovné situace za starosty Richarda Peška, ve veřejnosti se tehdy intenzivně prosazovala snaha o osamostatnění Hylvát. Karel byl ten, který vášně veřejnosti uklidňoval.  Pro nemoc musel ze své funkce odstoupit. Nyní by se  Karel Šamšula dožil 76 let, zemřel před 15 lety.

   Rok 2024 v Pardubickém kraji: Opravené kolejiště a koncerty legend ?

  Článek v pardubickém regionálním vydání MF Dnes by se podle mne dal pojmenovat i jinak, např. PARDUBICE, PARDUBICE.... Jako by jiná města v kraji neexistovala. V MF Dnes jsem si už zvykli na to, že sleduje dění pouze v bývalých okresních městech a Česká Třebová pro ně jako by neexistovala. Nyní v článku paní redaktorky Zlínské už neexistuje v Pardubickém kraji vlastně krom Pardubic vůbec nic.  Článek považuji za nevyvážený a neseriózní i když je v soukromém médiu, měl by ukazovat, že redakce má větší rozhled, že aspoň dohlédne za katastr krajského města. To co vyšlo je opravdu na pováženou.  Nakonec si to přečtěte ZDE

  Boudička pro otužilce a nepořádek v Javorce

  Jedním z projektů 2. ročníku participativního rozpočtu města, který získal podporu, bylo vybudování převlékací boudičky pro otužilce v parku Javorka.  Projekt se pak následně rychle dostal do realizace, otužilecká hlavní sezóna se s tou rekreační sezónou nijak nekryje. A tak se pracovalo dokonce až do Silvestra. Rozumím snaze otužilců mít poblíž své "studené vody" u tůně javorecké vodoteče nějaké malinkaté zázemí. Myslím, že dokážu posoudit realizaci jako poměrně  nenápadnou, která parku příliš neuškodí, alespoň pokud se současně odstraní dosavadní "věšákové lavičky", které zde dělají opravdu ostudu. Ovšem musím  nahlas odmítnout způsob provedení stavebních prací. Rozměklý terén v parku je nyní rozježděný těžkými nákladnímu vozidly, a nic nevadilo, že na příjezdové trase jsou v cestě stromy. Nyní jsou polámané a kolem cesty, po které nikdy nic takového nemělo jezdit jsou hluboké koleje.  Jsem zvědav, jak se to dá do pořádku a na čí náklad . Dnešní metody stavbařské činnosti jako by snad nepočítaly s tím, že je třeba práci dělat tak, aby neudělalo víc škody než užitku. 
  Musím ale současně připomenout, že existují hlasy, které tento projekt nepodporují či dokonce odmítají jako do parku se rozhodně nehodící. V tomto smyslu hlasování nefungovalo. Jiné stavby do parku se řešily v projektu přes městského architekta a jeho komisi a nyní bylo ve městě vlastně krátkodobé vakuum, nový městský architekt z Brna nastupuje vlastně až dnešním dnem od 1. ledna 2024 (a bude se jistě nějakou dobu rozkoukávat) a  předcházející tomu zřejmě nevěnoval dostatek pozornosti.  Ač bylo do parku do základů vylito nemálo betonu, lze tedy považovat realizaci jako stavbu dočasnou, která by měla být buď umístěna jinde (proč ne v blízkém areálu Eko Bi)  nebo měla být nějakou stavbou pavilonového typu tak, jak máme další stavby v našem městském parku. 
  Boudička pro otužilce je před dokončením a nám nezbývá než si zvyknout, pokud bude ovšem rychle uklizeno všechno poničené v jejím okolí. Stavba by měla být nějak označena včetně toho, že byla postavena jako schválený záměr participativního rozpočtu, kdo stavbu navrhl a čemu slouží. (mm)

   Nové zábradlí mostku přes javoreckou vodoteč za 240 tisíc korun ?

  O tom, v jakém stavu je několikrát opravované zábradlí známého a populárního mostku přes vodoteč nedaleko pramene Javorka v současnosti, vypovídají fotografie. Nutně potřebuje zajistit opravu (spíše přestavbu) a je správné, že ji město objednalo.   Lze to zjistit z objednávky, která je zveřejněna na webu Hlídač státu. Zde měn trochu zarazila částka 240 tisíc korun a také vlastně i to, že oslovenou firmou je svitavský uměleckým kovář z Lačnova. Vždyť všechnu kovářskou práci v Javorce přece dělal František Bečka a nyní na něho zapomněli?  Nezapomněli. Byl také osloven, ale vzhledem k tomu, že má nyní spoustu práce víc než půl roku dopředu, tak musel tuto zakázku odmítnout a doporučil právě svého kolegu,  firmu Párák Lačnov.
  Přesto jsem se snažil konzultovat hodnotu zakázky, protože byla zadána "z ruky" tedy bez oslovení více dodavatelů 240 tisíc by za 2 x 6 metrů zábradlí mohla být "zakázka snů". Věřím že něco podobného také udělal i investiční odbor města. Drahé zábradlí jsme již ve městě měli  před časem na Trávníku podél trasy od chodníku k domu čp. 1997, proto ta opatrnost.  Právě na webových stránkách dodavatele firmy Párák jsem našel nabízenu novou dvoumetrovou zahradní lávku (na obrázku) za cenu 44 900 korun. Je to sice asi jiná kategorie (viz obrázek), ale ukazuje,  dvojité šestimetrové kované zábradlí  podél stávající lávky by zřejmě mohlo vyjít laciněji. Vím, že lávka v Javorce potřebuje fortelně opravit tak, aby něco vydržela, ale zdá se mi, že se zde nějaké peníze mohly ušetřit!   
  Milan Mikolecký s přispěním Aleše Spirmana